Den berömde civilrättsadvokaten Gao Zhishengs firma stängs ner av kommunistpartiet

Gao Zhisheng, som 2001 utsågs till en av Kinas tio bästa advokater, har sin praktik med tio anställda i Peking. Hans firma var mycket framgångsrik, tills han gjorde det otänkbara: skrev ett öppet brev till Kinas ledare där han bad dem att respektera landets lagar och sluta förfölja Falun Gong-utövare. Den 4 november, efter att han vägrat återkalla sitt brev, stängdes hans praktik av det kinesiska kommunistpartiet.

”Ett allvarligt slag mot mänskliga rättigheter”

Amnesty International har reagerat kraftigt och skriver i ett pressmeddelande att stängningen av Gao Zhishengs advokatfirma är ett allvarligt slag mot de mänskliga rättigheterna.

En annan advokat säger att det kinesiska kommunistpartiet känner sig hotade av Gaos brev eftersom han beskriver situationen för bl a de förföljda Falun Gong-utövarna ur ett juridiskt och således exponerar sanningen om förföljelsen.

Enligt kinesiska myndigheter är orsaken att Gao inte anmält en adressändring. Gao säger emellertid att han försökt registrera den nya adressen hos myndigheterna, men nekats.

Hopp om framtiden

Många har visat sitt stöd för den kinesiska advokaten som trotsat det styrande partiet. T ex skriver den kanadensiske politikern Rob Anders i ett brev till Kinas regering: ”Jag ber er att sluta attackera advokaten Gao Zhisheng. Han är en patriotisk hjälte som kämpar mot korruption och girighet och hjälper de svaga och missgynnade.”

Många privatpersoner har också ringt till Gao för att ge honom sitt stöd. En person sade: ”Vi har läst om er. Tidigare hade vi inget hopp om Kina, men nu känner vi att det finns hopp om Kina trots allt.”

När Gao fått dessa samtal har det hänt att de båda gråtit. Han säger: ”Varför gråter två för varandra främmande människor tillsammans? Jag tror det beror på att rättvisans kraft är mycket inspirerande och att vi båda tror på att rättvisan kommer att segra.”

Här följer en förkortad version av advokat Gao Zhishengs brev till de kinesiska ledarna översatt till svenska:


Sluta förfölja dem som tror på frihet och reparera era relationer till det kinesiska folket

Känd kinesisk advokat skriver ett öppet brev till Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao

Av Gao Zhisheng

Arkivbild av den kände kinesiske advokaten Gao Zhisheng (The Epoch Times)


Bäste president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao,

Mina hälsningar till er! Innan jag vidare framför mina hälsningar till er vill jag berätta att jag har varit utanför Beijing för att ta fram i ljuset fakta om en grupp av våra medborgare, Falun Gong-utövare, vilka har blivit offer för en systematisk, storskalig och organiserad förföljelse. Jag gömde mig själv undan allmänheten under den tiden som det sades att jag hade
”försvunnit”.

Den rådande vågen av fortlöpande, systematisk, storskalig och organiserad förföljelse av kineser som utövar Falun Gong är ett barbariskt illdåd. Jag har inte bara erhålligt många brev som detaljerat berättar om detta, utan har också personligen bevittnat detta under min resa nyligen. Som medborgare och advokat tar jag ansvar för alla rättsliga konsekvenser av att exponera det som jag har bevittnat.

Den 15 oktober mötte jag Xu Chengben som bor i staden Wendeng i Shandongprovinsen. Han berättade för mig under mötet: ”Min fru He Xiulings kropp har varit i polisens kylrum i nästan två år, i väntan på att bli begraven. De torterade henne länge tills hon slutligen dog. Det är absurt att de inte ens efter två år har kunnat avsluta den här saken. Jag fick bara se en kort glimt av henne innan de torterade henne till döds. När jag såg henne hade hon tappat förståndet. Hon var fastbunden vid en säng och hade handbojor och saknade kläder på under­kroppen. Mitt hjärta nästan brast när jag såg att min älskade hade blivit så grymt torterad. De var så omänskliga att de knuffade ut mig ur rummet efter bara några minuter. Hon var då bara i 40-årsåldern. Detta är vad jag såg när polisen bad mig titta på henne...”

