Darwin och kryphålen i hans evolutionsteori (del 1)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Teorin om evolution genom naturligt urval har mött många utmaningar sedan Charles Darwin publicerade den i sin bok On the Origin of Species (Om arternas uppkomst) från 1859. Teorin motsäger olika trossystem, och moderna vetenskapliga upptäckter har också visat att de tre punkter som bevisar evolutionen (nämligen anatomi, likhet mellan embryon och arkeologi) alla är grundlösa. Molekylärbiologi och genetik har dessutom visat att evolutionsteorin är omöjlig. Faktum är att till och med Darwin själv var blyg och tveksam när han först tog upp hypotesen om evolutionen.

Efter att Om arternas uppkomst publicerades 1859 fick den ändå snabbt stor uppmärksamhet. Karl Marx, som elva år tidigare hade publicerat Det kommunistiska manifestet, tog den till sig och skrev 1860 att "Darwins bok är mycket viktig och tjänar mig som en naturvetenskaplig grund för klasskampen i historien".

Både Darwin och Marx växte upp i religiösa familjer och studerade själva teologi under sina tidiga år. De fortsatte dock att etablera de två ateistiska systemen, evolutionsteorin respektive kommunismen. En munk i Mongla, Myanmar, sade att Darwin var reinkarnationen av en demonkung. Liksom Marx kom han till denna värld för att förgöra mänskligheten. Minghui.org har publicerat flera artiklar, till exempel "Varför kräver det ateistiska kinesiska kommunistpartiet att medlemmarna svär evig trohet?" som analyserat Marx och kommunismen. I den här tredelade serien fokuserar vi på Darwins liv och hans evolutionsteori.

1. Darwins liv

Darwin föddes i Shrewsbury i England 1809 och både hans far och farfar var läkare. Hans morfar i mödravården var grundare av Wedgwood som är ett företag för hushållsvaror.

Lögn och fåfänga

Även om Darwin döptes vid ung ålder och ofta gick i kyrkan med sin mor, var han fåfäng sedan barnsben och tävlade ofta med sina syskon om uppmärksamhet. I det syftet ljög han också mycket.

"Som liten pojke var jag mycket benägen att uppfinna avsiktliga lögner, och detta gjordes alltid för att skapa uppståndelse", skrev han i sin självbiografi Recollections of the development of my mind & character (Minnen av utvecklingen av mitt sinne & kraraktär). "Till exempel samlade jag en gång in mycket värdefull frukt från min fars träd och gömde den i buskarna, och sprang sedan i andlös hast för att sprida nyheten att jag hade upptäckt ett förråd av stulna frukter".

Vid ett annat tillfälle berättade han för en annan liten pojke (Leighton) att han kunde få fram olika färgade trädgårdsvivor och primörer genom att vattna dem med vissa färgade vätskor. "... vilket naturligtvis var en monstruös fabel och aldrig hade provats av mig", förklarade han.

Collegeår

Darwin tillbringade två år vid medicinska fakulteten vid Edinburghs universitet, följt av tre år vid Christ' College vid Cambridge universitet. Men han ansåg att föreläsningarna var "outhärdligt tråkiga" och vände ofta uppmärksamheten till att jaga och detonera sprängämnen. På grund av detta fick han smeknamnet "gas" och blev en gång offentligt tillrättavisad av rektorn.

Darwin bestämde sig senare för att studera vid universitetet i Cambridge och bli präst. "Men eftersom jag aldrig hade öppnat en klassisk bok sedan jag lämnade skolan, fann jag till min förskräckelse att jag under de två mellanliggande åren faktiskt hade glömt, hur otroligt det än kan tyckas, nästan allt som jag hade lärt mig, till och med några av de grekiska bokstäverna", skrev han. "Jag begav mig därför inte till Cambridge vid den vanliga tidpunkten i oktober, utan arbetade med en privatlärare i Shrewsbury och åkte till Cambridge efter jullovet, i början av 1828."

"Under de tre år som jag tillbringade i Cambridge slösades min tid, vad gäller akademiska studier, lika fullständigt bort som i Edinburgh och i skolan", förklarade han. Han tillbringade mycket tid med att skjuta, jaga och rida genom landet. "Jag kom in i en sportlig grupp, inklusive några förskingrade, lågmälda unga män. Vi brukade ofta äta middag tillsammans på kvällen, även om dessa middagar ofta inkluderade män av högre klass och vi drack ibland för mycket." Darwin tillade. "Min tid var tyvärr bortkastad där, och värre än bortkastad."

Arkiv som upptäcktes av universitetet i Cambridge 2009 avslöjade fler detaljer om Darwins liv under dessa tre år. "Han anlitade ett batteri av personal för att hjälpa honom med de dagliga sysslorna, bland annat en scullion (diskare), en tvätterska och en shoeblack (någon som rengör skor)", rapporterade Reuters i en artikel från 2009 med titeln "Arkiv kastar ljus över Darwins studenttid".

