Vikten av att stärka upprätta tankar för Shen Yun-marknadsföring

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Eftersom Falun Dafa-utövare i många länder för närvarande är upptagna med att marknadsföra Shen Yun, har användningen av professionella marknadsföringsmetoder för huvudkampanjerna spelat en viktig roll för att sälja biljetter.

Jag har dock lagt märke till ett fenomen: Vissa utövare fokuserar på andra projekt och ägnar mindre uppmärksamhet åt Shen Yun. Detta verkar återspegla en mentalitet att det inte är viktigt för utövare att stödja Shen Yuns marknadsföring.

Jag tycker att vi bör uppmärksamma detta. Min uppfattning är att oavsett vilken typ av professionella marknadsföringsmetoder vi använder så behöver också varje Dafa-lärjunge stödja marknadsföring med sina upprätta tankar.

Mästare Li, grundaren av Falun Dafa, sade,
"Vad bestämmer nivån på ens himmelska öga? Det är inte så att du kan se allt efter att ditt himmelska öga har öppnats, det är inte så, det finns också nivåindelningar. Vad bestämmer då nivån? Det finns tre faktorer. Den första faktorn är att ens himmelska öga måste ha ett fält inifrån och ut, vilket vi kallar qi-essens. Vad har den för funktion? Det är precis som en tv-skärm; om det inte finns någon fosfor är tv:n bara som en glödlampa när den sätts på, den lyser men visar ingen bild. Det är för att det finns fosfor som den kan visa bilder." (Föreläsning två, Om det himmelska ögat. Zhuan Falun)

Jag upplystes om att precis som qi-essensen är oumbärlig för nivån på ens himmelska öga, så är Dafa-lärjungars upprätta tankar oumbärliga för framgången med Shen Yuns marknadsföring.

Jag tror att alla Dafa-lärjungar vet att Shen Yun är det mest kraftfulla projektet för att rädda människor. Ur ett vardagligt perspektiv är det absolut nödvändigt att använda professionella marknadsföringsmetoder. Ur ett kultiveringsperspektiv, när Shen Yun räddar människor, kommer det definitivt att finnas störningar från de gamla krafterna. Men Dafa-lärjungars upprätta tankar är kraftfulla vapen, och Mästaren har lärt oss hur vi ska använda dem för att eliminera de gamla krafterna. Om vi är klara över förhållandet mellan professionella marknadsföringsmetoder och Dafa-lärjungars sändande av upprätta tankar, kommer vi inte att fokusera på de förra på bekostnad av de senare.

Oavsett vilka professionella marknadsföringsmetoder som är lämpliga för det lokala området så måste det också finnas en fokus på att stärka våra upprätta tankar. Detta är avgörande inte bara för de utövare som direkt marknadsför Shen Yun, utan också för utövare som inte är direkt inblandade. När våra rättfärdiga tankar blir starkare kommer också energifältet att bli starkare. Med upprätta tankar från alla Dafa-lärjungar kommer det enorma energifältet också att hjälpa våra professionella marknadsföringsmetoder att uppnå den största effekten.

Eftersom situationen i varje region är olika, är antalet utövare som deltar i marknadsföringen av Shen Yun också olika. Men varje utövare bör vara uppmärksam på att ha upprätta tankar för Shen Yun. Jag anser att framgången med Shen Yun-marknadsföringen också är en bedömning av de lokala utövarnas kultiveringstillstånd. De viktigaste framgångsfaktorerna för Shen Yun handlar om hur mycket uppmärksamhet Dafa-lärjungar ger Shen Yun, hur starkt fältet av upprätta tankar är, samt att använda den mest effektiva marknadsföringsmetoden för det lokala området.

Ovanstående är en del av min förståelse. Om något är olämpligt, vänligen påpeka det.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214214.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.