Att erkänna och ta bort negativa tankar samt fasthållanden på vinst och förlust

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Vördnade Mästare! Hej alla medutövare!

Jag skulle vilja dela med mig av min erfarenhet av att förändra negativt tänkande och ta bort alla typer av mänskliga fasthållanden som har ägt rum under min senaste kultiveringsprocessen. Under mitt förra jobb, speciellt under den senare perioden, hade jag inte tillräckligt med tid för Fa studier och övningar, jag var trött och orkade inte med arbetet. Trots att jag hade deltagit i olika Dafa aktiviteter och även om jag tittade inåt när jag stötte på problem, kände jag att allting var bara på ytan. I slutet av min arbetsperiod, genom att öka Fa studier och öva regelbundet, titta inåt och genom att ständigt stärka huvudmedvetandet då kände jag att jag hade uppnått ett visst genombrott i min kultivering.

På grund av tidigare arbetslöshet var jag osäker som person och utvecklade ett tjockt lager av negativa tankar. På grund av min begränsade svenska och mitt dåliga självförtroende var jag mycket pessimistisk och förvirrad när det gäller att hitta ett nytt jobb. Så under mitt senaste jobb började jag leta efter nytt jobb på nätet. Jag märkte att det inte fanns många lämpliga tjänster, då sökte jag bara ett fåtal tjänster för doktorandstudier vid universitetet. Jag fick flera avslag från utländska universitet vilket förstärkte mitt negativa tänkande och pessimism. Men jag fick ett positivt svar från ett svenskt universitet. Samtidigt hade jag en önskan om att leva ett stabilt liv och funderade på att köpa en lägenhet. Allt detta gjorde mig orolig.

Universitetet i Sverige kontaktade mig kort därefter vilket lindrade min oro något. Det här jobbet krävde att jag skulle beskriva projektet i detalj och jag behövde filma hela processen. Efter att ha förberett och skickat in mina svar fick jag kort därefter en intervju inbjudan. När jag förberedde svaren på intervjufrågorna innan intervjun så tänkte jag på de allra värsta frågorna som kunde dyka upp. Eftersom jag tyckte att hade misskött mitt förra jobb kände jag mig osäker på mina svar på många vanliga intervjufrågor, och jag skämdes också över att be mina förra kollegor om hjälp. Jag var full av förväntningar och såg fram emot att få den anställningen, vilket gjorde det svårt för mig att lugna ner mig.

Under mina känslomässiga upp- och nedgångar övervann jag den tankekarma som ville undvika smärta och jag började titta inåt. Jag insåg att min strävan efter doktorandtjänsten ökade mina förväntningar på denna tjänst, och bakom den låg viljan att söka berömmelse. På grund av mitt låga självförtroende brukar jag också ha låg självkänsla. Jag hade svårt för att be om goda referenser från mina kollegor eftersom jag var medveten om att jag inte hade gjort mitt bästa. Jag vågade inte titta inåt på den smärtan i mitt hjärta. Senare vågade jag möta problematiken och se över min arbetsprestation och då började de negativa sakerna avskalas, jag kunde se på problemet från olika vinklar och se några ljuspunkter i mitt arbete.

Efter att ha hittat min rädsla för att tappa ansiktet skrev jag ett mail till den som ansvarade för arbetsprojektet. Jag berättade öppet och ärligt om hur jag resonerade och bad om ursäkt. Han uppmuntrade mig att ansöka till doktorandstudier och uttryckte sin vilja att vara min referensperson under jobbsökningsprocessen. På projektmötet några dagar senare, när vi pratade om doktorandansökan, gick även andra kollegor med på att vara mina referenspersoner. Efter den första intervjuomgången blev jag snart inbjuden till den sista intervjun.

Under tiden letade jag flera nya jobb och praktikplatser på ett företag. Förutom intervju inbjudan till doktorandtjänsten har det funnits några andra intervjutillfällen och det verkade gå bra. Men det hela gick inte som förväntat. Instruktören som brukade vara min tidigare jobb referensperson gick inte att kontakta, jag fick senare veta att hon hade gått i förtidspension. Under den processen började jag känna mig orolig och höll på att tappa hoppet. Jag vet att Mästaren har sagt i Zhuan Falun: ’’Om något tillhör dig kommer du inte att förlora det.’’ (Föreläsning sju). Då fokuserade jag mer på att bli av med mina mänskliga föreställningar. Jag släppte taget och funderade sedan över syftet med varför vi kom till den mänskliga världen. När jag senare fick ett avslag på den tjänsten kände jag en viss besvikelse men jag var inte längre ledsen.

Samma dag fick jag avslagsbrev från fyra andra företag, och min oro växte igen och tanken på vinst och förlust kom fram. Vid nästa intervjutillfälle var jag väl förberedd och gick dit med ett lugnt sinne. Men när jag kom till kontorsbyggnaden och gick in i hissen var jag orolig och kände att jag saknade kontroll över intervjuprocessen och att jag skulle misslyckas igen. Lyckligtvis var mitt huvudmedvetande relativt starkt vid den tiden, och jag kunde se min rädsla, mitt hjärta stabiliserades snabbt och intervjuprocessen gick väldigt smidigt. Efter intervjun fick jag göra ett logik- och personlighetstest. På grund av mitt fasthållande till vinst och förlust föll jag in i det mänskliga sinnet igen.

