Bukarest, Rumänien: Fördömande av den kinesiska regimens förföljelse av Falun Dafa

(Minghui.org) Falun Dafa-utövare höll ett evenemang nära Mega Mall i Bukarest den 4 mars 2023 för att berätta om det kinesiska kommunistpartiets (KKP) 23 år långa förföljelse av Falun Dafa i Kina.

 
Dafa-utövare höll ett informationsevenemang i Bukarest, nära Mega Mall, den 4 mars 2023.

Den 4 mars var en lördag och många människor shoppade i köpcentret. Utövare satte upp en sanningsklargörande plats nära ingången till det populära shoppingcentret. Människor lockades av den fredliga Falun Dafas övningsmusik och frågade efter broschyrer, kalendrar och lotusblommor med information om Falun Dafa.

Trifu och hennes man gick förbi Falun Dafa-montern. De stannade av nyfikenhet och frågade vad Falun Dafa var. De blev glada när de fick veta att Falun Dafa har utövats i Rumänien i mer än 20 år. De blev också chockade när de fick höra hur KKP dödar människor som tror på principerna Sanning, medkänsla och tålamod.

 
Mioara Trifu stöder Falun Dafa. Hon var glad över att få en väggkalender, en fickkalender, lotusblommor och en flyer.

Trifu sade att dessa principer bör offentliggöras så mycket som möjligt på grund av situationen i dagens samhälle, där hon anser att det inte läggs tillräckligt stor vikt vid moral. Hon betonade att mer information bör göras tillgänglig om behovet av att människor lär sig om principerna och de underbara fördelarna med att utöva Falun Dafa.

Grupper av elever, huvudsakligen mellan 9 och 15 år gamla, gick genom området och lade märke till banderollerna med texten: Sanningenlighet, medkänsla, tålamod. De stannade för att prata med utövare och fick veta mer om KKP:s förföljelse i Kina. De lyssnade noga och fick miniatyrlotusblommor och flygblad.

En utövare som deltog i evenemanget berättade att hon interagerade med två grupper av barn. Många av dem, tillsammans med de kvinnor som följde med dem, var mycket glada över att få lotusblommor, kalendrar och broschyrer.

Ett par stannade till vid montern och genom gester, ansiktsuttryck och blickar bad kvinnan om mer information. Utövaren berättade för dem om Falun Dafa och nämnde fördelarna med utövandet och det faktum att det förföljs i Kina. Slutligen berättade hon om principerna, och kvinnan översatte med hjälp av teckenspråk till mannen. Till slut böjde mannen sitt huvud i respekt.

Bland de förbipasserande som var intresserade av Falun Dafa fanns en kvinna och hennes dotter från Ukraina. De sade att detta var första gången de hörde talas om Falun Dafa. Mamman sade att människor lever i en tid då inte bara pandemier, krig och naturkatastrofer leder till katastrofer, utan KKP begår också brott mot det kinesiska folket. Både mor och dotter sade att de hade stor medkänsla för Falun Dafa-utövare och kände solidaritet med dem. De gick därifrån med löftet att de skulle leta efter mer information om Dafa på Internet.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/13/207650.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.