Falun Gong deltar på hälsodag i Arvika

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Lördagen den 27 augusti deltog Falun Gong-utövare i en hälsodag arrangerad av Arvika centrumförening. Falun Gong, som är en kultiveringsmetod som främjar den kroppsliga och mentala hälsan, har funnits i Arvika sedan våren 1998 och lokala Falun Gong-utövare ses ofta träna tillsammans i stadsparken på söndagar.

Utövarna deltog i arrangemanget i syfte att visa upp Falun Gong och samtidigt informera om den hemska förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina som pågått sedan 1999. Anledningen till att Falun Gong förbjöds i Kina tros vara en kombination av att det kinesiska kommunistpartiets (kkp) ideologi är raka motstsen till Falun Gongs principer sanning, godhet, tålamod samt att antalet utövare vida överskred kkp:s 60 miljoner medlemmar och därmed blev ett hot mot den kinesiska diktaturens överlevnad.

En informationstavla visade bilder på Falun Gongs popularitet i Kina innan förföljelsen och den sedan sex år pågående förföljelsen. Många männsiskor som passerade förbi sade glatt igenkännande, "Se, Falun Gong!" Flera stannade också för att få mer information och tala med utövarna.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.