Chefen för en polisstation som försökte trakassera en utövare backar när han utmanas av lagen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Falun Dafa-utövare i Kina har ofta trakasserats, arresterats och hotats under den 23 år långa förföljelsekampanj som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har inlett. Polisstationen i mitt distrikt gav i mars 2022 order om att samla in biologisk information från alla utövare.

En dag knackade fyra poliser på min dörr.

"Vem är det?" Jag frågade.

Ledaren var den nyutnämnde chefen för polisstationen. Han hade tidigare ringt telefonsamtal för att trakassera utövare. Den unge och energiske direktören viftade med ett polis-ID i dörrkikhålet och sa. "Jag är konstapel Lin, öppna dörren".

Jag frågade igen: "Vem är du?".

Han svarade: "Jag är från polisstationen".

Jag frågade: "Vilken polisstation är du från och vad heter du? Jag måste kontrollera din identitet." Han berättade sitt namn och de andra poliserna meddelade sina namn.

Jag frågade: "I vilket ärende är ni här?".

Han svarade: "Öppna dörren så berättar vi det."

Jag svarade: "Vad är din rättsliga grund för att beordra mig att öppna dörren?"

Han svarade: "Skynda dig att öppna dörren. Om du inte gör det kommer jag att använda andra medel för att tvinga mig in."

Jag sade: "Om du inte har någon rättslig grund, missbrukar du din auktoritet."

Han ignorerade min oro och fortsatte att knacka på dörren.

Jag sade: "Jag säger detta för ditt eget bästa. Om du inte har någon rättslig grund för att gå in i mitt hus bryter du mot lagen, förstår du?".

Han fortsatte att knacka på min dörr nonstop och verkade ha för avsikt att tvinga sig in.

Jag sa: "En militär följer order medan poliser tillämpar lagen. Vilken lag agerar du enligt för att få mig att öppna dörren?"

Männen ignorerade mina ord.

Jag sade: "Om ni fortsätter att knacka på min dörr kommer jag att ringa polisen!".

Han sade nonchalant: "Varsågod och ring polisen".

Jag ringde omedelbart upp 110 och sa. "Detta är min adress. En grupp poliser kom till mitt hem och började knacka på min dörr. Jag har inte begått något brott och jag är inte heller på flykt. Jag är en laglig medborgare i Kina, skyddad av lagen, varför knackar poliser på min dörr?"

Polisen som svarade på mitt samtal sa: "Vad heter de?". Jag uppgav namnen på poliserna utanför min dörr och sa: "De inkräktar på privat egendom".

Polisen sa: "Om de står utanför ditt hus anses det inte vara intrång på privat egendom".

Jag sa: "De har ingen rättslig grund för att kräva att jag släpper in dem i mitt hus. Varför skulle jag öppna dörren?"

Han svarade: "Du kan välja att inte släppa in dem."

Jag sa till poliserna utanför mitt hus: "Jag ringde 110." De fortsatte att knacka på min dörr.

Jag sa: "Eftersom ni inte kan visa mig någon rättslig grund kommer jag att lämna in ett klagomål till kommissarien."

Direktören sade arrogant: "Du kan ringa vem du vill, det kommer inte att fungera".

Jag ringde då 110 och bad polismannen att koppla mig till kommissarien. Samma polis svarade på samtalet och sa: "Är det inte du som just ringde?". Jag svarade: "Jo, poliserna utanför mitt hus sa att jag måste öppna dörren. Jag vill fråga kommissarien om de har befogenhet att tvinga mig att öppna dörren."

Polisen gick med på att koppla mig till kommissarien.

Jag sa till kommissarien: "Detta är min adress. En grupp poliser kom och sa att jag måste släppa in dem i mitt hus. Jag är varken kriminell eller på flykt. Jag är en laglig medborgare som skyddas av lagen. Har de en rättslig grund för sina handlingar?"

Jag berättade för poliserna utanför min dörr att jag lämnat in ett klagomål till polismästaren. Om de inte gick därifrån kommer jag att ringa polisstationens hotline-nummer för klagomål.
När jag tittade ut genom titthålet några minuter senare såg jag att direktören samt flera poliser fick telefonsamtal samtidigt. Atmosfären verkade mjukas upp. De slutade knacka på min dörr och några poliser satte sig på marken.

Jag misstänkte att kommissarien hade ringt dem. Direktören var rädd att hans karriär skulle påverkas. Dessutom var det mycket svårt att bli av med ett register över klagomål från kommissarien.

Jag öppnade dörren och sade till poliserna: "Vad är ni här för?" Direktörens attityd förändrades helt och hållet. Han sa vänskapligt: "Vi vill bara att ni samarbetar och låter oss ta blodprov".

Jag sa: "Såvitt jag vet säger lagen att blodprover endast får tas på brottslingar. Jag är inte kriminell, så jag vägrar att samarbeta!"

Direktören sade: "Om du vägrar, så får det vara så."

De gick därifrån. När han hade gått ner för trapporna vände sig direktören till och med om och sa: "Var säker på att vi inte kommer tillbaka för att trakassera dig igen".

Därmed löstes en hotfull situation genom att jag lugnt insisterade på att lagen skulle följas och rapporterade dessa tjänstemäns olagliga beteende till myndigheterna.

Enligt min åsikt kan vi, om poliser vägrar att följa lagen och insisterar på att utföra order uppifrån, använda effektiva medel som att lämna in klagomål, administrativa omprövningar, stämningar och så vidare för att hindra dem från att handla mot lagen eftersom dessa är knutna till deras personliga vinster.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/5/207962.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.