London, Storbritannien: Tjänstemän uttrycker stöd för Falun Dafa vid symposium i parlamentet

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
(Minghui.org) British Falun Dafa Association organiserade ett symposium med temat "Falun Gong-story - Finns det ett annat folkmord i Kina?" i parlamentsbyggnaden i London den 17 juli 2023. Detta är en del av de evenemang som markerar 24-årsjubileet av utövarnas protester mot det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse. Konferensrummet var fullsatt och flera etablerade medier skickade reportrar för att bevaka evenemanget.

nullEtt symposium hölls i parlamentet och tjänstemän talade till stöd för Falun Gong.

Sir Iain Duncan Smith, Lord Alton of Liverpool, Lord Hunt of Kings Heath, Marie Rimmer Medlem av Parlamentet , och människorättsadvokaten David Matas från Kanada var huvudtalare.

Sir Iain Duncan Smith: Lita inte på KKP

nullSir Iain Duncan Smith

Sir Iain Duncan Smith är tidigare ledare för det brittiska konservativa partiet och ordförande för den internationella parlamentariska alliansen om Kina. I sitt tal sade han att den internationella parlamentariska alliansen om Kina omfattade cirka 30 olika länder runt om i världen, från Japan till Förenta staterna. Han sade att det var David Matas som berättade för honom om KKP:s våldsamma behandling av Falun Gong. De började sedan bygga upp den internationella parlamentariska alliansen.

Han sade att när KKP:s grymheter i Xinjiang avslöjades och definierades som folkmord, förstod fler människor KKP:s natur, särskilt KKP:s förföljelse av Falun Gong, "nyheterna om Falun Gong spreds gradvis".

Han sade att den brittiska regeringen inte borde ha något förtroende för KKP när det gäller att formulera politik. "KKP bryter alltid sitt ord. Det har ingen avsikt att hålla sitt ord."

Lord David Alton: Detta är inte en tid för tystnad

nullLord David Alton av Liverpool

Lord Alton är medgrundare och vice ordförande i den brittiska parlamentariska tvärpolitiska gruppen för tros- och religionsfrihet. Under symposiet nämnde han upprepade gånger förföljelsen av Falun Gong och de grymheter som KKP är inblandat i, särskilt den påtvingade organskörden.

Han sade: "Enligt många juridiska och akademiska experter utgör den pågående, landsomfattande kampanjen i Kina för att utrota Falun Gong, en andlig praktik som en gång uppskattningsvis omfattade 70-100 miljoner människor, moderna tiders folkmord."

Han påpekade att "KKP är officiellt ateistiskt och förtrycker alla religioner, i varierande grad. Kristna tillåts bara censurerade versioner av Bibeln, religiösa ledare fängslas ofta och alla tillåtna religiösa grupper övervakas och kontrolleras hårt. Men Jiang (tidigare chef för KKP) insåg att Falun Gong inte kunde kontrolleras - till och med partitjänstemän hade börjat utöva. Jiang var rädd."

Han avslutade: "Om vi ska kunna erkänna hotet och inblandningen från KKP i vår egen demokrati, är det absolut nödvändigt att vi erkänner hotet och grymheterna som drabbar Falun Gong. Vi måste säga det - högt och tydligt - för så är det. Detta är inte en tid för tystnad."

Lord Philip Hunt: Vi måste sända en internationell signal

nullLord Philip Hunt från Kings Heath

Ändringen av Storbritanniens lag om läkemedel och medicintekniska produkter blev lag förra året. Detta innebär att organ från samvetsfångar, t.ex. Falun Gong-utövare, som skördas levande inte får föras in i Storbritannien. Lord Philip Hunt of Kings Heath, en ledamot av överhuset, sponsrade ändringsförslaget.

Lord Philip Hunt sade att vi måste fortsätta att leta efter möjligheter att visa att företag, brittiska företag och det brittiska folket inte bör vara inblandade i dessa aktiviteter och, för det andra, förhoppningsvis kommer andra länder att följa i våra fotspår och sända en internationell signal.

