Stora applåder under ”International Night” vid Missouris universitet

Den 20 april hölls den ”Internationella Natten” vid Missouris universitet i Columbia, USA. Detta högtidliga tillfälle emotses med stor förväntan varje år, inte bara av studenter från andra länder utan även av de lokala invånarna. Detta år var inget undantag då studenter från så skilda ställen som Indien, Afrika, Brasilien, Puerto Rico, Haiti, Korea och Kina visade upp en rad olika uppträdanden, av vilka de flesta innehöll traditionella sånger och danser från deras hemländer. Unga män och kvinnor klädda i inhemska dräkter väckte stor uppmärksamhet hos publiken med upplivande och jordnära dansnummer, vilket skapade en stark känsla av upprymdhet i hörsalen. Det var i denna laddade atmosfär som utövare från Columbia tog över scenen för att introducera Falun Dafa för publiken.

Ridån drogs upp till en nermörkad scen, i vilken nio Dafa-utövare klädda i gyllene gula dräkter satt i full lotusposition i en halvcirkel vänd mot publiken.

En strålkastare riktades mot mörkret och fokuserade publikens uppmärksamhet mot den högra sidan av scenen, där en artonårig taiwanesisk utövare stod ensam med en fiol. Medan hon började spela fylldes hörsalen väldigt snabbt med en ny anda av ro och fridfullhet. Publiken satt hänfört försjunken medan den unga utövarens underbara och rörande framförande av PuDu tog dem till ett rike bortom fysisk och känsloladdad upprymdhet till det ”rena landet” av Falun Dafa.

När hennes stycke var avslutat visades många noggrant utvalda bilder från de senaste tio årens spridande av Dafa över hela världen på en jättestor skärm bakom scenen. En västerländsk utövare gav en kort introduktion av Falun Dafa och förenade sig sedan med sina utövande vänner på scenen för att göra handrörelserna av femte (Falun Gong) övningen för att runda av presentationen.

Uppträdandet varade sammanlagt i endast tio minuter, men på grund av utövarnas noggranna planering och harmoniska utförande, fick folket från Columbia, Missouri, (inklusive många kinesiska invånare) och många internationella studenter, en dramatisk och positiv introduktion av Falun Dafa – och ifall några i publiken missade budskapet fick alla chansen att få en folder senare på kvällen när de lämnade byggnaden.

Efter att ett amerikanskt par hade mottagit en folder från en kinesisk utövare kom de fram till en kvinnlig västerländsk utövare och sade, “Kanske kan du förklara för oss. Er utövning verkar vara så vacker, fullständigt häpnadsväckande! Vi kan inte förstå hur den kinesiska regeringen kan förfölja den.” Utövaren förklarade att när Jiang upptäckte hur många utövare som utövade Falun Gong blev han rädd. Mannen nickade och verkade förstå. Frun verkade fortfarande förbryllad och sade igen, ”Men Falun Dafa verkar vara så bra.” Utövaren instämde och sade, ”Det är verkligen bra. Tyvärr kan de som inte förstår sig på sann godhet inte se den som god på en gång.” Kvinnan sade då, ”Åh, nu förstår jag. Tack.” Sedan vinkade paret adjö, medan de upprepade gånger lovordade Falun Dafa.

Det finns mycket att lära av den här berättelsen. Det här äldre paret hade hört talas om förföljelsen, men hade inte påverkats av det på djupet tills de upplevde direktkontakt med det barmhärtiga fält som finns omkring Dafa-utövare. Så vi påmindes återigen om att för att fullt ut klargöra sanningen så måste vi också hjälpa dem att uppleva godheten i Falun Dafa genom våra ansträngningar att kultivera Sanning-Medkänsla-Tålamod.


Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/4/25/21322.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.