Tyskland: Politiker skickar stödbrev när Falun Gong-utövare samlas för att protestera mot 24 år lång förföljelse

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Falun Gong-utövare höll ett möte i München den 15 juli 2023 för att fira 24-årsdagen av fredliga protester mot förföljelsen i Kina. De uppmanade den tyska regeringen och allmänheten att uppmärksamma KKP:s (Kinas kommunistpartis) brott och hjälpa till att få ett slut på förföljelsen. Aktiviteten fick stödbrev från flera ledamöter av det tyska parlamentet, delstatliga lagstiftare och dignitärer. Hubert Körper, chef för Kina-frågor vid tyska International Society for Human Rights, var närvarande för att stödja det och uppmanade Tyskland att arbeta tillsammans för att stoppa KKP:s förföljelse av Falun Gong.

 
 
Utövare höll en demonstration den 15 juli 2023 på Marienplatz framför Münchens stadshus.

 
Hubert Körper, chef för Kina-frågor på den tyska organisationen för mänskliga rättigheter, uppmanar det tyska samhället att samarbeta för att stoppa KKP:s förföljelse av Falun Gong.

 
 
Demonstrationen lockade många människor.

 
 

Människor pratar med utövare om Falun Gong

 
Människor undertecknar en petition till stöd för Falun Gong-utövare mot förföljelsen.

Utövare inledde dagens aktivitet på Marienplatz kl. 10.00 med att göra Falun Gong-övningar och uppträda med midjetrummor. Utövarna visade banderoller som "Falun Dafa är bra", "Sanning - Medkänsla - Tålamod", "Stoppa förföljelsen" och "Upprätthåll rättvisa". En grupp vitklädda kvinnliga utövare höll upp foton av utövare som förföljts till döds av KKP.

Efter att ha lärt sig hur KKP förföljer Falun Gong skrev många människor under petitionen för att få slut på förföljelsen.

Utövare kräver att hans far släpps fri

 
Falun Gong-utövaren Ding Lebin kräver att hans förföljda föräldrar ska räddas.

Ding Lebin berättade om hur hans föräldrar olagligt arresterades av de kinesiska kommunistmyndigheterna den 12 maj 2023. I mer än två månader har han vädjat till det internationella samfundet att hjälpa till att rädda hans föräldrar.

Ett antal ledamöter från Europaparlamentet, det tyska parlamentet och delstatsparlamentet i Berlin, liksom människorättsorganisationer som International Society for Human Rights, har skickat brev till den kinesiska ambassadören i Tyskland, Wu Ken, sekreteraren för Shandongs provinsiella partikommitté, Lin Wu, och KKP-chefen i staden Rizhao, Zhang Hui, med krav på att förföljelsen av Ding Lebins far Ding Yuande och mor Ma Ruimei omedelbart ska upphöra.

Tyska politiker fördömer KKP:s förföljelse av Falun Gong


 
Tolv tyska parlamentariker, delstatliga lagstiftare och andra dignitärer utfärdade uttalanden där de fördömde KKP:s förföljelse av Falun Gong-utövare och uppmanade KKP att omedelbart upphöra med förföljelsen av Falun Gong.

Översta raden (från vänster till höger): Bernhard Seidenath, CSU, ledamot av delstatsparlamentet i Bayern och presstalesman för CSU; Dr. Michel Meister, ledamot av tyska förbundsdagen och CDU; Michael Meister, CDU; Astrid Rothe-Beinlich, Grüne, ledamot av delstatsparlamentet i Thüringen och ordförande för det gröna partiets parlamentsgrupp; och Martina Feldmayer, Grüne, ledamot av det hessiska gröna partiet

Mittenraden (från vänster till höger): Dr. Gülistan Yüksel, SPD, ledamot av tyska förbundsdagen och SPD och ordförande för CDU/CSU:s parlamentariska grupp för rättsliga frågor i förbundsdagen; Günter Krings (CDU), tyska förbundsdagen; CDU-ledamoten Sabine Weis; och vice talman i Hessens delstatsparlament och miljöpartistisk ledamot Karin Müller, Det Gröna.

Nedre raden (från vänster till höger): Asgar Can, ordförande för European Uigur förening; Jürgen Braun, AfD, parlamentsledamot och talesperson för mänskliga rättigheter för AfD; Heiko Kasseckert (CDU), ledamot av tyska Bundestag; och AfD:s parlamentariska finanspolitiska talesperson Kay Gottschalk.

Tolv tyska parlamentariker, delstatliga lagstiftare och andra dignitärer skickade brev till Falun Gong-utövare där de fördömde KKP och uppmanade KKP att omedelbart upphöra med förföljelsen av Falun Gong. Några parlamentariker berömde också utövarna för deras principer om sanning, medkänsla och tålamod och uttryckte respekt för Falun Gong.

Parlamentsledamot: Jag har djup respekt för Falun Gong

Dr. Günter Krings, ledamot av den tyska förbundsdagen, ordförande för CDU/CSU:s parlamentariska grupp för rättsliga frågor och ordförande för CDU:s regionala grupp i Westfalen skrev: "Vi kan inte hålla oss utanför situationen när många människors liv påverkas negativt och familjer splittras.”

"Falun Gong, även känt som Falun Dafa, är en kultiveringsmetod baserad på sanning - medkänsla - tålamod. Falun Gong betonar kultiveringen av moraliska värden som ärlighet, vänlighet, tolerans och osjälviskhet. Utövarna strävar efter att rena sina sinnen, kasta bort negativa egenskaper och kultivera en positiv inställning. Falun Gong ses av många runt om i världen som en holistisk metod som främjar hälsa, andlig tillväxt och inre frid.”