Lord Hunt sade att "tvetydigheten" i regeringens politik gentemot Kina var ett misstag och att parlamentets starka ställningstagande mot organskörd och behandlingen av Falun Gong "måste sända en signal internationellt. Vi är skyldiga offren att aldrig ge upp det här."

Marie Rimmer, prlamentsledamot: Vi kan inte ignorera frågan

Marie Rimmer var också starkt involverad i förra årets ändringsförslag för att stoppa kommersiell organturism och arbetar också hårt med lagförslaget om upphandling.

nullMarie Rimmer, parlamentsledamot

Hon sa att vi inte kan blunda för vad KKP gör. Vi har gjort framsteg och måste gå vidare. Det handlar om människors rätt att ha en tro eller inte ha en tro, om våra bröder och systrar, vi är alla människor.

David Matas: Motivet vid avgörandet av folkmord är den viktigaste faktorn

Den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas nominerades till Nobels fredspris 2010 för sina enastående bidrag till människorättsfrågor.

Han höll ett välinformerat och tankeväckande tal om kriterierna i folkmordskonventionen och sade att "motivet för att avgöra folkmord är det viktigaste - men blandade motiv, såsom "avsiktlig blindhet" och ledarnas roll kan bli bidragande faktorer och bör inte uteslutas". Han sade att han avsåg att publicera en artikel som utforskar frågan ytterligare.

Två Falun Dafa-utövare gav kraftfulla och djupt gripande personliga vittnesmål om fängelsevistelse, tortyr - inklusive användning av tigerstolar och konstant misshandel under många dagar av KKP.

Det kinesiska folket kommer snart att vara fritt

nullMedan symposiet hölls höll utövare aktiviteter utanför parlamentet.

Medan symposiet hölls i parlamentsbyggnaden visade Falun Dafa-utövare långa banderoller utanför byggnaden och spelade upp scener av KKP:s tortyr av Falun Dafa-utövare i fängelser för att berätta för människor om de aktiviteter som ägde rum inne i byggnaden.

nullEmily sade att förföljelsen måste upphöra.

Emily arbetar på ett universitet. När hon och hennes kusin besökte London såg de banderollen "Stoppa den 24 år långa förföljelsen av Falun Gong". Hon sa: "Alla borde behandlas lika. Varför pågår förföljelsen fortfarande? Jag kan inte tro det. Saker som detta måste få ett slut."

Hon sade att Kina är ett stort land. "Vissa privilegierade människor tjänar pengar på organhandel och använder sin makt för att försöka dölja sanningen. De förtrycker det vanliga folket och gör vissa människor rädda för att tala ut, vilket leder till att förföljelsen fortsätter. Men de (utövarna) står upp för att öka medvetenheten och få människor att inse hur allvarligt problemet är. Jag hoppas att den brittiska och den amerikanska regeringen kan utöva påtryckningar för att hjälpa till att stoppa förföljelsen."

Hon övervägde att skriva ett brev till parlamentsledamoten i sin stad och berätta för andra om frågan, eftersom det handlar om hundratals familjer till offren och förföljelsen måste upphöra så snart som möjligt.

nullSandra sa att det skulle bli förändringar.

Sandra, som är lärare, sade efter att ha undertecknat petitionen mot skörd av levande organ: "Förlora inte hoppet, det kommer att bli förändringar."

nullAaron Lubeck och hans son

Byggnadsarbetaren Aaron Lubeck och hans son kommer från USA. De såg Falun Gongs monter på avstånd. Han sade: "Jag stöder verkligen Falun Gong-utövarna i att öka medvetenheten." Hans son sade: "Jag undertecknade petitionen för att stödja deras rättfärdiga handlingar, så att fler och fler människor kommer att känna till KKP:s natur. Då kommer alla länder i världen att stå enade mot KKP:s förföljelse, och snart kommer kineserna att vinna sin frihet." Han sa att han skulle hjälpa till att sprida ordet.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/27/210...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.