Storbritannien: Parlamentsledamöter uttrycker sitt stöd för Falun Gong vid minnet av vädjan den 25 april

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Falun Gong-utövare förberedde sig för att hålla en aktivitet i London den 29 april 2023 för att markera 24-årsdagen av vädjan från 25 april i Peking. Flera dagar innan skickade flera medlemmar av det brittiska över- och underhuset e-postmeddelanden för att uttrycka sitt stöd för deras ansträngningar att avslöja det kinesiska kommunistpartiets (KKP) pågående förföljelse av Falun Gong.

Lord Pearson av Rannoch

 
Lord Pearson av Rannoch

Lord Pearson av Rannoch uppgav: "Den kinesiska regeringens behandling av Falun Gong kan utan tvekan beskrivas som ond. Ni får gärna citera mig och fortsätta kämpa."

Shabana Mahmood parlamentsledamot

 
Shabana Mahmood, parlamentsledamot

Shabana Mahmood, parlamentsledamot, förklarade: "Jag delar er oro i denna fråga. Jag är också medlem i Interparlamentariska alliansen för Kina (IPAC), en grupp parlamentariker från hela världen som har för avsikt att ställa Kina till svars och reformera vår inställning till förbindelserna med Kina. Jag stöder alla parlamentarikers ansträngningar för att höja profilen för denna fråga i parlamentet, inklusive förföljelsen av Falun Gong."

Fiona Bruce parlamentsledamot

 
Fiona Bruce, parlamentsledamot

Fiona Bruce, parlamentsledamot, förklarade: "I min roll som vice ordförande för den parlamentariska gruppen för religions- och trosfrihet, som består av alla partier, uttrycker jag min djupaste medkänsla för den orättvisa situation som ni och oräkneliga människor som utövar Falun Gong befinner sig i idag.

"Ingen borde förlora sitt arbete, gå miste om utbildning, fängslas, torteras eller till och med dödas enbart på grund av sin religion eller trosuppfattning.”

"Jag och mina kollegor från Alla partiers parlamentariska grupp för religions- och trosfrihet i det brittiska parlamentet står på din sida i din kampanj för rätten att utöva Falun Gong utan rädsla och i fred."

Martyn Day parlamentsledamot

 
Martyn Day, parlamentsledamot

Martyn Day, parlamentsledamot förklarade: "Alla människor måste vara fria att utöva vilken religion de vill, och jag stöder helhjärtat Falun Gong-utövarnas rätt att utöva sin tro i fred och utan rädsla.

”Jag fördömer den kinesiska regeringens fortsatta förföljelse av Falun Gong-utövare, och jag är djupt oroad över rapporterna om att Falun Gong-utövare fortsätter att utsättas för tortyr, fängelse, tvångsskörd av organ och död. Även om jag inte kan vara med er personligen i dag står jag på er sida för att stödja trosfriheten och mot religiös förföljelse."

Ian Murray parlamentsledamot

 
Ian Murray, parlamentsledamot

Ian Murray, parlamentsledamot, förklarade: "Under mina 13 år som parlamentsledamot för Södra Edinburgh har en hängiven grupp kampanjande i min valkrets hållit mig uppdaterad om förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.”

"Jag är fortfarande djupt oroad över förföljelsen av människor på grund av deras religion eller övertygelse i Kina, vare sig det gäller uiguriska muslimer i Xinjiang, kristna, buddhister eller Falun Gong-utövare. Friheten att utöva, ändra eller dela sin tro eller övertygelse utan diskriminering eller våldsamt motstånd är en mänsklig rättighet som alla människor bör njuta av och det är oacceptabelt att detta fortfarande tillåts äga rum.”

"Vidare bör det internationella samfundet gå samman med en röst för att motsätta sig förföljelsen av Falun Gong och för att stå enade mot alla former av rasism och förföljelse."

Lord Hylton

 
Lord Hylton

Lord Hylton förklarade: "Det gläder mig att ansluta mig till och stödja er protest mot godtyckliga frihetsberövanden, tvångsskörd av organ och förföljelse, som ibland leder till döden, bland Falun Gong-utövare i Kina".

Baronessa (Ruth) Lister

 
Baronessa (Ruth) Lister

Baronessa (Ruth) Lister förklarade: "Som en person som känner till fördelarna med att utöva Tai Chi stöder jag verkligen er kampanj för en fredlig miljö där man har rätt att utöva Falun Gong."

