Italien: Utövare lämnar in namnunderskrifter för att få slut på den kinesiska kommunistregimens förföljelse av Falun Dafa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Representanter från den italienska Falun Dafa-föreningen åkte till presidentpalatset i Rom för att lämna in underskrifter den 26 januari 2023. Underskrifterna uppmanade den italienska regeringen att be det kinesiska kommunistpartiet (KKP) att upphöra med förföljelsen av Falun Dafa, sluta skörda organ från utövare medan de är vid liv och tillåta internationella undersökningar av grymheterna. De uppmanar också den italienska regeringen att starkt uppmana FN:s generalsekreterare att inleda en internationell utredning av dessa oerhörda kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

 
Falun Dafa-utövare lämnar in underskrifterna till presidentpalatset.

Utövare i Italien lämnade in den första omgången av underskrifter till den italienska regeringen 2019. Elisabetta Zamparutti, tidigare medlem av det italienska parlamentet, och senator Roberto Rampi uttryckte sitt stöd för petitionen.

 
En förbipasserande undertecknar petitionen under ett evenemang för att öka medvetenheten i Rom.

Sedan 1999 har hundratusentals Falun Dafa-utövare i Kina olagligt arresterats av KKP för att de praktiserat Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod, och de har fängslats och dömts till fängelser.

Italienska medborgare, inklusive medlemmar av det italienska parlamentet, blev förbluffade av bevisen för KKP:s levande organskörd, som vissa har kallat ett brott mot mänskligheten utan motstycke.

Före detta parlamentsledamot: Organskörd är ett våld mot mänskligheten

 
Elisabetta Zamparutti, italiensk företrädare för Europeiska kommittén mot tortyr.

Elisabetta Zamparutti, före detta ledamot av det italienska parlamentet och italiensk representant för Europeiska kommittén mot tortyr, berättade för Falun Dafa-representanter: "Vårt land, Italien, är känt för sitt moratorium för dödsstraff. Vi har ansvaret för att stoppa KKP:s organskörd av samvetsfångar från Falun Dafa vid olika tillfällen. Varje organ som skördas från dessa utövare som följer principerna Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod är ett våld utan motstycke mot hela det mänskliga samhället."

Senator: Italy Should Protect Falun Dafa Practitioners

 
Senator Roberto Rampi

Senator Roberto Rampi berättade för utövarna: "Förföljelsen av Falun Dafa-utövare i Kina är absolut etablerad, allvarlig och våldsam. Den berövar det kinesiska folkets rättigheter som beviljas av den kinesiska historien, kulturen och traditionerna. Det är därför mycket viktigt att den italienska regeringen och parlamentet intar en tydlig ståndpunkt för att skydda dem som utövar denna metod i Kina och i världen."

Flera italienska ledamöter av Europaparlamentet undertecknar resolutionen som fördömer organskörd i Kina.

Flera italienska ledamöter av Europaparlamentet undertecknade för några månader sedan en resolution från Europaparlamentet (2022/2657 (RSP)) som fördömde de upprepade incidenterna med skörden av levande organ i Kina. I resolutionen uppmanades de berörda nationella institutionerna att utvärdera och se över sina förbindelser med berörda kinesiska institutioner när det gäller transplantationsmedicin, forskning och utbildning i fråga om samarbete i detta ämne. Man uppmanade också till att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att turister med organtransplantationer åker till Kina inom turistnäringen, och att informera medborgare som reser till Kina om vad som händer.

År 2014 antog det italienska specialutskottet enhälligt en resolution där man begärde att den italienska senatens kommitté för mänskliga rättigheter skulle uppmana regeringen att ompröva utbildningsprogrammet med Kina om organtransplantation.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/19/207393.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.