Människor i Paris inser att Falun Dafa är nyttig för världen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
(Minghui.org) Den 26 augusti höll Falun Dafa-utövare från flera europeiska länder två parader i Paris - en i stadens centrum och den andra i Chinatown i 13:e distriktet. Båda evenemangen mottogs väl av lokalbefolkningen och turister.

Paraden som började vid middagstid på Place de la République följde Rue du Temple till Rue de Turbigo, Rue Beaubourg, Rue du Grenier Saint-Lazare, Rue aux Ours, Boulevard de Sébastopol, Boulevard Saint-Denis, Boulevard de Bonne Nouvelle, Boulevard Poissonnière, Boulevard Montmartre, Rue de Richelieu, och Rue du 4 Septembre och slutade vid Euronext Paris.

Senare på eftermiddagen i Chinatown i 13:e distriktet startade den andra paraden vid Place d'Italie och följde gator där kineser ofta går, inklusive Avenue d'Italie, Rue de Tolbiac, Avenue de Choisy, Bld Masséna, Avenue d'Ivry, Avenue de Choisy och återvände till Place D'Italie.
nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullUtövare höll två parader i Paris den 26 augusti, en i stadens centrum och en i Chinatown.

Falun Dafa gynnar samhället

Ali Anis, en byggnadschef, såg marschen från början till slut på Rue du 4 Septembre. Han lade märke till att alla log och att evenemanget var välorganiserat och han gillade det verkligen. Han tyckte att banderollerna hjälpte till att förklara varför marschen var exceptionellt fredlig.

"Jag gillar dessa människor [Falun Dafa-utövare] och stöder dem", sade Anis. "Falun Dafa är till nytta för världen. Det borde vara tillåtet överallt, både i Kina och på andra håll."

Han tycker att principerna Sanning-Medkänsla-Tålamod är de bästa och att samhället behöver dem, att de kommer att hjälpa till att förbättra både människors sinnen och kroppar. Anis berömde utövare för evenemang som detta eftersom de informerar människor om vad som händer i Kina.

En bättre värld

nullYazid Douazi

Yazid Douazi, som bor i Paris, såg paraden på Rue Beaubourg. Han säger att principerna om sanning, medkänsla och fördragsamhet är viktiga för mänskligheten eftersom de kan ge oss en bättre värld.

Han sade att det är olyckligt att trosfriheten inte skyddas i det kommunistiska Kina och att människor fängslas och till och med dödas för sin tros skull. Han påpekade att det kinesiska kommunistpartiet (CCP) är känt för sin brutalitet och kommer att möta sitt öde.

Musiker: KKP skapar terror för att de är rädda

Marc, en musiker, och Laura, en kommunikationskorrespondent, undertecknade båda en petition som krävde ett slut på förföljelsen av Falun Dafa i Kina. Marc gillade evenemanget eftersom det visade principerna sanning, medkänsla och tålamod och visade hur fruktansvärt förtrycket är i Kina.

Han sa att KKP skapar terror eftersom de är rädda. Han var ledsen över att se att utövare misshandlas i Kina på grund av sin tro.

"Snälla, fortsätt med det"

nullEric Cenechal

Eric Cenechal, en försäljningsrepresentant, såg paraden på Rue du Temple. Han tyckte att färgerna och musiken var "utmärkta" och ville leva i en värld där alla följde sanning, medkänsla och tålamod.

"Yttrandefrihet är viktigt", sade han. "Med förföljelse som denna kommer människor att förlora traditionella värderingar med tiden. Lyckligtvis arbetar Falun Dafa-utövare hårt för att bevara dessa värderingar. Snälla fortsätt med det."

Monika, en socialarbetare, sade att hon aldrig hade sett en sådan fredlig parad. Hon beundrade utövarna för att de delade med sig av den här informationen på ett så rationellt och fredligt sätt.Stoppa förföljelsen

nullVera Neise (vänster) och hennes vän Jonas

Vera Neise från Tyskland studerar filosofi och historia i Frankrike. På sin andra dag i Paris såg hon och hennes vän Jonas paraden. Hon blev förvånad över att se svastikasymbolen men visste att den hade att göra med buddhism och att Hitler hade missbrukat den. Neise sa att utövarna följer sin fredliga metod och att KKP inte bör misshandla dem.

Finansdirektören Eric stannade och tittade på marschen när han stod nära en utgång till tunnelbanan. Han sa att dessa händelser låter människor veta hur hemskt KKP är, men att vissa människor gör saker för att behaga regimen. "Dessa människor har glömt att KKP är en totalitär regim och att den är ansvarig för tiotals miljoner dödsfall", sade han. "Dessa tragedier fortsätter fortfarande, vilket vi ser från de miljontals som dog av covid-19."

Eric visste att förtrycket av Falun Dafa är en del av KKP:s kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Han tyckte att det var viktigt att visa vad regimen har gjort mot hela världen, eftersom KKP är "ett hot mot mänskligheten".

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa”.
Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.


Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/31/211.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.