Schweiz: Offentligt stöd för Falun Dafa under aktiviteter till minne av den fredliga protesten den 25 april

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) "Finns det något jag kan göra för att stödja er?" frågade Martin, en ung läkare efter att ha fått reda på förföljelsen av Falun Dafa i Kina under en manifestation som hölls vid Kornhaus i centrala Bern, huvudstaden i Schweiz, den 29 april 2023.

 
Martin, en läkare, visar sitt stöd för Falun Gong.

För att markera 24-årsdagen av den fredliga protesten den 25 april gick Falun Dafa-utövare till den kinesiska ambassaden i Bern för att kräva ett omedelbart slut på förföljelsen. De läste upp ett öppet brev på tyska och kinesiska som diskuterade Falun Dafa och den pågående förföljelsen och uppmanade tjänstemän från Kinas kommunistparti (KKP) att dra tillbaka sitt medlemskap i partiet.

 
 
Falun Dafa-utövare läste ett öppet brev utanför den kinesiska ambassaden i Bern och krävde att KKP skulle upphöra med förföljelsen.

På eftermiddagen höll utövarna ett möte i ett livligt område i staden nära det ikoniska Kornhaus. Många människor stannade för att läsa informationen på skyltarna när de såg utövare som lugnt mediterade. Förbipasserande som väntade på kollektivtrafiken lyssnade också när utövarna höll tal. Vissa frågade utövarna som delade ut flygblad om mer information medan andra gick direkt fram till bordet för att skriva under petitionen som kräver ett slut på den brutalitet som äger rum i Kina. Martin var en av dem. Han sade att han planerade att söka mer information om Falun Dafa på nätet när han kom hem.

 
 
 
 
Utövarna visar övningarna i Berns livliga stadskärna

 
 
 
 
 
Människor stannar för att skriva under petitionen för att kräva ett slut på grymheterna i Kina.
 
En utövare håller ett tal om Falun Dafa, den pågående förföljelsen och den fredliga protest som ägde rum i Peking för 24 år sedan.

 
En utövare förklarar vad Falun Dafa är och hur KKP förföljer den.

Förföljelsen av Falun Dafa är ett förtryck av vänliga människor som söker sanningen

 
Daniele håller en skylt med texten "Sluta förfölja Falun Gong" under aktiviteter som hölls till minne av protesten den 25 april. Hon hoppas att fler människor kommer att ansluta sig till bemödanden för att stoppa förföljelsen.

Daniele Gfeller undervisar barn i konst. Hon sade att hon fick information om Falun Dafa vid tidigare aktiviteter som hölls av utövare så hon visste vad Falun Dafa är. Hon sade: "Jag har ett bra intryck av Falun Dafa, de följer principerna sanning, medkänsla och tålamod. Det är fantastiskt."

Hon uttryckte också sina tankar om KKP:s 24 år långa förföljelse: "Den här förföljelsen har pågått så länge, men den har ändå inte upphört. Det är så sorgligt. KKP stöder dåliga saker och förtrycker de goda eftersom de vill ha makt. De som strävar efter sanningen och tror på det gudomliga uppfattas av dem som ett hinder. Regimen vill eliminera godhjärtade människor (Falun Dafa-utövare) som står i deras väg. Det är hjärtskärande."

Hon uttryckte sin ilska över KKP:s påtvingade organuttag av samvetsfångar. "Detta är mycket förkastligt", sade hon. "De som gör sådana saker borde låsas in. Detta strider mot alla mänskliga rättigheter."

Gfeller undertecknade petitionen för att kräva att förföljelsen ska upphöra. "Förtrycket av Falun Dafa måste upphöra", sade hon. "Jag hoppas kunna bidra till detta." Hon lät sig också fotograferas medan hon höll ett plakat med en uppmaning till KKP att upphöra med grymheterna. "Jag hoppas att Gud hjälper människor att ha modet att stödja Falun Dafa-utövare så att vi kan stoppa detta tillsammans."

