Österrike: Politiker och allmänhet uttrycker stöd under evenemang till minne av 24 år av fredliga protester

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den 15 juli 2023 samlades Falun Dafa-utövare på Stephansplatz i Wien för att avslöja det kinesiska kommunistpartiets (KKP) brutala förföljelse av denna andliga rörelse under de senaste 24 åren och krävde att den skulle upphöra. Många fördömde KKP:s brott och undertecknade en petition för att få ett slut på dem.

Genom högtalare berättade utövarna för allmänheten att Jiang Zemin, dåvarande ledare för Kinas kommunistiska parti, den 20 juli 1999 inledde förföljelsen av Falun Dafa och dess utövare, med sin folkmordspolitik att "förstöra deras rykte, göra dem ekonomiskt bankrutta och förgöra dem fysiskt". Under evenemanget demonstrerade utövare de fem Falun Dafa-övningarna och läste upp uttalanden från österrikiska politiker som stödde utövarnas ansträngningar att kräva ett slut på förföljelsen.

 
Utövare demonstrerade övningarna på Stephansplatz den 15 juli 2023.

Österrikiska politiker utfärdar uttalanden om stöd

Dr. Faika El-Nagashi, ledamot av det österrikiska parlamentet, sade i ett uttalande: "Att förfölja andra på grund av deras övertygelse är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Vi fördömer entydigt det 24-åriga förtrycket och den brutala förföljelsen av Falun Gong-utövare, och ger stöd till offren. Detta är ett totalitärt system som tystar kritiker genom systematiska terrorhandlingar som fängslande, tortyr och tyranni.

"Det är beundransvärt att människors (Falun Gong-utövarnas) vilja och motstånd inte har försvagats under år och årtionden. De hämtar styrka från sin tro och sina övningar och arbetar för att göra allmänheten medveten om detta ofta bortglömda ämne (KKP:s förföljelse). Genom deras ansträngningar fick vi veta mer om den illegala organhandeln, som bara är en del av de kriminella handlingarna mot Falun Gong-utövare. De har också godtyckligt fängslats, torterats och förtalats."

Dr El-Nagas sade också: "Tack för ert outtröttliga engagemang. Detta får oss att fokusera på kränkningar av de mänskliga rättigheterna och alla offers öde. Jag önskar er styrka och tillförsikt, och jag kommer att fortsätta att stödja er i mitt arbete."

Petra Wimmer, ledamot av det österrikiska parlamentet, sade i sitt uttalande: "Rätten till jämlikhet, rätten till liv, rätten till personlig frihet, rätten att inte utsättas för förnedrande straff eller tortyr är självklara i alla länder i världen. Tyvärr har Falun Dafa-utövare inte dessa rättigheter i Kina. De förföljs, torteras och mördas på grund av sina personliga övertygelser och värderingar.

"Jag tänker på Falun Dafa-utövare och deras familjemedlemmar som dött till följd av tortyr, arbetsläger eller olaglig organhandel. Det internationella samfundets uppmärksamhet kan öka medvetenheten om dessa frågor och därigenom öka trycket på den kinesiska regeringen att upphöra med dessa metoder."

"Jag tackar Falun Gong-utövarna för deras omfattande sanningssägande och hoppas att alla i Kina (och runt om i världen) kan utöva en tro som passar dem utan rädsla för konsekvenser", avslutade uttalandet.

Fotoutställning berör människors hjärtan

Utövare visade också foton av hur Falun Dafa spreds runt om i världen och hur grym förföljelsen var. De återskapade också tortyren som KKP tillämpade under förföljelsen i en levande simulering.

Under evenemanget fortsatte människor att tacka utövare, och många skrev under petitionen för att få slut på förföljelsen. Många förbipasserande läste informationen på skyltarna om tortyr och organskörd. En del frågade utövarna om mer information.

När han fick veta att förföljelsen fortsatte och att Falun Gong-utövare olagligt arresterades för sin tro i Kina, utsattes för tvångsarbete, torterades psykiskt och fysiskt och till och med fick sina organ skördade medan de fortfarande levde, utbrast en man: "Det är vansinnigt! Kommunismen är fruktansvärd! Det här är den dödligaste ideologin i hela världen!"

En amerikan berättade för utövare att han är kristen och att han anser att KKP:s inflytande på världen är mycket dåligt. Det finns fortfarande för få människor som verkligen förstår KKP, och han hoppas att världens folk kommer att vakna upp så snart som möjligt.

 
 
 
Fotoutställning och återskapande av tortyr.

 
Människor läser informationen om förföljelsen.

 
Människor talar med utövare om förföljelsen.

 

Människor undertecknar petitionen för att få slut på förföljelsen.

Kineser lämnar kommunistpartiet (KKP)

Ett par från Shanghai vägrade först att ta emot det material som utövarna delade ut, istället frågade de en utövare hur mycket pengar hon hade fått för att delta i evenemanget. Utövaren svarade att hon inte fick betalt, istället deltog hon frivilligt i dessa evenemang eftersom hon vet att Falun Dafa är bra. Hon hoppades att paret inte skulle tro på KKP:s lögner.

Utövaren förklarade sedan för dem Falun Dafas principer om Sanning, medkänsla och tålamod och berättade sin egen historia. Hon brukade arbeta som revisor i Kina, och eftersom hon utövade Falun Dafa litade hennes chef mycket på henne. Hon arresterades senare av polisen för att ha publicerat sanningen om Falun Dafa på nätet. Hon utsattes för tvångsarbete och tortyr. Hon berättade också för paret om KKP:s brott med organskörd och påpekade att när människor gör dåliga saker blir de så småningom straffade.

Hon bad paret att göra rätt val för sin framtid. Till slut gick de med på att utträda ur partiet och dess ungdomsorganisationer och tog ett vänligt farväl av henne.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210402.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.