"En skräddare, hattmakare och barberare såg till att han var välklädd, medan en skorstensfejarmästare och en kolare höll hans eld igång. Han betalade till och med fem och en halv pence extra varje dag för att få grönsaker till den grundläggande ransonen av kött och öl på Christ's College", fortsatte artikeln.

Hans far blev arg och sa: "Du bryr dig inte om något annat än att skjuta, hundar och fånga råttor, och du kommer att bli en skam för dig själv och hela din familj".

Men Darwin ignorerade dessa ord. Han och hans vänner organiserade en debatt mot kristna och fick ett 50-tal teologistudenter att tvivla på sin tro. Darwin refererade till dessa tre år i Cambridge som "de mest glädjefyllda i mitt lyckliga liv".

Evolutionsteori

Den mänskliga hjärnans intelligens, människokroppens mysterium och de kosmiska kropparnas precision kan inte förklaras av slumpen och har därför väckt ett intensivt intresse under de senaste tusentals åren. William Paley hävdade i Naturlig teologi, som publicerades 1802, att människokroppens komplicerade struktur, såsom ögon och leder, måste ha utformats av en intelligent skapare.

Även om han till en början var övertygad om Paleys bok, avfärdade Darwin den senare. Han trodde inte på existensen av Babels torn eller på tecknet regnbåge som beskrivs i Gamla testamentet. Dessutom kunde han inte förstå varför Gud skulle straffa människor för deras synder. Han ansåg också att det var orättvist att djur skulle lida så mycket... Utifrån detta resonemang skulle man kunna betrakta Darwin som en djurförespråkare. Verkligheten var den motsatta eftersom Darwin hade en passion för jakt och dödande.

Enligt hans självbiografi "slog Darwin som ung pojke en valp ... helt enkelt för att han njöt av känslan av makt". Han älskade att skjuta så mycket att han sa: "Om det finns lycka på jorden så är det detta". Det är förståeligt att många människor jagar för mat och/eller sport, men Darwin gick mycket längre. "Min iver var så stor att jag brukade lägga mina skjutarstövlar öppna vid min sängkant när jag gick till sängs, för att inte förlora en halv minut på att ta på dem på morgonen", skrev han.

Darwins fru Emma var en hängiven kristen. Många gånger hade hon uppmanat Darwin att revidera Om arternas uppkomst eftersom världen utan tro skulle vara hopplös. Men Darwin lyssnade inte. Faktum är att till och med Darwins nära vän Alfred Russel Wallace inte höll med om att människans mentala aktiviteter kom från evolutionen.

Långtidssjukdomar

Darwin gifte sig med sin kusin Emma 1839 och de fick tio barn, varav sex söner och fyra döttrar. Men de flesta av barnen stod inför svårigheter på ett eller annat sätt.

Den äldsta sonen William (född 1839) var ofruktbar; den andra sonen George (född 1845) var alltid nervös och tyckte om att prata om andras sjukdomar; den tredje sonen Francis (född 1848) led av depressioner; den fjärde sonen Leonard (född 1850) var ofruktbar; den femte sonen Horace (född 1851) var alltid sjuk och förlitade sig på att hans mor skulle ta hand om honom; den sjätte sonen Charlie (född 1856) dog vid två års ålder. Den äldsta dottern Anne (född 1841) dog av scharlakansfeber vid 10 års ålder; den andra dottern Mary (född 1842) dog omedelbart efter födseln; den tredje dottern Henrietta (född 1843) var ofruktbar; den fjärde dottern Elizabeth (född 1847) kan ha haft vissa utvecklingsproblem som barn och gifte sig aldrig.

På sina senare år tillskrev Darwin dessa olyckor till sitt äktenskap mellan nära släktingar. Emma å andra sidan trodde att hennes barns lidanden var ett resultat av hennes mans bristande respekt för Gud. Faktum är att äktenskap mellan nära släktingar som dem inte var ovanliga i Europa på den tiden. Men få av dem hade sådana problem med sin avkomma.

Under det tredje året efter att Darwin började skriva Om arternas uppkomst fick han en märklig sjukdom. Han led ofta av illamående, kräkningar, hjärtklappning, hudinflammation, sömnlöshet, huvudvärk, magsmärtor, magsår och andra symptom. Som ett resultat av detta kunde han bara arbeta två eller tre timmar om dagen.

När läkarna anlände var dock symptomen borta och inga sjukdomar kunde diagnostiseras. Darwins far var läkare, men han hade inte heller någon aning. Under de flera decennier som gått sedan Darwin först uppvisade dessa symtom hade han träffat över 20 kända läkare, men ingen av dem kunde hjälpa honom.
För att lindra smärtan försökte Darwin med vattenbehandling, genom att blöta sig i kallt vatten eller sova under en fuktig och kall filt. Ibland lindade han ättiksindränkt koppartråd eller zinktråd runt sig själv i hopp om att avleda den mentala smärtan till fysisk smärta. Men det hjälpte honom knappt. Till slut dog han 1882.

(Fortsättning följer)

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/21/207763.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.