Man från Hebei återupplivad på sjukhus efter tortyr i fängelse

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Wang Yongxing i Weichang County, Hebei-provinsen, torterades så till den grad att han fick återupplivas på ett sjukhus när han avtjänat sitt straff för sin tro.

Wang Yongxing arresterades tillsammans med 12 andra lokala invånare den 13 juli 2019 när han studerade Falun Gong, en kropp- och själövning som har förföljts av den kinesiska kommunistregimen sedan 1999. Han ställdes inför rätta den 28 september 2020 och dömdes till fyra års fängelse med 10 000 yuan i böter omkring den 30 oktober 2020. Inte långt efter den felaktiga domen förflyttades han till Jidong-fängelset i staden Tangshan i provinsen Hebei.

Wang blev allvarligt sjuk till följd av den misshandel han utsattes för i fängelset och fördes akut till Xiehe-sjukhuset i Tangshan City. Han skrevs ut på eftermiddagen den 1 juli 2023 och fördes direkt tillbaka till fängelset. Det är oklart om han fortfarande får medicinsk vård i fängelset.

Detta är inte första gången som Wang måste återupplivas medan han hålls fängslad för sin tro på Falun Gong. Samma sak hände 2011 när han avtjänade straff för ett års tvångsarbete.

Brutalt torterad under ett års tvångsarbete

Wang led av cerebral arterioskleros (förhårdnad av artärerna i hjärnan), ryggsmärta, benvärk, magsmärta och andra sjukdomar. Han var tvungen att ta mediciner året runt och kunde inte utföra tungt fysiskt arbete. Hans sjukdomar försvann efter att han började med Falun Gong 1998. Han blev också mer energisk.

När förföljelsen av Falun Gong började ett år senare höll Wang fast vid sin tro och utsattes för upprepade angrepp.

När han 2011 gjorde småjobb i Kailu-kommun i Inre Mongoliet uppmärksammade han på sin fritid förföljelsen av Falun Gong. Han rapporterades till polisen och arresterades den 11 september det året. Agenter från Kailu-kommuns inrikessäkerhetsburå höll honom på Kailu-kommuns häkte i mer än en månad innan de gav honom ett års tvångsarbete på Tumujis tvångsarbetsläger i staden Hohhot, Inre Mongoliet. Han placerades i grupp två i den första brigaden.

Wang tvingades väva bilsäten och ryggkuddar under långa timmar utan lön. Hans hälsa försämrades och han konstaterades ha högt blodtryck och bronkit under arbetslägrets halvårsvisa läkarundersökningar.

På kvällen den 25 december 2011 vägrade Wang att sjunga en sång enligt order. Kapten Wang Yiping slog honom i tinningen så hårt att han omedelbart svimmade. Medan Wang låg medvetslös på marken sparkade kapten Wang honom i huvudet med sina militärstövlar, samtidigt som han skrek: "Du kommer att dö för ingenting, även om jag slår ihjäl dig."

Kapten Wang beordrade sedan två interner att dra tillbaka Wang till hans cell. Ungefär tre eller fyra timmar senare rapporterade fångarna att Wang var döende och först då tog kapten Wang honom till ett sjukhus.

Wangs fru, en funktionshindrad person med bara en hand, kämpade för att få ekonomin att gå ihop under hans fängelsevistelse. Hans mor dog vid 78 års ålder innan han frigavs den 9 september 2012.

Grupparrestering 2019

Wang arresterades tillsammans med 12 andra utövare den 13 juli 2019, när de studerade Falun Gongs läror tillsammans. Nästa dag genomsökte polisen de flesta av deras hem och konfiskerade deras Falun Gong-böcker, datorer och skrivare.

Trots att Luanpings länsåklagarämbetet återlämnade utövarnas fall till polisen i november 2019 på grund av otillräckliga bevis, vägrade polisen att släppa dem och lämnade in deras fall igen en månad senare.

Innan åtal väcktes mot dem den 19 januari 2020 sade åklagaren Bao Zhenxian till en av utövarnas advokat: "Du behöver inte lägga tid på att prata med mig längre. Det kommer inte att fungera. Jag har läst för mycket Falun Gong-material. Jag vet att de alla är goda människor. Du kan försvara dem hur du vill i domstolen. Jag vet faktiskt alltför väl vad du kommer att säga. Men oavsett hur du försvarar dem, kommer vi ändå att döma dem."

En domare vid Luanping County Court försökte också få utövarnas advokater att pressa dem att avsäga sig sin tro före förhandlingen. Han hotade att ge utövarna hårda straff eller att låta utövarna eller deras familjemedlemmars arbetsplatser avskeda dem.

Under den gemensamma förhandlingen den 28 september 2020 fördes alla tretton utövare in i rättssalen i handfängsel och bojor. På advokaternas begäran tog vakten bort bojorna. Endast Wang Haiqins syster fick närvara personligen vid förhandlingen, eftersom hon försvarade Wang i domstolen. Alla andra utövare kunde bara ha en familjemedlem som tittade på livestreamingen av förhandlingen i ett annat rum.

Wang och hennes make Liu Zhifengs två advokater erkände sig inte skyldiga för deras räkning. De övriga nio advokaterna som företrädde de andra utövarna erkände sina klienter skyldiga.

Paret och Wang Yongxing vittnade också till sitt eget försvar. De hävdade att de inte brutit mot någon lag när de utövade Falun Gong eller strävade efter att vara en god människa genom att följa Falun Gongs principer om Sanning, Medkänsla och Tålamod.

Domaren dömde alla 13 utövarna omkring den 30 oktober 2020.

Liu Zhifeng dömdes till sex år och 10 000 yuan i böter;
Wang Guangxue dömdes till fem år och 10 000 yuan i böter;
Wang Yongxing och Wang Haiqin dömdes till fyra år och 10 000 yuan i böter;
Chen Haidong, Wang Sufang och Du Guilan dömdes vardera till ett år och åtta månader och 5 000 yuan i böter;
Ge Sufen dömdes till ett år och åtta månader och 5 000 yuan i böter.
Li Yanhua dömdes till ett år och tre månader, med två års villkorlig dom och böter på 5 000 yua och
Liu Lina, Wang Haibing, Tang Fengxia och Liu Fengxia dömdes till ett år och två månader, med två års villkorlig dom, och böter på 5 000 yuan.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/8/210216.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.