Två män från Shandong felaktigt dömda för att ha utövat Falun Gong, däribland en tidigare chef för flygvapnet

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Två invånare i Pingdu City, Shandongprovinsen, dömdes till fängelse för sin tro på Falun Gong, en kropps- och sinnesövning som har förföljts av det kinesiska kommunistpartiet sedan juli 1999.

Zhao Yougong dömdes till tre och ett halvt års fängelse och 2 000 yuan i böter. Hao Jingming, 58, tidigare chef för Flygvapnets meteorologiska observatorium i Baishiyi i Chongqing, dömdes till sju år och åtta månader samt 30 000 yuan i böter. Båda männen dömdes felaktigt på grund av sin gemensamma tro, men deras fall var inte relaterade till varandra. Det är oklart exakt när de ställdes inför rätta eller dömdes.

Förföljelsen av Zhao

Enligt insiders började Pingdu-distriktets polismyndighet utreda Zhao flera månader innan han greps den 27 april 2023, efter att ha upptäckt att han hade publicerat två artiklar av mästare Li Hongzhi, grundaren av Falun Gong, inklusive "Hur mänskligheten kom till" och "Varför rädda kännande varelser", på sociala medier.

Mindre än två veckor senare, den 9 maj 2023, arresterade polisen åtta andra lokala utövare för deras kontakter med Zhao, inklusive hans svärdotter Yu Cuifang, Zheng Zhijun och hans fru, Zhao Minghua och hans fru, Yu Zhenxiang och hennes svärmor samt Sun Kelin. De åtta utövarna släpptes senare men Zhao förblev frihetsberövad och dömdes slutligen till 3,5 års fängelse.

Hao tidigare fängslad i 7,5 år också för sin tro

Hao dömdes tidigare till 7,5 års fängelse för sin tro medan han fortfarande bodde i Chongqing. Efter frigivningen 2018 flyttade han tillbaka till sin hemstad i Pingdu City för att ta hand om sin mamma.

Haos senaste dom härrörde från hans arrestering den 3 juli 2023. Han anslöt sig till en samling lokala Falun Gong-utövare i Jiang Caifengs hem den dagen. Så fort han klev in i Jiangs hem bröt sig över 20 poliser in och satte handfängsel på honom. Polisen gjorde också en räd mot Haos bostad som han delade med sin mor.

Enligt en insider hade polisen börjat övervaka Hao i november 2022. De bevakade fru Jiangs hem i tre veckor för att kunna gripa honom. Förutom Hao och Jiang arresterades också över tio andra utövare som nyligen haft kontakt med Hao samma dag. Status för deras fall var fortfarande okänd vid tidpunkten för denna rapport.

En annan insider avslöjade att ordern att arrestera Hao kom från Bao Hui, den nya chefen för staden Pingdus polisstation. Men det är inte klart vad som ledde till Baos beslut att jaga efter Hao.

Hao fördes till staden Pingdus häkte den 5 juli 2023 och inledde samma dag en hungerstrejk för att kräva ovillkorlig frigivning.

Li Xiaoan och en annan polis med namnet Zhong från Chengguans polisstation förde Hao till sjukhuset för en läkarundersökning och tvångsmatning den 18 juli 2023.

Haos syster underrättades av polisen och skyndade till sjukhuset för att titta till honom. Hon blev chockad över att se att polisen trots Haos svaga fysiska tillstånd fortfarande höll honom i handfängsel och bojor.

När Hao vägrade att samarbeta med polisen under den fysiska undersökningen knuffade en polisman honom framför hans syster. Hao föll nästan. Hans syster fick också veta att han en gång kräktes blod när vakterna på förvaret försökte tvångsmata honom.

En agent från staden Pingdus 610-kontor, som också befann sig på sjukhuset, sade att de kunde ge honom ett lindrigare fängelsestraff på tre år om han samarbetade med dem.

Haos arrestering godkändes den 2 augusti och hans advokat besökte honom den 18 augusti. Hans familj underrättades den 18 december 2023 om att hans fall hade överlämnats till Huangdaos distriktdomstol och att domaren Huang Huifang (+86-53286975196, +86-18563901257) hade tilldelats fallet. Det är oklart när Huang hörde Haos fall och dömde honom.

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/19/216...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.