”Min fru blev arresterad fem gånger innan hon dog. Vid ett tillfälle satt hon fängslad i tre månader i staden Jinzhou i Liaoningprovinsen. Efter att ha vädjat i Beijing blev hon arresterad och spärrades in på en toalett på ett hotell i Zhifou-distriktet. Hotellet hade hyrts på lång tid enbart för att kvarhålla arresterade Falun Gong-utövare. Toaletten var mindre än tre kvadrat­meter, ändå hölls sexton personer fängslade där. Många kunde nästan inte andas därinne. På min uttryckliga begäran blev min frus kropp obducerad efter döden, men de vägrade ge mig rapporten. Varje gång jag frågade efter den sade de helt enkelt till mig: ’Hon dog av att ha utövat Falun Gong.’”

Falun Gong-utövare Lin Jixiao, en kvinna i 40-års åldern bodde i byn Dachuang som låg i Songcun i staden Wendeng. Efter att ha blivit gripen den 28 september sändes hon till ett häkte. Där började hon hungerstrejka. När hennes familj ville träffa henne sade de att hon hade förflyttats till tvångsarbetslägret Wangcun. Men enligt dem som just hade blivit frisläppta från häktet hölls hon fortfarande kvar där och var nära döden.

När vi skyndade till Wangcun hjärntvättscenter fick min familj höra att hon inte var där. När vi sedan kom till ”6-10 byrån” sade de att min fru hade blivit förflyttad till staden Qingdao. Än i dag vet vi inte om hon lever eller var hon finns.

Xiao Yong, som bor i Fusan-distriktet, staden Yantai i Shandongprovinsen, är en hederlig person med gott rykte. Ändå blev han dömd till tre och ett halvt års fängelse i juli, endast för att han utövade Falun Gong i några dagar. Yang Kemeng är en andraårsstuderande på Harbins Teknologiska Institut, bilingenjörsavdelningen vid Weihai-filialen. Han var en mycket bra elev och alla på institutet tyckte om honom. Hans offentliga utträde ur Kommunistiska Ungdomsförbundet (CYP) på en internetsida ådrog sig särskilt intresse hos en tjänsteman vid den Centrala ständiga kommittén i KKP (Kinas kommunistparti).

Eftersom han inte hade specificerat namnet på institutet i sitt uttalande, startade 610-byrån* en landsomfattande kampanj för att filtrera alla universitets och högskolors internetsidor. Han identifierades av 610-byråns personal i Weihai i maj. När han tillfrågades ifall han utövar Falun Gong och ifall han hade gått ur CYP, svarade han: ”Jag är beredd att sluta med vad helst jag önskar.

När skolan började den 20 augusti kom personal från ”610-byrån” till institutet för att förhöra honom igen. Han arresterades den 29 augusti, men hans föräldrar fick inte reda på det förrän de ringde till hans studenthem.

Den 7 september arresterades hans föräldrar, Yang Pinggang and Chang Lijun, tillsammans med paret Wang Shengli och fru Wang i staden Jining. Ingen vet till dags dato var de befinner sig.” Ovanstående berättades för mig av en lärare som heter Wang.

Gu Junxi, 58 år, boende i Henan provinsen, Fugou-länet, arresterades olagligt av den lokala polisen den 18 augusti 2005. Han dog efter att ha torterats i över tio dagar. När hans familj krävde en obduktion för fastställande av dödsorsaken, kremerade den lokala polisen kroppen utan tillåtelse. Polisen sade: ”Att vädja till myndigheterna i Beijing är helt meningslöst.”

Vid midnatt den 12 september 2005 trängde sig flera poliser in i Shileis hem (pseudonym) i Dongshan-distriktet, staden Guangzhou. Utan förklaring kidnappade de Shilei och försvann. Shileis fru jämrande sig i telefonen: ”Min man fick inte ens tid att ta på sig skorna. Efter att han förts nerför trapporna och in i skåpbilen började de misshandla honom. Ljudet från slagen krossade mitt hjärta. Herr Gao, jag känner mig så hjälplös! Vi har inte hört någonting från myndigheterna sedan dess.”

Den 6 september 2005 arresterades Duan Sheng (man) och He Li (kvinna), båda Falun Gong-utövare i staden Shijiazhuang. Ingen vet var de befinner sig idag.

Natten till den 1 oktober, Kinas nationaldag, gjordes massarresteringar av Falun Gong-utövare i Beijing och Heilongjiangprovinsen. Arresteringarna ökade markant när Hu Jintao besökte utlandet i september. Alla dessa arresteringar utfördes mitt på ljusa dagen. Dessa incidenter är kalla fakta och kan inte mörkläggas.

