Premiär för ryska Clearharmony

Den 7 maj 2005 invigdes den ryska versionen av Clearharmony. Skött på frivilligbasis av europeiska Falun Gong-utövare, syftar webbsidan till att informera om Falun Dafa och förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina, visa på det stöd som Falun Gong erhållit från olika delar av världen och låta läsarna känna till utövares ansträngningar att stoppa förföljelsen samt fungera som ett forum där utövare i Europa kan dela sina tankar och synsätt.

Clearharmony erbjuder också sina läsare ett sätt att känna Falun Gong-utövare genom dess ord, tankar och gärningar. Vi hoppas att detta kan hjälpa er att få en klarare och bredare bild av Falun Gong och sanningen bakom den brutala förföljelsen i Kina.

Välkommen att besöka den ryska Clearharmony på: http://ru.clearharmony.net

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.