En tillbakablick på 10 år av Falun Dafa i Taiwan

Den 13 maj 1992 började Li Hongzhi lära ut Falun Dafa (även känd som Falun Gong) till allmänheten. Under de gångna 13 åren har mer än 100 miljoner människor över hela världen gagnats både fysiskt och psykiskt av metoden. Falun Dafa utövare använder Sanning, Godhet, och Tålamod som rättesnöre i sina dagliga liv. Alla som likt Falun Gong-utövare verkligen arbetar med att förbättra sin karaktär upplever garanterat stora fysiska förändringar och moraliska förbättringar. Falun Dafas principer förstås och uppskattas av fler och fler människor från många olika etniciteter och sociala bakgrunder. Metoden tränas idag av människor i över 80 länder runt om i världen, den kan ses i för svenskar välkända länder som USA och Tyskland såväl som avlägsna exotiska platser som t.ex. Etiopien och Sri Lanka.

Falun Dafa i Etiopien Gruppträning i Washington DC

Falun Dafa historia i Taiwan börjar en vacker aprildag 1995. För närvarande tränar över 300 000 människor i Taiwan Falun Gong, bland dessa återfinns alltifrån professorer, läkare, advokater och ingenjörer till militärer, bönder, affärsmän och hemmafruar. Metoden har blivit högt prisad av olika myndigheter och diverse frivilligorganisationer (NGOs) och för att högtidlighålla den internationella Falun Dafa dagen 2005 skulle vi vilja kort berätta om Falun Dafas fredliga resa i Taiwan.

84-åriga herr Cheng Wen-huang från Yilan var den första att lära ut Falun Gong i Taiwan. Han erinrar sig: “På den tiden led min fru av frekventa migränattacker. Vi besökte alla välkända doktorer i Taiwan men ingen kunde hjälpa henne. Våra släktingar i Kina tipsade oss om en kraftfull qigongmästare och den 21 juni 1994 gick vi på mästare Li Hongzhis föreläsning i Jinan. Efter den nio dagar långa föreläsningsserien var min frus sjukdom mirakulöst borta! Mästare Li lär oss att vara goda människor. Vi lär ut övningarna gratis därför att vi inte kan ta betalt eller acceptera gåvor. Efter att vi hade återvänt till Taiwan började vi den första övningsplatsen vid Yang Min berget. Våran övningsplats växte stadigt, från en person till tio personer, från tio till 100 och efter korta tio år övar 300 000 människor Falun Gong.”

Personen längst fram till vänster är Cheng Wen-huang 10 000 Falun Gong-utövare tränar tillsammans i Taiwans huvudstad


Falun Gongs grundare, mästare Li Hongzhi, besökte Taiwan under några novemberdagar 1997 och höll föreläsningar i huvudstaden Taipei och i Taichong. Falun Gong utövarna i Taiwan var mycket glada att ha honom här och nära 1000 personer deltog på hans föreläsningar. Falun Gong var inte så känt på den tiden och deltagarna blev frön som senare har banat vägen för Falun Gongs snabba tillväxt i hela Taiwan.

Li Hongzhi föreläser i Taiwan 1997 3 200 utövare bildar de kinesiska tecknen Sanning, Godhet och Tålamod i Taichong

Efter att ha nåtts av nyheten att 45 Falun Gong utövare hade blivit olagligt arresterade I den kinesiska staden Tianjin åkte över 10 000 kinesiska Falun Gong utövare till statens överklagarmyndighet i Peking. Deras mål var att vädja för de 45 utövarna i Tianjin. Den dåvarande premiärministern Zhu Rongji tog personligen hand om ärenden som hanterades öppet och rakryggat. Samma dag släpptes utövarna i Tianjin och vädjandet avslutades fredligt, alla var glada och nöjda då rättvisa hade skipats. I ett försök att konsolidera sin position körde Kinas dåvarande diktator Jiang Zemin över sin premiärminister och det övriga ledarskiktet i kommunistpartiet och den 20:e juli förbjöds Falun Gong i fastlandskina. Mediebevakningen i både Taiwan, Sverige och övriga världen riktade in sig på den här förut så anonyma gruppen. Folket i Taiwan blev mycket intresserade av den uråldriga qigong metoden och massor av människor kom för att lära sig. Antalet utövare steg exponentiellt och många nya övningsplatser grundades. För närvarande är antalet utövare i Taiwan mycket stort och övningsplatser går att finna i alla städer och nästan alla byar. Bara på de små öarna P'eng-hu, Chin-men och Ma-Chu finns det mer än ett dussin platser där man kan träna Falun Gong.

Falun Dafa har en väldigt lös organisation. Det finns inga avgifter, inga medlemsregister och alla är fria att komma och gå som de vill. Den 5 september 1999 grundades Taiwans Falun Dafa förening, bland grundarna återfinns professorerna Zhang Ch'ing-Hsi, Yeh Shu-chen, och Liu Ying-ch'uan from Taiwan Universitets ekonomiska fakultet såväl som den i Taiwan mycket kände nationalekonomen Wu Hui-lin.

