Pressmeddelande: Den 20 juli är den allvarliga förföljelsen av Falun Gong i Kina inne på sitt 24:e år

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

 

Pressmeddelande: Den 20 juli är den allvarliga förföljelsen av Falun Gong i Kina inne på sitt 24:e år

Den 20 juli är den allvarliga förföljelsen av Falun Gong i Kina inne på sitt 24:e år. I samband med detta har Falun Gong utövare manifestationer framför den kinesiska ambassaden i Stockholm och det kinesiska generalkonsulatet i Göteborg den 20 juli.

Denna förföljelse inleddes i juli år 1999. KKP:s kampanj för att eliminera Falun Gong är fortfarande en av de största människorättskriserna i dagens Kina. När denna förföljelse först började utövade 70-100 miljoner människor från alla samhällsskikt Falun Gong i Kina.

Sedan dess har miljontals av dem arresterats eller fängslats. De dokumenterade dödsfallen till följd av förföljelsen har nu passerat 5000. Ett oräkneligt antal Falun Gong-utövare, sannolikt hundratusentals, har dödats genom påtvingad organskörd, enligt vittnesmål från den kinesiska tribunalen till Förenta nationerna. KKP har också använt Falun Gong som ett testområde för repressiv taktik, teknik och säkerhetsorgan som sedan har använts mot andra förföljda grupper under de senaste åren.

Mellan januari och juni 2023 fanns det 3133 dokumenterade fall av arresteringar och trakasserier en ökning på 15.7% jämfört med samma period år 2022.

Under 2023 bekräftade ett nätverk av journalister i Kina att minst 115 Falun Gong-utövare hade avlidit till följd av förföljelsen, i genomsnitt 19 dödsfall per månad. På grund av den stora informationsblockaden är detta med största sannolikhet bara toppen på ett isberg.

Svenska föreningen för Falun Dafa välkomnar media till våra manifestationer där vi uppmärksammar 24 års förföljelse av Falun Gong i Kina och med våra manifestationer vill vi uppmana till ett omedelbart stopp och att ansvariga ställs inför rätta.

Stockholm:

Torsdag den 20 juli

Framför Kinas ambassad vid Gärdet kl.11.30-14.00

Göteborg:

Torsdag den 20 juli

Kinas Generalkonsulat vid Grönsakstorget kl.11.30-13.00

Presskontakter:

Stockholm

Johan Samuelsson: 0705 305013

Göteborg

Thomas Pompe: 0709 828299

Bakgrund:

Vad är Falun Gong? Falun Gong/Falun Dafa är en tradi­tionell qigongmetod för hälsa och självförbättring. Kär­nan i Falun Gong är egenskaperna Sanning, Godhet och Tålamod. Utövare tar detta som vägledning i det dagliga livet. Metoden har fyra mjuka, stående övningar och en sittande meditation. sv.falundafa.org

Varför förföljs Falun Gong i Kina? 1998 upp­skat­tades, enligt en statlig undersök­ning, anta­let Falun Gong-utövare i Kina till 70-100 miljoner. Falun Gong är helt opolitisk och fredlig. Dess popularitet – de var fler än medlemmarna i kom­munistpartiet – sågs av den dåvar­ande diktatorn som ett ”hot” mot sin och par­tiets makt­fullkomlighet, och förföl­jelsen startade i juli 1999. Förföljelsen har förutom organstölderna bestått i tortyr, arbetsläger och hjärntvätt m m.

Svenska föreningen för Falun Dafa ([email protected])

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.