"Som kristen har jag stor respekt för detta."

Parlamentsledamot: Låt det kommunistiska spöket kollapsa

Jürgen Braun, parlamentsledamot för AfD och talesman för mänskliga rättigheter, gjorde ett uttalande om förföljelsen av Falun Gong.

"I förföljelsen av den fredliga, icke-politiska Falun Gong-rörelsen har KKP-ledningen visat totalitära, brutala och paranoida egenskaper och har skrupelfritt drivit sin ideologi.

Låt oss gemensamt hoppas att kommunismens spöke, som fortfarande hemsöker Asien, kommer att kollapsa under tyngden av sin egen maskin, och viktigast av allt på ett fredligt sätt. På så sätt kommer kära Falun Gong-utövare, många inklusive er, inte att fortsätta lida av det."

Parlamentsledamot: Vi står på Falun Gong-utövarnas sida

Dr Michael Meister, ledamot av den tyska förbundsdagen, sade i sitt uttalande: "Vi står med minoriteter som förföljs, fängslas och omskolas, med troende människor och med Falun Gong-utövare.

"Vi uppmanar Kina att respektera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de konventioner om mänskliga rättigheter som landet har undertecknat." Han tillade: "Kina måste upphöra med sin förföljelse av den fredliga meditationsrörelsen Falun Gong och slutligen respektera alla etniska minoriteters rättigheter."

Kongressledamot: KKP måste omfattas av strängare sanktioner hårdare

Sabine Weiss (CDU), ledamot av den tyska förbundsdagen och CDU, skrev i sitt brev: "Jag anser att det är absolut nödvändigt att anta en tydligare politik i våra förbindelser med Kina. Det är viktigt att brott mot de mänskliga rättigheterna tas upp och omfattas av strängare sanktioner hårdare än tidigare."

Parlamentsledamot: Frågan om organskörd bör tas upp i varje dialog med KKP

Kay Gottschalk, ledamot av tyska Bundestag och talesperson för finanspolitik i AfD-parlamentet, sade i sitt brev: "I maj 2022 antog EU-parlamentet en resolution som krävde att KKP:s organskörd och människorättsfrågor skulle tas upp i varje människorättsdialog och att den kinesiska regeringen skulle vara mer transparent och samarbeta med internationella utredningsorgan."

Parlamentsledamot: Förföljelsen av Falun Gong är en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter

Gülistan Yüksel (SPD), ledamot av tyska Bundestag och SPD, skrev: "Kina bör till fullo uppfylla Världshälsoorganisationens krav på öppenhet och spårbarhet vid organupphandling. Tillsammans med Europeiska unionen förespråkar vi främjande av och respekt för universella mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen över hela världen. I vår relation med Kina är vi också engagerade i dessa värden."

Hessisk parlamentariker: Få slut på KKP:s förföljelse av Falun Gong

Vice talman i Hessens delstatsparlament, Karin Müller, fullmäktigeledamot Martina Feldmayer och fullmäktigeledamot Heiko Kasseckert skickade ett gemensamt uttalande med titeln "Avsluta KKP:s 24-åriga förföljelse av Falun Gong".

I uttalandet sägs följande:

"Vi uppmanar den kinesiska regeringen att:

Respektera internationella normer och FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som Kina har undertecknat.

Omedelbart upphöra med förföljelsen av Falun Gong i Kina och villkorslöst frige Ding Yuande och alla fängslade Falun Gong-utövare."

Statsråd i Thüringen: Vi måste uppmärksamma dessa kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Astrid Rothe-Beinlich, delstatslagman från Thüringen och ordförande för det gröna partiets parlamentsgrupp, sade i sitt brev: "Förföljelsen av Falun Gong är också en attack mot den grundläggande principen om religions- och trosfrihet. Det är vårt ansvar att sätta stopp för ett sådant beteende. Det får inte finnas någon tystnad, utan en hög röst för att uppmärksamma dessa brott mot de mänskliga rättigheterna och att stå upp för deras frihet och värdighet."

Lagstiftare i delstaten Bayern: Mänskliga rättigheter är odelbara

I sitt brev sade Bernhard Seidenath, talesman för CSU i Bayern, att de fruktansvärda rapporterna om tusentals Falun Gong-utövares död visar att misstankarna om systematisk, ofrivillig organskörd kvarstår. "Jag upprepar Europaparlamentets uppmaning till Kina och oberoende observatörer att genomföra en fullständig utredning av frågan", sade han.

Ordförande för European Uigurförening: Vi måste kämpa och göra motstånd tillsammans

Asgar Can, ordförande för europeiska Uigurförening, nämnde i sitt tal att KKP begår brott mot Falun Gong-utövare, uigurer, tibetaner och mongoler. Dessa gruppers mänskliga rättigheter och värdighet trampas på. Uigurer och Falun Gong-utövare har godtyckligt arresterats, torterats och våldtagits i fängelse, och deras organ har skördats och sålts med tvång.

Kan sade också: "Vi måste kämpa och göra motstånd tillsammans mot KKP:s omänskliga regim. Jag uppmanar den tyska regeringen och den bayerska delstatsregeringen att se till att det inte finns någon handel utan mänskliga rättigheter, och att inte göra saker på bekostnad av förföljda grupper och folk."

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210400.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.