Bulgarien: Människor undertecknar petitioner för att fördöma förföljelsen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Utövare i södra Bulgarien höll ett evenemang den 23 december 2023 på Kamenitsas trappor mitt i Plovdivs största gågatudistrikt. De demonstrerade Falun Dafa-övningar och berättade för folk om den pågående 24-åriga förföljelsen av den andliga disciplinen av det kinesiska kommunistpartiet (KKP). De samlade också in underskrifter på två petitioner som tar ställning mot förföljelsen i Kina.

Området var fullt av turister och lokalbefolkning som hade kommit för att handla i "staden under kullarna" i rusningen före julhelgen. Trots julstöket var det många som stannade till och pratade med utövarna för att lära sig mer om de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås i Kina och för att uttrycka sin sympati.

nullUtövare demonstrerar övningarna under evenemanget i Plovdiv den 23 december.
nullUtövare introducerar Falun Dafa och ökar medvetenheten om KKP:s förföljelse.

Människor stöder utövare som protesterar mot förföljelsen

Utövarnas banderoller beskrev de olika former av övergrepp som utövare i Kina har fått utstå bara för att de har hållit fast vid sin tro, allt från polistrakasserier till godtyckliga fängelsestraff och tortyr, och till och med fallit offer för KKP:s påtvingade organskörd, där utövare dödas på begäran för sina organ som sedan säljs av KKP.

nullnullnull

Bulgarerna undertecknar petitionen och uppmanar sin regering att förhindra att nationen blir inblandad i KKP:s påtvingade organskörd.

Utövarna förberedde två petitioner: En som fördömer KKP:s många brott mot de mänskliga rättigheterna, både tidigare och nu, och en annan med en specifik begäran till den bulgariska regeringen. I den andra framställningen uppmanas myndigheter och tjänstemän vid de statliga och kommunala förvaltningarna i Bulgarien att se till att den bulgariska staten och bulgariska medborgare, läkare, sjukhus, medicinska universitet och företag inte är direkt eller indirekt inblandade i förföljelse och tvångsskörd av organ från levande anhängare av den andliga metoden Falun Dafa.

Den andra petitionen introducerades tidigare i år och är ett sätt för bulgarer att vidta direkta åtgärder mot förföljelsen i Kina.

"Det är helt enkelt svårt att tro att en sådan grym och förnedrande kränkning av de mänskliga rättigheterna är möjlig!" sa en man. Detta och liknande känslor fick många människor att skriva under utövarnas petition, och vissa frågade specifikt hur deras underskrift skulle bidra till att stoppa förföljelsen i det avlägsna Kina, för att säkerställa att de skulle få en konkret effekt.

Erkännande från samhället

KKP:s förföljelse har pågått sedan 1999, och utövare i Bulgarien har ökat medvetenheten om dessa oerhörda kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan den började.

I takt med att deras ansträngningar fortsätter är nu fler och fler bulgarer medvetna om förföljelsen i Kina. Under evenemanget skrev flera personer under utan att utövarna behövde förklara särskilt mycket. Många sade att de redan kände till frågan och ville hjälpa till att få slut på förföljelsen.

En man bad om mer information om att utöva Falun Dafa och blev förvånad över att övningarna kunde göras utomhus under alla årstider. Utövare bjöd in honom att göra övningarna på deras veckovisa övningsplats, och han sa att han skulle göra det.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/4/2141...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.