Det tyska utrikesministeriet svarar på en förfrågan beträffande Jiang Renzheng

Jiang Renzheng utövade Falun Gong i Tyskland tillsammans med sin fru Guo Rui och deras båda söner. Familjen utvisades till Kina av de tyska myndigheterna, som hävdade att Jiangs familj inte riskerade förföljelse och därför kunde återvända till Kina utan risk. Så snart de kom tillbaka till Kina blev Jiang förhörd och inspärrad i ett tvångsarbetsläger genom det kinesiska kommunistpartiets försorg. Även hans familj har utsatts för olika typer av brott mot de mänskliga rättigheterna.

21 juni 2005

Dear Sir,

Tack för brevet där ni uttryckte er oro beträffande familjen Jiangs öde. Utrikesminister Fischer har bett berörd instans på statsnivå att ge ett svar.

Utrikesministeriet har tagit upp fallet med Jiang Renzhengs familj med den kinesiska regeringen ända sedan vi fick veta att han arresterades och deporterades till ett tvångsarbetsläger. Tom Koenigs, regeringens människorättskommissarie, tog särskilt upp detta fall under de bilaterala samtalen mellan Tyskland och Kina i Peking den 30 maj 2005. Den kinesiska regeringen har bekräftat att han har arresterats och internerats i ett tvångsarbetsläger. Den tyska regeringen har tydligt påpekat för kineserna att arresteringen och domen om tre års arbetsläger inte är acceptabel och har begärt att Jiang omedelbart ska försättas på fri fot.

Vi försäkrar er att regeringen kommer att fortsätta att verka för att hjälpa Jiang.


Vänliga hälsningar,
(Underskrift)

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a27598-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.