Entreprenör: Master Li's artikel lyser som ett starkt ljus

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Som framgångsrik entreprenör följer Peter traditionella värderingar. För några år sedan såg han Shen Yun Performing Arts för första gången och drogs till artisternas positiva energi, rena vänlighet och skönhet. Han trodde att Shen Yuns konstnärliga ledare, artister och orkester ger sin publik den ultimata godheten i livet.

Peter blev ett Shen Yun-fan och bjöd in sin familj och sina vänner till föreställningen varje år. Han sa att Shen Yuns konstnärliga ledare är fantastisk eftersom han "för vidare traditionella värderingar och inspirerar människor att vara snälla".

En av Peters vänner rekommenderade honom att läsa "Hur mänskligheten kom till”, en artikel som nyligen skrevs av Falun Dafas grundare Li Hongzhi. När han läste artikeln mindes han en scen från en av Shen Yuns föreställningar där gudomliga varelser följer Skaparen till människovärlden. Han kunde nästan höra Skaparen säga till dem: "Följ mig till den mänskliga världen och rädda kännande varelser". Han kände en känsla av uppdrag att fortsätta att hålla ideella bokläsningstillfällen och främja goda gärningar och idéer.

Han rekommenderar Mästaren Lis artikel eftersom han känner att den är ett starkt ljus som visar vägen för människor som lever i dessa degenererade tider. Peter tror att det är bara genom att göra goda gärningar som människor kan göra världen till en bättre plats och styra bort från ett destruktivt öde.

Han minns vad som sades i artikeln: Skaparen högaktar alla himmelska varelser som existerar, liksom alla liv som är goda och vänliga, och alla kosmos underbara skapelser. Så i början av degenereringsfasen ledde Han ett antal himmelska varelser till den kosmiska kroppens yttersta plan (vanligen omnämnt som "det som ligger utanför Det gudomliga riket"), en plats där inga himmelska varelser finns, och skapade jorden. ("Hur mänskligheten kom till")

Han sade att de gudomliga varelser som kom med ett uppdrag innehar positioner i alla samhällsskikt och försöker rädda sina kännande varelser, inklusive familjer och vänner, genom att sprida vänlighet.

Det som rörde Peter mest var att när han läste artikeln fick han samma känsla som när han såg Shen Yuns föreställningar. Han sa att han var omsluten av varm energi. "Det kändes som om jag var i himlen. Min andliga energi steg och min karaktär förbättrades omedelbart. Jag var inte längre trångsynt och mitt hjärta blev större".

Han sade att läsning av Mr Li's artikel kan vara till nytta för alla och inspirera människor till godhet. Han sade att för att vara snäll bör människor börja med att göra goda gärningar, även små, och vara omtänksamma och osjälviska.

Efter att ha läst artikeln sade han att Mr Li inte bara har medkänsla för sina elever utan för alla varelser: "Han kom för att rädda varelserna i universum". "Han ville ändra världens väg med medkänsla och stoppa universum från att förstöras".

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/25/207811.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.