ClearHarmony och ClearWisdom hjälper mig att sprida sanningen om Falun Gong

Jag heter Kay Harmon och jag är en Falun Gong-utövare från Orlando i Florida. För två år sedan fick jag ett arbete vid en firma där jag sålde och levererade bildelar. Arbetsplatsen råkade ligga vid ett bibliotek.
Som på alla bibliotek så fanns det datorer med internetuppkoppling som är i det närmaste gratis. Bara skriv in dig, få ett kort och du kan vara ute på nätet sju dagar i veckan om du vill.

För två år sedan började jag höra namnet ClearWisdom i diskussioner och konferenser som jag gick på, jag var nyfiken och gick ibland till biblioteket under en del av min lunchrast för att ta reda på vad ClearWisdom var för något.

Mina sporadiska besök blev till ett besök varje dag efter att jag började läsa på ClearWisdom. Efter ett tag förlorade jag intresset för min lunch utan gick direkt till dataterminalen för att läsa det senaste som publicerats. Biblioteket lät mig bara använda datorn under en halvtimme varje dag, men de nekade mig aldrig tid för att fortsätta utforska ämnen som togs upp på denna viktiga webbplats. Jag kunde läsa erfarenhetsberättelser från konferenser i Ryssland, Hongkong eller Taiwan. Jag kunde se erhållandet av tillkännagivanden av tjänstemän på federal, statlig och lokal nivå. Jag kunde kopiera deras tillkännagivanden för att använda i vår stad.

Det viktigaste ämnet som ClearWisdom visade var detta: den gav detaljerade redovisningar och dagliga rapporter om vad som hände de kinesiska utövarna, det var så fantastiskt att det varje dag fanns utövare som uppdaterade webbsidan med ny information om situationen i Kina.

Jag måste erkänna att ibland, efter att ha läst den delen, kunde jag bli så arg på Jiang Zemin och andra stunder kunde jag gråta av medlidande.

ClearWisdom gav mig så mycket att dela med dem som jag arbetade med. En utövare i Orlando berättade för mig att genom ClearWisdom kunde han förstå mer om förföljelsen.

Ibland kom det kineser till biblioteket som ville använda datorerna, jag brukade skriva ut något på engelska eller kinesiska och gå över till dem och artigt be dem läsa detta. De sade sällan nej och jag kunde alltid diskutera innehållet med dem även om de tackat nej att läsa det.

Jag hörde talas om PureInsight och skrev själv en artikel. Så småningom hörde jag talas ClearHarmony och började diskutera dess innehåll med andra utövare i vår stad.

På natten tänkte jag ofta på vad som måste krävts av en utövare i Kina att tillhandahålla den typ av detaljerad information om vad som hände inne i Kina. Jag kan bara gissa den risk de tog med att lämna sådant viktigt material att klargöra sanningen till resten av världen.

Jag kunde låta många få veta om den onda situationen i Kina; jag började inse att jag från dataterminalen kunde besöka varje kinesisk ambassad i USA. Jag började i Houston, den första och äldsta i USA. Jag besökte dem alla ”online”. Ibland skickade jag email varje dag, ibland varje vecka. ClearWisdom gav mig tillräckligt med information om förföljelsen i Kina för att väcka uppmärksamhet även hos de tillfälligt anställda på ambassaden.

Generalkonsuln Wei Ruxing från Chicago sade, ni är välkomna att besöka Folkrepublikens Kinas Generalkonsulat i Chicago. Han säger också att ”det är vår innerliga förhoppning att på denna hemsida tillhandahålla er utförlig och riktig information, samt tjänster av hög kvalitet och på detta sätt bygga en bro av ömsesidig förståelse och vänskap mellan det kinesiska folket och USA.

När jag läste uttalandet visste jag i mitt hjärta att detta var min chans att klargöra sanningen för så många människor på ambassaden som jag kunde nå och jag kunde nå många. Jag ville bygga en bro med ett email i taget, en dag i taget med namn på dem som den kinesiska regimen förtrycker, torterar och dödar, som finns på ClearHarmony och ClearWisdom. pressens kontaktpersoner fick också regelbundet email från mig. Personerna som var ansvariga för utbildning, kultur, utvandrade kineser, ekonomi och handel fick alla mail från mig. Varje dag olika människor, varje vecka olika städer, det är obegränsat vad jag kan göra från en dator och med information funnen på ClearHarmony och ClearWisdom.

Jag uppmuntrade ofta andra att försöka och delade ofta med mig av mina erfarenheter vid konferenser och vid träningsställen.

Tack ClearWisdom och ClearHarmony för ert bidrag.

Kay Harmon

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.