Lärare i Frankrike: "Jag vill sprida Falun Dafas skönhet till nästa generation"

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Laurence Jossomme, en skollärare i Frankrike med 20 års undervisningserfarenhet, började praktisera Falun Dafa 2003. Hon har inte bara haft fysiska fördelar, utan hon omsätter också Falun Dafas principer Sanningsenlighet - Medkänsla - Tålamod i praktiken när hon undervisar sina unga elever. Hon införlivade dem i sina dagliga lektionsplaner och berättade om Falun Dafa för skolans lärare och administratörer. Under Covid-pandemin bjöd några mellanstadieskolor in Laurence och andra utövare för att lära ut Falun Dafa-övningarna, vilket mottogs väl av lärare och föräldrar. Laurence sade: "Jag vill sprida Falun Dafas skönhet till vår nästa generation".

Fantastisk upplevelse efter att ha praktiserat Falun Dafa

Laurence fick diagnosen ett åtta centimeter långt hårt fibrom 2003. Hon genomgick en åtta timmar lång operation och stannade på intensivvårdsavdelningen i tre månader. Det tog ett år för henne att återhämta sig och hon stod fortfarande under sjukhusets övervakning. Även om hon fick tillstånd att återgå till arbetet var Laurence fortfarande tvungen att gå på regelbundna kontroller på sjukhuset.

Operationen orsakade många biverkningar som magsmärtor, muskelspasmer och olidlig smärta i ryggen. Den sjunkande moraliska standarden och de korrupta metoderna i utbildningssystemet gjorde att Laurence kände sig fysiskt och mentalt utmattad. Hon tappade intresset för allting och kände att hennes 20 år långa lärarkarriär skulle kunna ta slut. Hennes familjemedlemmar var oroliga för henne.

Laurence började söka efter meningen med livet efter sin operation 2003. När en vän berättade för henne om Falun Dafa var hon bara milt intresserad. En fantastisk sak hände dock den första dagen hon gjorde övningarna. Hon kände att en tung börda lyftes från hennes axlar. Hon kände sig lätt och energisk. Den natten sov hon gott och under de följande dagarna försvann biverkningarna från operationen.

Att praktisera Falun Dafa återställde hennes vitalitet och hon var inte längre pessimistisk.

Hon kunde inte sluta läsa boken Zhuan Falun, huvudtexten till Falun Dafa. Hon kände att hon fann en ny värld när hon läste den första gången. När hon läste en andra gång fann hon en djupare mening bakom orden i boken. När hon läste en tredje gång började hon fokusera mer på det hon läste och förstod tydligare Dafa-principerna. Hon sade: "Detta är den enda boken som kan vägleda mig i mitt vardagsliv. Jag har nya förståelser efter att ha läst varje gång. Frågor som jag har djupt inne i mitt hjärta har fått svar."

Hon insåg att hon inte borde säga upp sig från sitt arbete utan istället borde introducera principerna Sanningsenlighet - Medkänsla - Tålamod för sina elever.

Att införliva principerna om sanningsenlighet, medkänsla och tålamod i lektionsplanerna

Laurence berättar ofta för sina elever om principerna för sanningsenlighet, medkänsla och tålamod. Banderoller med principerna skrivna på dem hängdes upp framför skolan och i hennes klassrum. När en konflikt uppstår mellan hennes elever påminner hon dem om principerna. Konflikterna eller argumenten löses snabbt. Barnen håller varandra i handen och reciterar: "Sanningsenlighet, medkänsla och tålamod är bra".

Under skolåret 2022-2023 lärde Laurence fyra- och femåringar att recitera mästare Li's dikter, till exempel:

"Vi överglänser andra blommor även om vi inte konkurrerar
I den bitande kylan vi ensam avger doft
Tio år av hårda vindar försökte bryta våra grenar
Nu klarnar himlen
Och snön på grenarna smälter bort
Plommonblommorna fyller gården"
("Allt vackrare", Hong Yin III).

Laurence videoinspelade barnen när de reciterade mästarens dikter och lade ut det på skolans blogg. Föräldrarna blev rörda och berömde barnen för deras färdigheter i att recitera dikter. De var också tacksamma mot mästare Li för att han komponerade så vackra dikter.

Eleverna började praktisera Falun Dafa-övningarna varje fredag. Dessutom tittade de också på mästarens instruktioner på övningsvideor och bilder av andra barn runt om i världen som praktiserar Falun Dafa.

Laurence blev rörd när en elev påminde henne om att Falun Dafa är bra. Sanningsenlighet, medkänsla, tålamod är bra" om hon höjde rösten eller blev upprörd.

Laurence och andra utövare deltog i skolans bokmässa och demonstrerade Falun Dafa-övningar. De lärde även föräldrarna övningarna.

Att lära elever på mellanstadiet och högstadiet Falun Dafa-övningarna

En förälder som hade en elev i Laurence klass var lärare på mellanstadiet. Under pandemin var barnen tvungna att bära masker. Det skapade negativa känslor och skolan sökte efter ett sätt att hjälpa till. De bjöd in Laurence och andra utövare för att lära ut övningarna två gånger i veckan. Detta har pågått i tre år.

I början av 2022 samlades 184 elever och lärare i skolans stora sal för att delta i en Falun Dafa-introduktionsaktivitet. Lärarna uttryckte ett intresse för övningen. De hoppades kunna börja praktisera övningarna. Några fick också information om platser för gruppövningar och kontaktuppgifter till lokala Falun Dafa-utövare.

 
En Falun Dafa-banderoll hänger utanför en mellanstadiebyggnad.

 
Över 100 elever utövar Falun Dafas stående övningar.

 
Över 100 elever utövar Falun Dafas stående övningar

 
Över 100 elever deltar i Falun Dafa introduktionslektioner.

En annan mellanstadieskola i samma distrikt bjöd in Laurence och utövare för att lära ut övningarna förra året. Alla mådde bra efter att ha övat övningarna. Det här skolåret 2022-2023 arrangerade mellanstadieskolan ytterligare en session för utövare för att lära ut övningarna.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/7/206068.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.