Min erfarenhet från Himmelska Fridens Torg

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Hälsningar till Mästaren, hälsningar till medutövare
Jag heter Mattihas Slaats och är en av utövarna i Belgien. Jag är 29 år. Jag är lyckligt gift och jag arbetar på ett belgiskt dataföretag. Jag började träna Falun Gong för ungefär 2 år sedan efter att ha läst en tidningsartikel om förföljelsen i Kina.

Den 14 februari åkte jag till Himmelska Fridens Torg tillsammans med nästan 100 andra utövare från hela världen. Vi for dit för att klargöra sanningen och visa vårt stöd för de kinesiska utövare som har förföljts under en så lång tid.

En del av oss klarade sig inte ända fram till mötesplatsen och våra planer ändrades av omständigheterna. Vad som först kändes som ett misslyckande visade sig vara ett
utmärkt tillfälle till att klargöra sanningen för Beijings polis. Våra upprätta tankar förstärktes av vår fördjupade förståelse.

Personligen tycker jag att jag har förbättrat min förståelse av tre saker:

Det första är att när ondskan är påtaglig är det lättare att skilja på gott och ont. Man ser då klarare som Dafa-utövare vad man ska göra, det blir uppenbart att man måste vara i Zhen-Shan-Ren (Sanning-Godhet-Uthållighet) hela tiden, varje handling, med hjärta och sinne. Bara genom att ha ett upprätt hjärta och ett rent och ett klart sinne hela tiden kan en Dafa-utövare bekämpa ondskan och verkligen delta i återupprättandet av Fa (den universella principen, lagen).

Hemma hade jag aldrig sett så tydligt att om mitt hjärta och sinne avvek, för bara en kort stund, gav det ondskan en chans. Jag hade aldrig sett så tydligt att varje fasthållande (ett fasthållande kan vara t.ex. en rädsla för något eller en dålig karaktärsegenskap som t.ex. ilska) eller oren tanke är en ofullkomlighet i det vi gör och en möjlighet för ondskan.

Hur som helst, mitt uppe bland dessa mer påtagliga och aggressiva onda krafter såg jag klart att varje avvikelse från Zhen-Shan-Ren kommer att få onda konsekvenser.

Och fastän dessa konsekvenser inte är så uppenbara här i vår lugna och säkra omgivning i västra Europa, tror jag att principerna är desamma. Fastän vi inte ser ondskan så klart, finns den fortfarande här och även om den inte är så våldsam är det ändå samma ondska. Det betyder att vi måste vara lika strikta med oss själva här som utövarna i Beijing måste vara. Och fastän inte ondskan manifesterar sig så tydligt här innebär inte detta att det nödvändigtvis är lättare för oss. Vi måste förbli rena och klara ändå, utan det påtagliga konstanta trycket. Bara om vi klarar att verkligen göra det, kommer vi att kunna delta i utrotandet av ondskan (förföljelsen mot Sanning-Godhet-Uthållighet), utan att ge den några chanser tack vare kryphål i våra hjärtan och sinnen.

Det andra som klarnade mitt bland all ondska var, att om vi vill kunna handla och tänka med ett rent hjärta och klart sinne hela tiden är det viktigt att vi ger en sak uppmärksamhet. Nämligen, vikten av att fokusera på vägen, inte målet. Givetvis erhåller vi ingenting om vi inte har mål. Som Dafa-utövare är våra mål är att klargöra sanningen, rädda kännande varelser och assistera Mästaren i återupprättandet av Fa (återupprättandet av de universella principerna Sanning-Godhet-Uthållighet).

Men om vi under tiden som vi gör dessa saker, fokuserar mer på målet än på hur vi ska nå dit, kommer det att ge ondskan en chans att överleva. Om vi håller fast vid vad vi vill erhålla kommer vi att begå misstag och handla utom Zhen - Shan - Ren. Det betyder svårigheter för återupprättandet av Fa. Bara om vi lägger vikt vid hur vi gör det, kan vi vara säkra på att lyckas. Om vi handlar utifrån Zhen - Shan - Ren kommer resultatet alltid
att bli bra, även om det visar sig bli helt annorlunda mot vad vi tänkt oss från början. Igen, detta är mer uppenbart när du befinner dig mitt i fysiskt påtaglig ondska. Men det betyder inte att det är mindre sant i resten av världen. Om vi gör saker för Dafa utan att vara i Zhen-Shan-Ren hela tiden, kommer vi kanske inte att se vårt misstag så tydligt här i västra Europa. Men det är likväl ett misstag som medför svårigheter för återupprättandet av Fa. Om vi klart inser detta kommer vi att kunna undvika detta misstag.

När Mästaren föreläste om Fa på Fa-konferensen i Florida så sade han: "När en utövares sinne avviker från Fa (från Sanning-Godhet-Uthållighet) hittar ondskan en väg in. Sett med mänskliga ögon är människor och allting annat i människovärlden tredimensionellt. Men i verkligheten består allting, all materia i mänsklighetens hela rum - det må vara blommor, gräs, träd, människor, luften, e t c - av partiklar av den storleken (molekyler). Och i det här partikellagret är allting, inklusive människokroppen, sammankopplat och öppet. När en människa inte själv har upprätta tankar kommer alla dåliga saker i kosmos, i den Trefaldiga Världen, att ständigt flyta genom människokroppen, och till och med när de uppehåller sig där inser inte människan det. Det är så som människor blir manipulerade; med andra ord, de manipulerar människor när de här partiklarna kan koppla ihop sig med varandra".

Genom att alltid vara i Fa (vara i kontakt med Sanning - Godhet - Uthållighet) kommer vi att kunna rädda fler varelser. Om vi behåller ett rent hjärta kommer vi att kunna eliminera ondskan och förse mer människor med en chans att komma närmare Dafa (Sanning-Godhet-Uthållighet).

Det tredje som stod klart för mig var att omedelbar återgäldning i detta livet är inte hämnd. Det är ren barmhärtighet. Mitt bland aggressivitet och ondska syns det så klart. Särskilt om du kan se och nästan fysiskt känna människor ändra sina sinnen, vända sig bort från ondskan och närma sig Dafa. Detta är verkligen högtidligt.

Detta är det viktigaste jag lärde mig under min resa till Kina. Om ni har några anmärkningar, låt mig få veta.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.