Bitter vinter: Europaparlamentet fördömer förföljelsen av Falun Gong i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Bitter Winter, en nättidskrift som lyfter fram religionsfrihet och mänskliga rättigheter, publicerade den 22 januari en artikel som svar på en resolution som nyligen antogs av Europaparlamentet och som fördömer det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse av Falun Gong. Artikeln skrevs av Marco Respinti och uppmanade till att alla förövare och enheter som är ansvariga för förtrycket ska ställas till svars.

"Trots att förföljelsen av Falun Gong-utövare i Folkrepubliken Kina (Kina) inte minskade under 2023, och den senaste rapporten från rörelsen fördömer 209 nya verifierade fall av förföljelse till döds under 2023, vilket ökar det totala dokumenterade antalet dödade offer till över 5 000 sedan 1999, har ett avgörande steg tagits av Europaparlamentet (EP)", skrev han.

En resolution antogs av Europaparlamentet den 18 januari 2024 "om den pågående förföljelsen av Falun Gong i Kina, särskilt fallet med Ding Yuande". I resolutionen uppmanades kommunistkina att omedelbart upphöra med förföljelsen av Falun Gong-utövare och andra minoriteter, inklusive uigurer och tibetaner. Vidare uppmanade man Kina att upphöra med inhemsk och transnationell övervakning och kontroll samt med förtrycket av religionsfriheten. Mer specifikt uppmanade Europaparlamentet KKP:s myndigheter att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt och sin egen konstitution att respektera och skydda de mänskliga rättigheterna.

I artikeln medges att även auktoritativa offentliga proklamationer inte räcker för att få skurkregimer att bete sig bättre, eftersom internationellt starka regimer inte låter sig skrämmas av enbart dokument. "Ändå bör man aldrig underskatta dokument som den senaste resolutionen från PE. De utgör i själva verket formella erkännanden från internationella myndigheter av en situation, i det här fallet en smärtsam situation, som lämnar de cirklar, så stora som de kan vara, av offer och deras försvarare i icke-statliga organisationer och liknande", skrev Marco Respinti.

Genom att göra detta kopplar resolutionen samman världsorganisationer och överstatliga organ med vissa rättsliga befogenheter. Även om resolutionen fortfarande inte är bindande fungerar den som ett oöverstigligt prejudikat, som inte bara för samman alla anständiga människor och regeringar på en moralisk nivå utan också leder till allvarliga effekter på juridik och politik. "Ja, framgången med dessa effekter beror på den goda viljan hos den juridiska och politiska personalen, och hos styrande enheter och organ. Men efter att resolutioner och dokument har antagits kan goda människor alltid räkna med ytterligare en permanent mästerlig referens för att främja goda fall och försvara oskyldiga människor", skrev Marco Respinti.

Europaparlamentets resolution uppmanade EU:s medlemsstater att upphäva utlämningsavtalen med Kina eftersom respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen bör stå i centrum för EU:s förbindelser med Kina. Vidare uppmanades EU och dess medlemsstater att stödja och underlätta en internationell utredning av förföljelsen av Falun Gong-utövare och samtidigt ta upp dessa frågor under varje politisk dialog och dialog om mänskliga rättigheter med de kinesiska myndigheterna. Dessutom rekommenderade Europaparlamentet medlemsstaterna och EU:s delegation att övervaka rättegångar i Kina.

En typ av fruktansvärda brott är påtvingad organskörd och Falun Gong-utövare är KKP:s historiskt utpekade offer. Resolutionen "uppmanar EU och dess medlemsstater att offentligt fördöma övergreppen i samband med organtransplantationer i Kina och att använda EU:s globala sanktionssystem för mänskliga rättigheter och nationella sanktionssystem för mänskliga rättigheter mot alla förövare och enheter som har bidragit till förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina och utomlands". Mer specifikt betonas i resolutionen att EU:s åtgärder bör omfatta visumtvång, frysning av tillgångar, utvisning från EU:s territorier, åtal, även på grundval av extraterritoriell jurisdiktion, och internationella åtal mot de förövare som deltog i illdådet.

För över 24 år sedan inledde KKP en systematisk förföljelse av Falun Gong i syfte att utrota trossystemet. Detta ledde till att religionsfriheten i Kina försämrades och att de kinesiska medborgarnas lagliga rättigheter enligt den kinesiska konstitutionen kränktes. För att göra saken värre är teknikbaserad censur och övervakning en avgörande komponent i detta förtryck. I Europaparlamentets resolution konstateras att "det är dokumenterat att tusentals Falun Gong-utövare har dött till följd av KKP:s förföljelse sedan 1999" och att "utövare ofta hålls fängslade och enligt uppgift utsätts för tortyr, psykologisk misshandel och organskörd för att de ska avsäga sig sin tro".

Ett exempel som nämns i Europaparlamentets resolution är vad Ding Yuande och hans fru Ma Ruimei varit med om. Dessa två Falun Gong-utövare arresterades i Kina utan häktningsorder den 12 maj 2023. Ma släpptes senare och "hotades av polisen på grund av en räddningskampanj som deras son hade startat utomlands". Men Ding hölls ständigt fängslad, och inga familjebesök tilläts under åtta månader. Han dömdes senare den 15 december 2023 till tre års fängelse och böter på 15 000 yuan (över 2.000 USD). Ding har överklagat domen. Bitter Winter skrev också om detta par i juli 2023 och intervjuade deras son, Ding Lebin.

På grund av situationen i Kina krävde resolutionen "att Ding och alla Falun Gong-utövare i Kina omedelbart och villkorslöst friges". Dessutom "uppdrar Europaparlamentet åt talmannen att översända denna resolution till EU-institutionerna, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Folkrepubliken Kinas regering och parlament".

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/24/214...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.