London, Storbritannien: Parad och presskonferens i protest mot den kinesiska kommunistregimens 24 år långa förföljelse

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Falun Dafa-utövare höll en parad i centrala London lördagen den 15 juli 2023. Efteråt höll de en presskonferens nära den brittiska premiärministerns kansli för att fira 24-årsdagen av Falun Dafa-utövarnas fredliga protester mot det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse.

Paraden gick genom de livligt trafikerade gatorna i London, inklusive Regent Street, Piccadilly Circus och Chinatown. Överallt stannade förbipasserande för att titta, ta bilder och ta emot flygblad.

 
 
Utövare genomförde paraden i centrala London

 
 
Utövare genomförde paraden genom Chinatown i London

 
Presskonferens nära den brittiska premiärministerns kansli

Vid presskonferensen påpekade Victoria, en representant för den brittiska Falun Dafa-föreningen (även kallad Falun Gong), att KKP är ateistiskt och kontrollerar folket genom att skapa rädsla, använda våld, ljuga och bedriva propaganda. Naturligtvis kan det inte tolerera den fredliga tron på ärlighet, godhet och tolerans.

 
Victoria, representant för den brittiska Falun Dafa-associationen, talade på mötet.

John Dee, ordförande för European Friends of Falun Gong, sade i sitt tal att KKP misslyckades med att påverka eller minska Falun Dafas positiva inverkan på världen. Det är bara en tidsfråga innan KKP är besegrat.

 
John Dee, ordförande för European Friends of Falun Gong

Stödjande brev från flera parlamentsledamöter lästes också upp under presskonferensen. Ledamöterna uttryckte enhälligt sitt stöd för Falun Dafa-utövare och påpekade att de inte skulle stå vid sidan av och tolerera sådana allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

 
Läsning av stödjande brev

David Matas: Sanningen kommer att avslöjas

Den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas deltog också i presskonferensen. I sitt tal presenterade Matas tio bevis som människor bör ha i åtanke. Han betonade att Falun Gongs stora inflytande är en av anledningarna till att KKP började undertrycka den.

Samtidigt har demoniseringen av Falun Gong lett till brottet med storskalig skörd av levande organ. Han betonade att om brott mot mänskliga rättigheter inte stoppas kommer de att påverka en grupp efter en annan som ett virus: "Precis som Kinas problem med skörd av levande organ först riktade sig mot dödsdömda fångar, sedan mot Falun Gong-utövare och gradvis spred sig till uigurer."

Han sade att oavsett hur hårt det kinesiska kommunistpartiet försöker dölja det, så kommer sanningen till slut att komma fram. Tjugo länder har antagit lagar som förbjuder deras medborgare att delta i missbruket av organtransplantationer utomlands.

 
Den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas.

Han berömde också Falun Gong-utövarnas uthållighet trots den brutala förföljelsen. Han sade att vi måste minnas KKP:s förföljelser och offer. Jiang Zemin, den tidigare ledaren för KKP, dog i november 2022. Men varken han eller andra straffades för sina brott. Vi kan inte tillåta att deras brott glöms bort och vi vill se till att historien inte upprepar sig.

Allmänheten fördömer KKP:s förföljelse

IT-chefen Lubo och hans tre barn tittade på utövarnas gruppövning. Han har varit i Hongkong och känner till missnöjet där. Han sade: "Baserat på vad som hände i Kina är det tänkbart att den största utmaningen för det kinesiska folket är frihet. Trosfrihet är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna, och människor bör leva som fria män."

 
IT-chefen Lubo och hans barn. Lubo sa att det är sorgligt att kineser arresteras för sina övertygelser

Lubo sa: "På 2000-talet förföljer KKP fortfarande de mänskliga rättigheterna. Det är verkligen sorgligt att kineser arresteras och dödas för sina åsikter eller trosuppfattningar. Nu borde människor vara mycket toleranta och hjälpa varandra."

När han såg Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod på broschyren sade han att det är ett universellt värde som erkänns av hela världen. KKP använder sin makt för att kontrollera landet, bedriva förföljelse och kränka de mänskliga rättigheterna.

 
Jenny och Catherine lyssnar på en utövares förklaring.

Jenny och Catherine är hängivna kristna. När de fick veta att KKP skördar organ från levande Falun Gong-utövare sade Jenny: "Jag kan inte gå med på den här typen av påtvingad organskörd.

Detta är en djävul. KKP är laglöst. Det är fantastiskt att Falun Gong-utövare kommer ut för att avslöja det. Jag ber för er. Gud är mäktig och kommer att besegra dem (KKP)." Båda undertecknade petitionen.

 
Migtilena och hennes son Phil.

När Migtilena och hennes son Phil gick förbi och såg människor göra övningarna stannade de för att titta. De gillade Falun Gong, så de bad en utövare om broschyrer. Hennes son ville lära sig övningarna. Hon tackade utövaren för att han delade med sig av en liten origami-lotusblomma.

 
Fitnessinstruktören Blenheim och hennes dotter Ace

Fitnessinstruktören Blenheim och hennes dotter Ace frågade en utövare vilken typ av metod det var. Hon sa: "Jag ser att de (Falun Gong-utövarna) är mycket fridfulla, som om de ber och koncentrerar sig." Ace sade: "Att protestera och demonstrera övningarna här är en rättvis handling. En del människor kanske tycker att det inte är deras sak, men jag tycker att så länge det handlar om människor är det allas sak. Från detta kan vi veta vad som har hänt i Kina."

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/19/210367.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.