Jag planerade att använda eftermiddagen till att göra övningarna och att ta provet nästa morgon efter jag hade sänt upprätta tankar. Efter att jag hade gjort övningarna dagen efter kände jag ett motstånd att börja med testet. Till sist började jag göra testet men det gick inte bra. När jag senare släppte förväntningarna i mitt hjärta och ville bara göra mitt bästa, då fick jag mycket bättre resultat.

Mästaren sa ”Jag talar om den här principen för er, som vanliga människor inte kan inse: du tycker att du är bra på allting, men det ingår inte i ditt liv; den andre kanske inte är bra på någonting, men det ingår i hans liv och därför blir han chef" (Zhuan Falun). Jag förstår att Mästaren arrangerar mitt liv och människors liv är ordnat efter deras karma. Men varför var mitt hjärta fortfarande berört? På ytan vet jag att jag hade inte 100% tillit till Mästaren och Fa, men det verkar som att det alltid finns något som hindrar mig.

Jag insåg att all min oro och mina rädslor kommer egentligen från min tidigare ateistiska uppväxt. Det här mänskliga tankesättet att arrangera sitt eget liv genom att kämpa ledde till att det hela blev för tungt att bära. Jag vill uppnå mina mål genom att sträva efter saker på ett mänskligt sätt. Jag sökte fördelar och undvika lidande, och då trodde jag inte att det mänskliga livet är ordnat enligt karma. I processen att titta inåt eliminerade de faktorer som hindrade mig från att verkligen förstå Fa i Fa. Gradvis kunde jag möta problemet och kunde söka jobb med ett lugnare hjärta, och inte fokusera på resultatet. På grund av jag har förändrat mitt tankesätt förbättrades min kommunikation med människor, detta påverkade även intervjuprocessen på ett positivt sätt. En oväntad möjlighet dök sedan upp.

Under den här perioden var jag även orolig för arbetslöshetsersättning. Jag sökte bidrag efter att ha blivit av med jobbet, men efter ett tag fick jag avslag. När jag tror att jag förtjänar någonting som jag inte kan få känner jag mig besviken. Jag har svårt att släppa det oavsett vad man säger, även om jag kan förstå det i teorin. Jag märkte att jag fastnar ofta i kampen mellan mänskliga och gudomliga tankar. Jag förstår Fa principen i den här frågan men när jag tittar på mitt bankkonto kan jag känna panik i hjärtat. Mästaren sa i “Essentiella för flitiga framsteg"- Upplyssning: “Människor i världen som har svårt att upplysa sig till det, lever för pengar, dör för makt, gläds eller bekymrar sig för så lite vinning". Genom att recitera Fa förstår jag att jag har lagt för stor vikt vid intressena i den mänskliga världen.

Men när jag fortsätter att titta inåt förstår jag att grundproblematiken till mina brister är avsaknaden av tillit till Mästaren och Dafa. När det verkar som att jag inte kan få det jag vill då tänkte jag på hur jag skulle minimera förlusten istället. Efter att ha känt igen detta människohjärta började jag korrigera mig själv, tänkte på förhållandet mellan vinst och förlust, och gradvis släppa det hjärtat. Efteråt fick jag besked om en ändring i beslutet gällande mitt bidrag. Trots detta fortsatte min prövning. Efter Fa konferensen i Polen upplevde jag en prövning gällande min ekonomi, jag fick betala dubbla avgifter för bagageincheckning och tåget. Under denna process har jag tittat på mina tankar och inte låtit dessa idéer och det mänskliga hjärtat påverka mig.

Mästaren sa i “Essentiella för flitiga framsteg" "Vad är tålamod": "Tålamod är nyckeln till att förbättra Xinxing." Under denna tidsperiod förbättrade jag mitt tålamod och mina upprätta tankar stärktes. Mitt huvudmedvetande blev starkare och jag lärde mig att tolka dåliga saker som bra saker och medvetet "uthärda svårigheter". I processen att ständigt stärka mitt huvudmedvetande känner jag hela tiden att mina mänskliga koncept håller på att elimineras, min uthållighet stärks och att jag kommer närmare mitt sanna jag bit för bit. När jag tittar tillbaka på den här perioden känner jag en sorg över den tiden då jag fastnade i vanliga människors principer. Detta var svårt men processen att urskilja det riktiga jaget från det falska jaget ledde slutligen till något bra. Dåliga saker är bra saker. När jag har uppnått den här förståelsen förstod jag på djupet att det är viktigt att bli av med det falska jaget som hade bildats över tid. Mästaren sa i "Hong Yin 2 - Att ta bort fasthållanden", "Att inte ge upp sig själv, det är bara vanföreställningar".

I processen att förbättra mitt Xinxing allteftersom det mänskliga hjärtat minskade och intresset för vinst och förlust också minskade, kände jag mig mer avslappnad. Jag märkte även en förbättring när jag mediterade då jag hade kände mindre smärta i benen. Optimistisk och glad förstod jag på djupet att "materia och ande är en och samma natur". ("Zhuan Falun").

Ovanstående är några av mina egna erfarenheter och förståelse under min kultivering. Vänligen påpeka med medkänsla om någonting är felaktigt i min förståelse.

Tack Mästare! Tack medutövare!

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.