Internationella konstutställningen Sanning, Godhet, Tålamod öppnar i Stockholm (Del 1)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 9 juni 2005 öppnades den Internationella konstutställningen Sanning, Godhet, Tålamod på ett galleri i Sveriges huvudstad Stockholm.

Vernissaget började med musik. När gästerna samlats presenterade sig representanter från arrangörerna "Kulturföreningen för att främja traditionell kultur och konst" och "Nordiska Falun Dafa-föreningen" och de välkomnade alla gästerna.

Konstprofessor Zhang Kunlun, initiativtagare till utställningen, framförde genom ett brev sina tankar om utställningen och önskade konstutställningen fullständig framgång. Ett meddelande från en svensk politiker lästes upp och därefter höll en svensk riksdagspolitiker ett invigningstal och förklarade utställningen öppnad. Gästerna fick därefter lyssna till bakgrunden och syftet med konstutställningen framfört av en utövare från Kanada. Efter sång och gitarr började sedan en rundvandring och samtliga konstverk presenterades för gästerna.Vernissaget blev en mycket lyckad start för konstutställningens resa i de nordiska länderna.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.