Att förfölja Falun Dafa är ett brott

Werner Wythenbach lyssnade när en utövare talade vid mötet. Han skrev senare under petitionen för att stoppa förföljelsen. "KKP torterar människor och tar organ utan samtycke", sade han. "Detta är ett brott mot den mänskliga naturen. Människor kan inte fritt uttrycka sina åsikter. Vi kan inte finna oss i detta. Det bör stoppas."

Wythenbach hoppas att genom att samla in underskrifter på petitionen och överlämna dem till den schweiziska regeringen, "kan människor ändra sina åsikter. Precis som det sades i talet hoppas jag att det kommer att uppmuntra människor att dra sig ur KKP och dess anslutna organisationer. Människor bör kunna leva fritt utan förföljelse. Detta är också min önskan."

Att förfölja Falun Dafa visar hur fel KKP har

När han fick reda på KKP:s förföljelse av dem som uppför sig enligt Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod sade Jonathan Reitze: "När ett politiskt system känner att det behöver förtrycka människor på detta sätt visar det hur fel detta styrelseskick är. Eftersom de (Falun Dafa-utövare) gör detta av kärlek, för ett vackert liv, har KKP ändå startat en förföljelsekampanj. Detta visar redan hur fel regimen är. Man kan tydligt se detta."

Socialarbetaren Anna Bosshard sade: "Dessa människor (Falun Dafa-utövare) är självständiga, men KKP försöker ändå kontrollera dem." Hon talade om de många olika gräsrotsarrangemang som hålls utanför den schweiziska parlamentsbyggnaden, vilket står i skarp kontrast till den stränga säkerheten utanför Zhongnanhai, som inrymmer centralregeringen i Kina. "Om en regering är rädd för sitt folk och förbjuder dem att gå nära dem är det inte bra. Det är en form av förtryck. Jag känner till de fruktansvärda lidanden som människor i Kina bär på. Förföljelsen visar att människor inte kan uttrycka sina egna åsikter. Detta är inte rätt."

Bosshard noterade också att människor sällan talar om regimens förtryck och tror att det kanske beror på att det är förbjudet i Kina. Hon undertecknade petitionen och sade: "Detta är ett uttryck för mitt stöd till Falun Dafa-utövare". Hon planerar också att låta fler människor få veta vad som sker i Kina, i hopp om att det kan bidra till att stoppa brutaliteterna.

Jag hoppas att fler människor kan hjälpa till att stoppa detta.

Lena Kane, som undervisar elever i franska och tyska på mellanstadiet, har läst medierapporter om KKP:s göranden och låtanden, men detta var första gången hon hörde talas om Falun Dafa. Hon hyllade utövare efter att ha lärt sig om bakgrunden till protesten den 25 april för 24 år sedan.

Hon tyckte att det var fruktansvärt att KKP förföljde Falun Dafa och sade: "Utövare har arbetat hårt för att stoppa det som händer i Kina. Jag tycker att de är goda människor. De hoppas kunna förändra världen. Jag vill stödja dem."

Efter att ha skrivit under petitionen sade Kane: "Jag tror att detta är effektivt och att våra överklaganden kommer att bli hörda. Som enskild person kanske detta inte har någon stor inverkan, men tillsammans kan vi göra något. Jag tycker att vi bör stödja detta."

Psykologen Susan Weber sade att hon såg en dokumentärfilm i Zürich om förföljelsen. Så fort hon lade märke till utövarnas aktivitet skrev hon under petitionen. Hon sade: "Det känns bra att kunna göra något för att stoppa denna förföljelse".

Hon uttryckte sina åsikter om organuttag. "Jag kan inte föreställa mig hur något sådant här kan hända", sade hon. "Det är så grymt. Jag hoppas att fler människor kan uppmärksamma detta genom att skriva under petitionen. Schweiz bör inte vara neutralt i allting."

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/7/208404.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.