Schweiz: Regeringstjänstemän talade vid Falun Gongs demonstation som markerade 24 år av fredlig protest

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) En manifestation hölls framför kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den 20 juli 2023 i Schweiz för att kräva ett slut på den 24 år långa förföljelsen av Falun Gong. Mauro Poggia, ordförande för delstatsrådet i Genève, och fem parlamentsledamöter från olika områden kom för att stödja manifestationen. ACAT-Suisse skickade ett stödbrev.

Utövare gjorde Falun Dafa-övningar under en demonstration som hölls framför kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den 20 juli 2023 för att öka medvetenheten om den pågående förföljelsen i Kina.

En utövare som representerade Schweizisk Falun Dafa-förening höll ett tal och tackade parlamentsledamöterna i den fransktalande regionen Schweiz för deras fortsatta stöd genom åren och för fördömandet av det kinesiska kommunistpartiets (KKP) brutala förföljelse av utövare i Kina.

Hon sade: "Precis som tidigare år är vi här idag för att tala om för människor att vi inte har glömt de utövare som olagligt fängslats i Kina under många år. De har inte begått något brott. De följer helt enkelt principerna om Sanning, Medkänsla och Tålamod som Falun Dafa lär ut, och tror på vänlighet. Vilket brott är det? De strävar efter att bli bättre människor, ändå låser KKP in dem i fängelser och arbetsläger, tillåter läkare att ta deras organ medan de är vid liv för att sälja dem för transplantation. Hur ondskefullt är inte det! Därför måste vi fortsätta att fördöma sådana brott tills denna plågsamma förföljelse upphör."

Ordförande för rådet Staten Genève: Ni väcker vårt samvete

Mauro Poggia, president för Genèves statsråd, kom till demonstrationen för att visa sitt stöd för Falun Dafa

Mauro Poggia, president för Genèves statsråd, har stått på Falun Dafa-utövarnas sida i många år. Han sade i sitt tal: "Vi bör applådera Falun Dafa-utövare! Detta är ännu ett år då fredliga utövare ökar medvetenheten om den pågående tortyren och det olagliga frihetsberövandet i Kina av sina medutövare utanför kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

"De mänskliga rättigheterna förbises verkligen i alla delar av världen. Men under många år har ni väckt vårt samvete här och påmint världen om vad som har hänt och vad som fortfarande pågår i Kina." "Nya tjänstemän vid OHCHR fördömer redan vad som händer i Kina, och det beror också på att ni under 24 år effektivt har påmint människor år efter år. Om det inte vore för den medvetenhet som er närvaro här skapar, skulle likgiltigheten fortsätta."

Han betonade: "Vi kommer att fortsätta, komma hit varje år, tills rättvisan äntligen är återställd."

Medlem av rådet Staten Genève: Jag stöder er till fullo

Christo Ivanov, ledamot av rådet i Genève, talade vid demonstrationen.

Christo Ivanov, ledamot av statsrådet i Genève, sade: "Det är svårt att acceptera att det fortfarande på 2000-talet, utanför FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, finns människor som attackeras, torteras och utsätts för organskörd. Detta är ofattbart. Jag hoppas att rådsmedlemmarna i kommissionen för mänskliga rättigheter kraftfullt kommer att kritisera KKP för tortyr och organskörd. Jag stöder er fullt ut i ert ställningstagande och hoppas att allt detta snart får ett slut och att människor kan fortsätta att utöva Falun Gong i fred."

André Pfeffer (höger) och Christo Ivanov (vänster), medlemmar av statsrådet i Genève, deltog i mötet som hölls av Falun Dafa-utövare för att berätta om den pågående förföljelsen i Kina

Ledamot av rådet i delstaten Neuchâtel: Falun Gong är fullt av kärlek, medkänsla och tolerans

Clémence Hugo, ledamot av delstatsrådet i Neuchâtel talade vid manifestationen.

Clémence Hugo, ledamot av delstatsrådet i Neuchâtel, tog ett nästan två timmar lång tid till Genève med tåg för att delta i demonstrationen. Han sade att han var glad över att vara tillsammans med Falun Gong-utövare: "För mig är denna praktik full av kärlek, medkänsla och tolerans." Han sade också: "Jag vet att hundratusentals män och kvinnor torteras till döds flera tusen kilometer bort för att de har en annan tro än den som förespråkas av KKP. Jag är medveten om att de brott som begås i dessa länder är en chock för vårt mänskliga samhälle."

Han sade också: "Jag har slutligen insett att trots att demonstrationer som den här idag kan hjälpa människor att lära sig om dessa tragedier, så fortsätter dessa fruktansvärda händelser att äga rum trots internationella påtryckningar."

Avslutningsvis sa han: "Min ståndpunkt är tydlig: Jag står på de förföljda minoriteternas sida. Solidaritet! Vi har inget annat val än att stå enade!"

Genèves stadsfullmäktige Denis Ruysschaert och Charlotte Meierhofer kom till demonstrationen för att stödja Falun Gong-utövare.

Icke-statliga Acat i Schweiz skickar stödbrev

Bettina Ryser Ndeye, sekreterare för Acat Schweiz (Action by Christians for the Abolition of Torture) skrev i sitt brev: "Den här dagen, den 20 juli 2023, minns vi de många uppoffringar som kom från Kinas felaktiga politik att förfölja Falun Gong. För 24 år sedan till idag har människor förföljts, fängslats, torterats, tvingats till arbete eller dödats för sin tro på Falun Gong. Vi fördömer detta brutala förtryck och andra former av övergrepp som ledde till att Falun Gong-utövares organ stals och såldes för organtransplantationer.

"På denna dag, den 20 juli 2023, sörjer vi också familjerna till dessa offer. Hundratusentals människor förlorade sina föräldrar, barn, makar, släktingar och vänner, är omedvetna om eller känner bara till bråkdelar av information om sina vänner och familjemedlemmar, de kan inte uttrycka sin sorg av rädsla för att bli förföljda."

Hennes brev innehöll en vädjan: "Den här dagen, den 20 juli 2023, uppmanar vi Kina att upphöra med förtrycket av Falun Gong, utreda dessa brutala handlingar och ställa de skyldiga till svars för sina handlingar."

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210447.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.