Tyska Falun Gong-föreningen: “Singapore bör akta sig för att bli medhjälpare till den kinesiska diktaturen”

Den 4 maj besökte representanter för den Tyska Falun Gong-föreningen Singapores ambassad i Berlin och lämnade en petition. Anledningen till besöket var den orättvisa domen som utdelades av en domstol i Singapore mot två utövare som gjorde övningarna och delade ut CD-skivor med information om den kinesiska regeringens förföljelse mot Falun Gong-utövare.

I brevet stod den utmanande texten: “Om historien skulle upprepa sig, skulle då Sophie Scholl arresteras i Singapore för att hon delat ut broschyrer som avslöjade nazisternas illdåd? Skulle hon dömas i domstol för innehav av otillåtet material?”

(Kommentar: Under nazisternas styre fanns det en berömd professor vid universitetet i München, som tillsammans med några studenter delade ut stora mängder egentillverkade flygblad som avslöjade Hitlers krigsförbrytelser och oundvikliga nederlag. De gick under kodnamnet ”Vita rosen”. Syskonen Hans och Sophie Scholl var båda medlemmar av “Vita rosen”. Den 18 februari 1943 arresterades de när de delade ut broschyrer vid universitetet i München. Fyra dagar senare dömdes de till döden i nazisternas domstol och de avrättades samma dag. Två år senare släpptes deras flygblad ner över Tyskland i miljontal från de allierade styrkornas flygplan. Hitlers “Tredje rike” gick under inom loppet av några månader. “Vita rosen” och syskonen Scholl blev liktydiga med rättfärdighet och samvete inför maktmissbruket i den tyska historien. Filmen “Sophie Scholl - The Last Days” vann pris som bästa film i årets filmfestival i Berlin.)

Brevet fortsatte: “Idag torteras Falun Gong-utövare brutalt i Kina. För att få ett slut på blodbadet bestämde sig de båda singaporianska Falun Gong-utövarna Huang Cai Hua och Cheng Lu Jing för att bege sig ut på gatorna, liksom oräkneliga andra “Scholls” av idag, för att dela ut information som avslöjar sanningen om förföljelsen i Europa, Australien, Asien och Afrika. Syftet är att avslöja brotten som begås av kommunistpartiets våldsregim så fort som möjligt.”

“Samtidigt som världens länder vädjar till allmänhetens kurage och samvete och att de ska ta sitt sociala ansvar, har Singapores regim fällt ett orättvist utslag mot Falun Gong-utövare som modigt hängett sig åt mänskliga rättigheter och fred i världen. Vi hoppas få se att Singapores rättsapparat fortfarande kan representera social rättvisa. Har Singapores lagar fortfarande syftet att skydda mänskliga rättigheter? Eller har de reducerats till verktyg åt en diktatur? Vem tjänar på att Singapores domstol fäller en orättvis dom mot Falun Gong-utövare?”

Brevet betonade vidare: “Ett samhälle som saknar modet att stå upp för det som är rätt är ett samhälle utan framtid. Sättet på vilket Singapores regering hanterar människor som sprider information om förföljelsen mot Falun Gong och bestraffar de som talar sanning, kommer inte bara att hindra ett normalt informationsutbyte i samhället, utan skickar också fel politiska signaler till det internationella samfundet. Singapore bör akta sig för att bli medhjälpare till den kinesiska diktaturen!”

På samma dag genomförde Falun Gong-utövare i Berlin en protest framför Singapores ambassad. De begärde att Singapores regim skulle dra tillbaka domen mot de båda Falun Gong-utövarna. Tjänstemän från Singapores ambassad lyssnade på uttalandet från den Tyska Falun Gong-föreningens representanter. De lovade att vidarebefordra de tyska Falun Gong-utövarnas begäran till den singaporianska regeringen.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a26526-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.