Falun Gong visades på hälsomässa i Karlstad

FALUN GONG VISADES PÅ HÄLSOMÄSSA I KARLSTAD DEN 6-7 OKTOBER


Vid den årliga Hälsomässan i Karlstad inbjöds Falun Gong utövare från Värmland för andra året i rad.
De medverkade genom att visa Falun Gongs fem rörelseserier och att berätta om Falun Gong.
En informativ bildutställning om förföljelsen av Falun Gong i Kina visades. Där fanns bilder på Falun Gong utövare som utsatts för tortyr. Bilderna berättade om det hemska våld som utövare i Kina får utstå. Till bilderna fanns mycket fakta och information på den grova kränkning av mänskliga rättigheter som den kinesiska regimen gör sig skyldig till.
Besökarna kunde inte förstå varför en sådan fredlig och seriös kultiveringsmetod kunde vara så förföljd i Kina. De fick reda på att det blivit ca 70 miljoner utövare av Falun Gong på kort tid i Kina, mer än det kommunistiska partiets medlemmar och att det därför kanske setts som ett hot. Men Falun Gong är en kultiveringsmetod som inte involverar politik eller religion. Det finns inte heller någon strävan efter makt eller kontroll. Därför visar tyvärr den grymma förföljelsen i Kina istället på en ondska och rädsla utan motstycke inom det styrande partiet.
Många fick ta del av sanningen om Falun Gong och flera personer anmälde sig till en studiecirkel i Falun Gong.
På grund av det fina budskapet och att all kunskap och utlärning är gratis inom Falun Gong så erbjöd arrangören en gratis utställningsplats.
Utställningsplatsen var mycket bra, direkt vid huvudentrén, varför alla deltagare och besökare passerade förbi och kunde ta del av utställningen och den vackra övningsmusiken.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.