Darwin och luckorna i hans evolutionsteori (del 3)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Teorin om evolution genom naturligt urval har mött många utmaningar sedan Charles Darwin publicerade den i sin bok Om arternas uppkomst från 1859. Teorin motsäger olika trossystem och även moderna vetenskapliga upptäckter har också visat att de tre bevisen för evolutionen (nämligen anatomi, likheten mellan embryon och arkeologi) alla är grundlösa. Molekylärbiologi och genetik har dessutom visat att evolutionsteorin är omöjlig. Faktum är att till och med Darwin själv var blyg och tveksam när han först tog upp hypotesen om evolutionen.

Efter att Om arternas uppkomst publicerades 1859 fick den ändå snabbt stor uppmärksamhet. Karl Marx, som hade publicerat Det kommunistiska manifestet 11 år tidigare, tog den till sig och skrev 1860 att "Darwins bok är mycket viktig och tjänar mig som en naturvetenskaplig grund för klasskampen i historien".

Både Darwin och Marx växte upp i religiösa familjer och studerade själva teologi under sina tidiga år. De fortsatte dock att etablera de två ateistiska systemen, evolutionsteorin respektive kommunismen. En munk i Mongla, Myanmar, sade att Darwin var reinkarnationen av en demonkung. Liksom Marx kom han till denna värld för att förgöra mänskligheten. Minghui.org har publicerat flera artiklar, till exempel "Varför kräver det ateistiska kinesiska kommunistpartiet att medlemmarna svär evig trohet?" som analyserat Marx och kommunismen. I den här tredelade serien fokuserar vi på Darwins liv och hans evolutionsteori.
(fortsätter från del 2)

4. 90 % av de moderna organismerna uppstod samtidigt

Mark Stoeckle och David Thaler vid universitetet i Basel i Schweiz samarbetade med hundratals forskare och studerade 100 000 arter av organismer och 5 miljoner DNA-fragment. Deras resultat publicerades i Human Evolution 2018 i en artikel med titeln "Why should mitochondria define species?".

Bland de 7,6 miljarder människor, 500 miljoner hussparvar eller 100 000 sandsnäppor som finns på jorden är deras genetiska mångfald ungefär densamma. Dessutom uppstod nio av tio arter på jorden i dag, inklusive människan, för 100 000 till 200 000 år sedan. "Den här slutsatsen är mycket överraskande, och jag kämpade mot den så hårt jag kunde", förklarade Thaler i en intervju. Uppenbarligen har detta rubbat evolutionsteorins tidtabell.

Den kambriska explosionen (framväxten av många grupper som utgör det moderna djurlivet) för 541 miljoner och 530 miljoner år sedan var en annan gåta för evolutionen. Före explosionen var de flesta organismer relativt enkla, antingen encelliga eller små flercelliga organismer. Under de 11 miljoner år som den kambriska explosionen pågick accelererade emellertid plötsligt diversifieringen av organismerna och nästan alla dagens djurgrupper uppstod under denna period.

Faktum är att geologiska formationer i Burgess i Kanada och två platser i Kina (Chengjiang i Yunnan-provinsen och Kaili i Guizhou-provinsen) är de tre största biotoperna av skiffertyp i världen. Dessa bevis bekräftar att livet exploderade i den geologiska historien under den kambriska perioden (för 541 miljoner till 485,4 miljoner år sedan), något som darwinismens teori inte kan förklara.

5. Ett 270 miljoner år gammalt stenblock

I början av juni 2002 upptäckte Wang Guofu, det kinesiska kommunistpartiets (KKP) sekreterare i byn Taopo i länet Pingtang i Guizhou-provinsen, ett stenblock med de kinesiska orden "Det kinesiska kommunistpartiet är dödsdömt" på. De sex kinesiska bokstäverna är 25 cm höga och 18 cm breda, 1,5 meter över marken. Tecknen, som står cirka 0,5 cm till 1,2 cm ovanför stenens yta, ser ut att vara präglade, som skockar på tapeter.