Fleur Anderson parlamentsledamot

 
Fleur Anderson, parlamentsledamot

Parlamentsledamot Fleur Anderson förklarade: "Jag är tacksam för att du tar dig tid att dela med dig av dina tankar och farhågor i denna fråga, som jag naturligtvis gärna tar upp med regeringen på dina vägnar. Jag kommer så snart som möjligt att lägga fram en skriftlig parlamentsfråga till statssekreteraren för att pressa dem i denna fråga."

Laurence Robertson, parlamentsledamot

 
Laurence Robertson, parlamentsledamot,

Laurence Robertson, parlamentsledamot, förklarade: "Miljön för religions- och trosfrihet i hela Kina är restriktiv, inklusive förföljelse av kristna, muslimer, buddhister, Falun Gong-utövare och andra på grund av deras religion eller trosuppfattning.

"Regeringen arbetar inom FN, OSSE, Europarådet, Internationell Religionsfrihet eller trosallians och andra internationella organisationer och nätverk för att främja och skydda religions- och trosfriheten för alla där den är hotad.

"Mer allmänt tar regeringen regelbundet upp situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina direkt med de kinesiska myndigheterna på högsta nivå. Senast gjorde utrikesministern det vid ett möte med sin kinesiska motsvarighet den 20 september."

Caroline Lucas parlamentsledamot

 
Caroline Lucas, parlamentsledamot

Caroline Lucas, parlamentsledamot förklarade: "Jag vet hur mycket rätten att utöva Falun Gong betyder för er och hoppas att ni vet att jag delar er ständiga oro över att denna rättighet så brutalt och systematiskt förnekas av de kinesiska myndigheterna. Det är djupt chockerande att läsa om omfattningen av de brott mot de mänskliga rättigheterna som människor som helt enkelt och fredligt utövar sin rätt till religionsfrihet utsätts för, och jag tror inte att den brittiska regeringen gör tillräckligt för att protestera eller utöva påtryckningar på Kina."

Patrick Grady, parlamentsledamot

 
Patrick Grady, parlamentsledamot

Patrick Grady, parlamentsledamot, förklarade: "I december i år är det 75 år sedan den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs. De rättigheter som anges i den förklaringen är grundläggande och inneboende för varje enskild människa och måste erkännas, respekteras och skyddas av det internationella samfundet. Falun Gong-utövare, uiguriska muslimer och andra minoriteter i Kina måste tillåtas uttrycka sin tro och utöva sin tro utan förföljelse och hot. Den brittiska regeringen och andra demokratier måste vidta alla åtgärder som de kan för att identifiera och utmana de ansvariga för förföljelse, godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden, orättvisa rättegångar, tortyr, summariska avrättningar och tvångsskörd av organ. ”

"Många parlamentsledamöter i hela underhuset stöder Falun Gong-utövare och deras rätt att utöva sin tro utan rädsla, och vi sänder vårt stöd och vår solidaritet i kampen för frihet och ett slut på förföljelsen."

Bob Doris skotsk parlamentsledamot

 
Bob Doris skotsk parlamentsledamot

Bob Doris MSP förklarade: "Jag har förstått att evenemanget uppmärksammar 24-årsdagen av den fredliga vädjan som Falun Gong-utövare riktade till den kinesiska regeringen den 25 april 1999.

"Förtrycket och förnekandet av grundläggande medborgerliga friheter som den kinesiska staten har utövat har dokumenterats väl. Dessa brott är en pågående moralisk och etisk skandal.

"Det internationella samfundet har under årens lopp försökt erbjuda ett konstruktivt engagemang med de kinesiska myndigheterna i sådana frågor, men detta engagemang har inte lett till något erkännande av skuld från Kinas sida, och jag är inte heller medveten om att behandlingen av Falun Gong-utövare skulle ha blivit mildare.

"För några år sedan sponsrade jag ett evenemang i det skotska parlamentet där jag hörde från personer med direkta erfarenheter av tvångsskörd av organ. Det var djupt övertygande och oroande.

”Tack för att ni håller dessa frågor i det globala strålkastarljuset och jag hoppas att mötet ger enighet och styrka."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/30/208284.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.