Dublin, Irland: Kineser lämnar KKP under ett evenemang i Chinatown

(Minghui.org) Falun Dafa-utövare höll ett evenemang i Dublins centrum den 18 februari 2023 för att berätta för människor hur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) förföljer utövare i Kina och samlade in namnunderskrifter på en petition för att avsluta förföljelsen. Mer än tolv kineser lämnade KKP under evenemanget.

 
 
 
 
Utövare höll ett evenemang för att öka medvetenheten på Parnell Street i Dublin, Irland.

Parnell Street har flest kinesiska företag i Dublin och kallas ofta Irlands Chinatown. Så snart utövare började sätta upp sina banderoller stannade förbipasserande för att läsa dem. Några unga kineser tog fram sina mobiltelefoner och tog bilder, och några förklarade att de dragit sig ur de KKP-organisationer som de hade gått med i.

Falun Dafa-föreningens talesperson råder kineser att lämna KKP

Liu, talesperson för den irländska Falun Dafa-föreningen, sade vid mötet att COVID-pandemin har svept över Kina. Utländska studenter och kinesiska invånare är oroliga för säkerheten för sina släktingar och vänner i Kina. Rallyt hölls för att ge råd till kineser för en säker framtid.

 
Liu, talesperson för irländska Falun Dafa-förening.

Liu förklarade att även om pandemin är farlig finns det ett sätt att undvika den. Falun Dafa-utövare har uppmanat människor att ofta recitera de två fraserna: "Falun Dafa är bra, Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod är bra" och dra sig tillbaka från KKP och dess anslutna organisationer. På så sätt kan de förbli säkra under krisen. Liu sade: "Var snälla och uppskatta detta värdefulla tillfälle och de två fraserna för att undvika en katastrof".

Liu uppmanade alla att läsa artikeln "Hur mänskligheten kom till" skriven av Mästare Li Hongzhi, Falun Dafas grundare. Hon sade: "Detta ger alla en chans. Missa inte detta tillfälle som bara inträffar en gång i livet."

Talesperson för irländska servicecentret för att lämna KKP : Känn igen KKP:s lögner och återuppliva mänsklighet och vänlighet.

Liu, talesperson för irländsk serviscentret för att lämna KKP, sade: "Sedan KKP tog makten har det lanserat den ena kampanjen efter den andra, vilket har resulterat i över 80 miljoner kinesers onaturliga död."

 
Liu, talesperson för det irländska servicecentret för att lämna KKP

The spread of Falun Dafa has driven the recovery of social morality and brought hope for the revival of traditional values. Ms. Liu said, “Falun Dafa is a high-level practice guided by the principles, Truthfulness-Compassion-Forbearance. After it was introduced in China in 1992, it attracted hundreds of millions of people to practice in just a few years.” She said it also points a way for people to improve their character and return to their true selves and, “this is exactly what the CCP fears.”

Spridningen av Falun Dafa har drivit på återhämtningen av den sociala moralen och gett hopp om återupplivandet av traditionella värderingar. Liu sade: "Falun Dafa är en metod på hög nivå som styrs av principerna, Sanningsenlighet-Medlidande-Tålamod. Efter att den introducerades i Kina 1992 lockade den hundratals miljoner människor att utöva den på bara några få år." Hon sade att den också pekar ut en väg för människor att förbättra sin karaktär och återgå till sitt sanna jag och "detta är precis vad KKP fruktar".

"1999 inledde KKP förföljelsen av Falun Dafa", sade Liu. "KKP genomför till och med organskörd från utövare medan de lever. Men utanför Kina har Falun Dafa spridit sig till mer än 100 länder. Huvudboken Zhuan Falun har översatts till över 40 språk."

Liu bad alla närvarande kineser att tänka på varför det är så, och hoppades att de skulle inse KKP:s lögner och sanna natur och återuppliva mänskligheten och vänligheten. "KKP är inte Kina, och att älska partiet är inte att vara patriotisk." Hon betonade: "Nu har mer än 400 miljoner kineser dragit sig ur KKP". "Jag hoppas att kineser på Irland kan dra sig ur KKP-organisationer som de har anslutit sig till så snart som möjligt, uppriktigt recitera de två fraserna och välja en bra framtid för sig själva."

Kineser lämnar partiet direkt

Mer än tolv personer lämnade KKP:s organisationer direkt, däribland lokala kineser som hade blivit lurade av KKP:s lögner.

En kinesisk man som bodde i närheten sade att han många gånger lyssnat på utövarnas sanningsklargörande. Eftersom han vilseletts av KKP:s lögner tog han inte frågan på allvar och trodde felaktigt att utövarna fick betalt. De utövare som ofta klargör sanningen där hälsar honom varmt och ger honom ett häfte varje gång de träffar honom.

När de träffades igen på mötet blev mannen rörd. Han berättade sitt namn för den utövaren och förklarade högtidligt sitt utträde ur kommunistiska Young Pioneers.

Lokal invånare: Berätta för andra om Falun Dafa

Shravanth läste noggrant informationen på anslagstavlorna. Han sade att han hade hört talas om KKP:s förföljelse av religiösa grupper, men han hade aldrig hört talas om Falun Dafa. Hans ansiktsuttryck blev allvarligt när han fick veta att utövare i Kina förlorat sin frihet, torterats och till och med fått sina organ borttagna på grund av sin tro på Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod.

 
Shravanth tog foton av skyltarna för att visa sina vänner.

"Jag måste läsa det här materialet", sade han till en utövare när han höll upp flyers i sin hand. Efter att ha skrivit under petitionen där den irländska regeringen uppmanas att tala ut och stoppa KKP:s organskörd fotograferade han innehållet på anslagstavlorna. Han sade: "Tack för att ni gav mig den här informationen, jag ska berätta för mina vänner."

Även om det var första gången han hörde talas om Falun Dafa sade Shravanth att han var intresserad av att lära sig metoden. En utövare berättade för honom att Falun Dafa består av fem uppsättningar övningar och styrs av Sanningsenlighet-Medlidande-Tålamod. Han sade: "Dessa principer är mycket bra och den här övningen är till hjälp för alla". Han frågade om tiden för gruppövningar och sa: "Jag ser fram emot att träffa dig igen".

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/1/207511.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.