President Hu och premiärminister Wen, vänligen notera att förföljelsen som våra landsmän som utövar Falun Gong utsattes för av vissa lokala myndigheter skedde helt efter eget godtycke. Vi kan inte acceptera det faktum att sådant barbariskt och omänskligt våld fortfarande förekommer i Kina på 2000-talet.

Genom den här katastrofen som Falun Gong-utövare genomlidit har vi återigen smärtsamt insett att offren för denna stora olycka inte längre är begränsade till dessa människor som tror på frihet och till deras familjer. De ständiga grymheterna mot landsmän som utövar Falun Gong har grundligt utrotat det mänskliga hos dem som deltar i förföljelsen. Regeringstjänste­män och anställda som har genomfört hjärntvätten har helt och hållet övergett sinnet för anständighet och moral.

Den omänskliga tortyren som Falun Gong-utövare He Xiuling fick utstå innan hon slutligen dog, kommer för evigt att vara inpräntat i minnet hos framtidens människor. När hennes familj, efter att de till slut tilläts se henne i bårhuset efter att hon ansetts vara död, märkte att hon hade tårar i ögonen, bad de gråtande läkaren att sätta in livräddande åtgärder. Läkarens osedvanliga likgiltighet gjorde familjemedlemmarna förtvivlade.

Med hjälp av en bybo som råkade känna läkaren, tog läkaren till slut med sig apparatur för att göra en medicinsk undersökning. Resultatet visade att He Xiulings hjärta fortfarande slog. Istället för att rädda patientens liv, så som de flesta läkare skulle göra i vanliga fall, var läka­rens omedelbara reaktion att riva sönder EKG-utskriften och fly från platsen mumlande: ”Jag såg ingenting, jag vet ingenting.” He Xiuling dog sedan omgiven av sin förtvivlade familj i tårar.

Jag vet inte vad ni skulle tycka om de fakta som har skildrats ovan. De värderingar som vår nation sedan lång tid har haft, och den moraliska imagen hos de regeringar runtom i världen vilka på ett skamligt sätt hållit tyst eller hållit sig oinformerade om denna katastrof, har alla blivit de faktiska offren i denna ödeläggelse.

Kina är ett av de länder som skrev under ”Allmän förklaring om mänskliga rättigheter”, vilken fastställer, ”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, ”Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas,” och ”Envar har rätt till upprättelse genom kompetenta nationella domstolar för handlingar som bryter mot de fundamentala rättigheterna, garante­rade i enlighet med konstitutionen eller lagen. Artikel 33 i Kinas konstitution deklarerar också: ”Staten respekterar och skyddar mänskliga rättigheter.”

Vare sig det gäller internationell lag eller Kinas grundlag, skall ingen tillåtas bryta mot sina landsmäns mänskliga rättigheter eller med vilken som helst ursäkt skoningslöst förfölja dem. Med de universella värderingarna och respekten för att regera enligt lagen som utgångspunkt, uppmanar jag er högtidligen att omedelbart sluta förfölja dem som tror på frihet, förbättra relationen till Kinas medborgare och implementera de ledande principerna att ”regera enligt lagen” och ”regera enligt grundlagen”. Kina bör återuppbyggas på demokratisk grund, reger­ande enligt lagen och regerande enligt konstitutionen!

Om ni tillämpar detta i praktiken kommer ni att erhålla obegränsat stöd från det kinesiska folket och från människor i hela världen.

Slutligen skulle jag vilja be er om en försäkran om att de kineser som nämnts i detta öppna brev inte ska få utstå en ny omgång av barbarisk förföljelse. Hao Qiuyan, en kvinnlig Falun Gong-utövare från Shijiazhuang, fick genomlida nästan åtta månaders olagligt fängslande på grund av ett av mina tidigare öppna brev. I framtiden, medan jag fortfarande åtnjuter säkerhet, kommer jag att fortsätta ge akt på deras säkerhet. Som kinesisk medborgare och advokat är jag berättigad att göra det, även om detta för närvarande medför hot om stor fara i Kina.

Högaktningsfullt,

Gao Zhisheng

Den 18 oktober 2005 i Beijing

Brevet publicerades av tidningen Epoch Times nätupplaga den 24 oktober 2005.

Källa: http://www.theepochtimes.com/news/5-10-24/33667.html

*610-byrån är en Gestapo-liknande organisation som skapats av Jiang Zemin, (den f.d. presidenten i Kina) för att förfölja och utrota Falun Gong-utövare i Kina.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.