 
Upptäckt i Guizhou-provinsen: Orden "Det kinesiska kommunistpartiet är dömt" på ett 270 miljoner år gammalt stenblock.

Mao Jianquan, professor vid Högskola av Resurser och miljö vid Guizhous universitet av teknologi, och andra forskare undersökte stenblocket i slutet av augusti 2003. De kom fram till att tecknen bildades av biologiska fossiler för cirka 270 miljoner år sedan. Karaktärerna består av kalcit (kalciumkarbonat) och är av samma material som själva stenblocket. Forskarna menar att resterna av de biologiska organismerna helt enkelt byggdes upp med tiden och bildade karaktärerna.

Wang Lixian, expert på geologi från Guizhou-provinsens departement för mark och resurser, undersökte stenblocket den 2 september 2003, följt av geologer från Kinas vetenskapsakademi och Kinas universitet för geovetenskap. Alla kom fram till att tecknen hade bildats på naturlig väg. Chansen att detta händer och bildar en mening är en på 100 triljoner (eller 1014).

Evolutionsteorin kan inte heller förklara detta. Stenblocket och de sex kinesiska tecknen bildades för 270 miljoner år sedan, men kinesiska tecken i allmänhet uppstod inte förrän för cirka 3 500 år sedan. Inte nog med det, vissa av de sex tecknen på stenblocket var traditionella kinesiska tecken (som inte fanns förrän för 1 800 år sedan), medan andra var förenklade kinesiska tecken (som KKP införde efter att det kom till makten 1949).

6. Välsignad av det gudomliga

I alla kulturer fanns det en tro på att människan kom från det gudomliga. Särskilt i den traditionella kinesiska kulturen uppmärksammade man harmonin mellan himmel, jord och människa. Därför följde de sitt samvete och hade höga moraliska värderingar. De blev i sin tur välsignade. Civilisationer som blev korrupta utplånades däremot. Detta hände de bibliska städerna Sodom och Gomorra, som förstördes av eld, liksom Pompeji, som utplånades i ett vulkanutbrott.

Eftersom KKP systematiskt har eliminerat den traditionella kulturen under de senaste decennierna, särskilt under kulturrevolutionen (1966-1976), står Kina inför en situation som liknar de antika civilisationer som förstördes. Den kommunistiska ideologin med hat, brutalitet och lögner har ytterligare förgiftat kineserna. Uppgifter visar att KKP hade dödat 80 miljoner av sitt folk under sina politiska kampanjer, och omkring 400 miljoner människor i Kina har förlorat sina liv under den treåriga pandemin.

Den 20 januari 2023, två dagar före det kinesiska nyåret, publicerade Falun Dafas grundare Li Hongzhi en artikel med titeln "Hur mänskligheten kom till".

Mästare Li skrev: "... jag ser att en omedelbar fara närmar sig mänskligheten, och gudomliga varelser har av detta skäl bett mig att förmedla flera saker till alla i den här världen. Allt som jag nu ska avslöja är en högre, noga bevakad hemlighet, och jag delar med mig av detta för att ge en sann bild av sakernas tillstånd, och för att ge människor ännu en chans till räddning.

I samma artikel skrev han också: "Allt det här har jag sagt för att förklara att människors liv på den här jorden inte är till för att åstadkomma något i världen. Alla människors stora mödor, och det som de försöker uppnå, deras drivkraft att få vad de vill ha, som till och med kan innefatta skrupelfria metoder, gör bara människor omoraliska till slut."

”Himlen, jorden, det gudomliga och Skaparen är alla medkännande mot alla liv. Himlen och jorden, precis som människan, skapades av Skaparen, och det är aldrig så att Han favoriserar vissa liv och är orättvis mot andra. Att somliga människor har bra liv och att andra inte har det handlar helt och hållet om belöningar och återbetalning för tidigare gärningar”, förklarade Mästaren Li vidare.

Vi hoppas att fler människor kan lära känna mänsklighetens verkliga historia. Genom att lära sig fakta och följa sanningen kommer de att bli välsignade.

(Slut)

Översatt från:https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/23/207785.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.