Storbritannien: Regeringsledare uttrycker stöd för Falun Dafa och fördömer förföljelsen på dagen för mänskliga rättigheter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Sex parlamentsledamöter skickade brev till Falun Dafa-föreningen i Storbritannien före dagen för mänskliga rättigheter, den 10 december 2023, för att uttrycka sitt stöd för Falun Dafa och fördöma det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse.

null(Uppifrån och ner, från vänster till höger) Lord Hunt från överhuset, Mark Pritchard MP, Ian Murray MP, Jonathan Edwards AS/MP, Patrick Grady MP och Ellie Reeves MP)

Right Hon Lord Hunt of Kings Heath PC OBE skrev: "Jag är mycket glad över att kunna skicka detta budskap om stöd på 75-årsdagen av den internationella dagen för mänskliga rättigheter."

null

Right Hon Lord Hunt of Kings Heath PC OBE

Han skrev: "Jag fortsätter att uppmana min egen regering och andra regeringar att göra det klart för Kina att vi finner dessa metoder fullständigt oacceptabla. Det är en ära för mig att sända er mitt starka budskap om stöd."

null

Mark Pritchard, parlamentsledamot

Right Hon Mark Pritchard, parlamentsledamot skrev: "Jag är djupt oroad över den pågående förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Vittnesmålen om deras erfarenheter är oerhört upprörande och deras behandling är en av många anledningar till att Kina är ett prioriterat land för Storbritannien när det gäller mänskliga rättigheter. ”

"Den brittiska regeringen tar regelbundet upp frågor om mänskliga rättigheter, inklusive behandlingen av Falun Gong-utövare, direkt med de kinesiska myndigheterna och i OSSE, Europarådet och Internationella religionsfrihets- eller trosallians."

Han avslutade: "Jag är glad över att regeringen formellt har registrerat sin oro över Kinas behandling av religiösa minoriteter i FN:s råd för mänskliga rättigheter i år, och jag vet att ministrarna kommer att fortsätta att ta upp denna fråga."

null

Ian Murray, parlamentsledamot

Ian Murray, parlamentsledamot, skrev: "Särskilt på 75-årsdagen av dagen för mänskliga rättigheter är jag fortfarande djupt oroad över förföljelsen av människor på grund av deras religion eller tro i Kina, vare sig det gäller uiguriska muslimer i Xinjiang, kristna, buddhister eller Falun Gong-utövare. Friheten att utöva, ändra eller dela sin tro eller övertygelse utan diskriminering eller våldsamt motstånd är en mänsklig rättighet som alla människor bör njuta, och det är oacceptabelt att detta fortfarande tillåts ske.”

"Den kinesiska regeringen bör ställas till svars för anklagelserna om organskörd och avslöjandet av behandlingen av det uiguriska folket är ytterligare ett bevis på att deras handlingar strider mot all internationell rätt och alla internationella normer. Dessutom bör det internationella samfundet enas om att motsätta sig förföljelsen av Falun Gong och att stå enade mot alla former av rasism och förföljelse."

null

Jonathan Edwards AS/MP

I sitt brev sade Jonathan Edwards AS/MP att han undertecknat en motion om att stödja Falun Gong-utövarnas protest mot förföljelsen på 21-årsdagen av deras kamp mot förföljelsen. Denna motion fördömer inte bara KKP:s förföljelse av Falun Gong, utan uppmanar också regeringen att överväga att införa sanktioner som reseförbud och frysning av tillgångar mot dem som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna för Falun Gong i Kina.

Han tackade utövarna för att de kontaktat honom igen och tagit upp frågan om att KKP fortfarande förföljer Falun Gong.

null

Patrick Grady parlamentsledamot

Patrick Grady MP skrev: "Det finns en debatt i parlamentet nästa torsdag för att markera 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, och jag hoppas få chansen att tala i den och tillsammans med andra hoppas jag kunna ta upp dessa problem och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna runt om i världen."

Han sade: "I år är det 75 år sedan den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs - det globala löftet att respektera och skydda de grundläggande rättigheter som alla har att leva i fred och säkerhet. I alltför många delar av världen förnekas dessa rättigheter fortfarande eller förverkligas inte. I Kina utsätts etniska och religiösa minoriteter, däribland utövare av Falun Gong och uiguriska muslimer, för godtyckliga arresteringar och fängslanden, tvångsarbete, försvinnanden och annan omänsklig behandling. På dagen för mänskliga rättigheter måste vi protestera mot dessa övergrepp och uppmana våra regeringar att göra klart för Kinas regering att sådana metoder inte är acceptabla."

null

Ellie Reeves, parlamentsledamot

Ellie Reeves MP skrev: "Detta inkluderar oroande anklagelser om organskörd, en praxis som var tänkt att förbjudas av den kinesiska regeringen 2014, men som flera rapporter från International Koalition för att stoppa transplantationsmissbruk i Kina (ETAC) har funnit att organskörden har fortsatt, med de flesta offren Falun Gong och Uighur-fångar i kinesiska fängelser och interneringsläger. Jag är förfärad över detta, med friheten att utöva, ändra eller dela sin tro eller övertygelse utan diskriminering eller våldsamt motstånd är en mänsklig rättighet som alla människor bör njuta.

"Jag kommer att skriva till utrikesministern för att fråga vilka diplomatiska åtgärder Storbritannien vidtar för att ta itu med diskriminering, tortyr, övergrepp och organskörd av Falun Gong och andra minoritetsgrupper i Kina, för att hjälpa till att upprätthålla internationella mänskliga rättigheter i Kina för minoritetsgrupper."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/11/21...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.