Avslöjande av ondskan i Masanjia arbetsläger

Avslöjande av ondskan i Masanjia arbetsläger
23 september 2001

Masanjia arbetsläger, även känt som Masanjiazi omskolningscenter, är beläget i Liaoning-provinsen. Sedan oktober 1999 har, baserat på ofullständig statistik, har omkring 2500 Falun Gong-utövare olagligt skickats till detta arbetsläger, trots att de inte begått några brott.

Omkring 30 manliga utövare kvarhölls på Masanjia. I början var de placerade tillsammans med riktiga kriminella, tills ett år senare då de separerades. Eftersom de är mycket beslutsamma i Dafakultivering, led de av enorm tortyr, och hålls kvar till denna dag.

Från juli 2000 till juni 2001 släppte detta arbetsläger omkring 1400-1500 Dafautövare. Nu är det fortfarande runt 800-900 utövare inne.

Beslutsamma utövare förblir inspärrade. Föreståndarna där är väldigt grymma och de kan godtyckligt förlänga någons strafftid med flera månader eller ett halvår.

Det finns ett annat vanligt förekommande brott i Masanjias arbetsläger. Det benämns ”sluten utbildning”. Personalen i arbetslägret beordras blockera alla kanaler som kan avslöja sanningen för världen på utsidan, och de sätter upp falska fasader för att lura alla besökare. I maj detta år skickade Världsorganisationen för mänskliga rättigheter en grupp för att undersöka ärendet med Falun Gong-utövare som hålls kvar i Masanjia; var de såg var emellertid en fasad som arrangerats i förväg av personalen i arbetslägret.

Myndigheterna håller utövare under ständig bevakning och kontrollerar deras dagliga aktiviteter. Utövare som redan släppts fria från arbetslägret eller avtjänar sina straff på utsidan arbetslägret måste fortfarande regelbundet rapportera till myndigheterna.

Utövarna i Masanjias arbetsläger tvingas utföra tungt arbete varje dag. Det hantverk de utför med sina omsorgsfulla insatser exporteras till utlandet i utbyte mot pengar. Emellertid lägger de giriga föreståndarna beslag på pengarna, medan utövarna endast ges konserverade grönsaker, majspannkakor och till frukost hela året risgröt, gjord på bara lite vatten och en bit ris. De sanitära förhållandena är också mycket dåliga; utövarna blir ofta förgiftade av undermålig mat och levnadsförhållanden.

Fortfarande idag förföljer föreståndarna Dafa-utövare brutalt. På den andra kvinnliga avdelningen, tillåter de inte de beslutsamma Falun Dafa-utövarna att sova och tvingar dem att sitta på huk fram tills klockan 2 till 3 på morgonen varje dag. Den här typen av tortyr är väldigt grym.

Vi kräver bestämt att Masanjias arbetsläger omedelbart friger samtliga Dafa-utövare. Vi vädjar till alla länder i världen! Fördöm dessa brott mot mänskligheten som utförs i Masanjias arbetsläger!

Telefonnummer till Masanjia arbetsläger: 86-135-0499-1680 (Chefens namn är Sun Fengwu.)

Avdelning 2 för kvinnor: 86-024-8921-0567 (Chefens namn är Su Jing)

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/9/29/14240.html

Kinesisk version finns på http://minghui.ca/mh/articles/2001/9/23/16938.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.