Erkännanden, priser och stöd från samhället
I sin föreläsning i Chicago nämnde Falun Gongs grundare mästare Li Hongzhi att kultiverare sen länge har givit upp världsliga begär efter berömmelse och vinning. Att vinna priser betyder inte så mycket för honom men för Falun Dafa har varje hedersomnämning en djup innebörd då den reflekterar ett samhälles upprätta stöd och erkännande av metoden. Det här aspekten är speciellt viktigt i dagens situation när statliga kinesiska nyhetsmedier för ut propaganda som ljuger och svartmålar Falun Gong och Li Hongzhi i ett försök att rättfärdiga förföljelse, tortyr och t.o.m. mord på oskyldiga samhällsmedborgare.

För hans enorma och outtröttliga kontribution till mänskligheten och samhället har fler än 600 myndigheter och fristående organisationer tilldelat Li Hongzhi priser och erkännanden. Exempelvis nominerades han år 2001 till Sakharov priset av 28 EU-parlamentariker. Samma år nominerades Li till Nobels fredspris för sin lära om Sanning, Godhet och Tålamod av 500 professorer och regeringstjänstemän från 14 länder. Även under de efterföljande åren har Lis namn återfunnits på den slutliga nominationslistan för fredspriset.

Det taiwanesiska folkets breda stöd för Falun Gong har lett till att både regeringen och de olika oppositionspartierna har hedrat Falun Gongs för dess fantastiska hälsoeffekter och den spirituella mognad som den för med sig till sina utövare. Många framstående figurer i samhället, bl.a. president Chen Shui-bian, vice president Lu Hsiu-lien, premiärminister Hsieh Chang-ting, oppositionsledaren Lien Chan, Taipeis borgmästare Ma Ying-Jeou såväl som många andra borgmästare och borgarråd har uttalat sina fulla stöd för Falun Gong.

Taiwans president Chen Shui-bian och vice president Lu Hsiu-lien har öppet stött Falun Gong vid ett flertal tillfällen. En exklusiv intervju med presidenten som publicerades i 2005 års maj nummer av den välkända internationella tidskriften Time magazine tillfrågas president Chen vad han skulle ta upp med Kinas ex-diktator Jiang Zemin om denne skulle besöka Taiwan. Han svarade: "Först av allt hoppas vi att herr Jiang förstår att Taiwan är en demokrati. Vår lagstiftande församling, vår media och vårt samhälle uppvisar en stor divergens och mångfald. För det andra förväntar vi oss att Jiang Zemin förstår att de flesta taiwaneser inte är förtjusta i ”ett land, två system”. För det tredje kommer jag att göra det solklart för Jiang Zemin att Taiwan är ett fritt land. Att Falun Gong är en fråga i Kina betyder inte på något sätt att det är ett frågetecken i Taiwan."

Mars 2002 deltog vice president Lu Hsiu-lien på de Liberal Internationals (internationell sammanslutning av liberala partier där bl.a. svenska folkpartiet liberalerna ingår) konferens och höll ett tal om länders frihet och flexibilitet. Hon deklarerade, "Medan ledarna i Peking oroar sig för att Falun Gong utövare utgör ett hot mot kommunistpartiets kontroll, kan det taiwanesiska folket som åtnjuter sann frihet utan oro välja denna träningsform”. Hon tillade: ”dessa saker visar att Falun Gong är oskyldig och att de som sitter och kränker mänskliga rättigheter är de riktiga skurkarna!”.

Presidentens proklamation till 2001 års Fa-konferens Taichongs borgmästare Jason Hu talar på den internationella Falun Dafa-dagen Vice president Lu lär sig Falun Gongs första övning

Så tidigt som år 2001 började taiwanesiska ledare skicka gratulationer och proklamationer till Falun Dafas erfarenhetsutbyteskonferenser. För år 2004 Taiwans Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens hade mer än 6000 Falun Dafa utövare från hela Taiwan och ett tiotal andra länder samlats i Taipei för ett majestätiskt firande. Gratulationsbrev mottogs från president Chen Shui-bian, vice president Lu Hsiu-lien, oppositionsledaren Lien Chan och Taipeis borgmästare. Partiledaren för Taiwan Solidarity Union (TSU) deltog dessutom personligen på konferensen för att uttrycka sitt helhjärtade stöd för Falun Gong.

Erfarenhetsutbyteskonferens i Taiwan

Taiwans nationella advokatsamfund uttrycker stöd för "åtalet mot Kinas ex-diktator Jiang Zemin"
Den 25 oktober 2003 publicerade Taiwans nationella advokatsamfund en resolution till stöd för Falun Gong utövares globala ansträngningar för att dra Kinas ex-diktator inför rätta för brott mot mänskligheten då denne har begått brutala och oförlåtliga brott mot Falun Gong utövare i Kina. Samfundet uppmanade också Kina att genast släppa alla illegalt fängslade taiwanesiska utövare och låta dem återvända till Taiwan. Det här är det första samfundet i sitt slag som öppet har stött Falun Gongs stämningar mot Jiang Zemin.

Falun Dafa ingår i flera fängelsers vårdprogram
Under december månad år 2000 började utövare i Yilan besöka Tristar fängelset för att sprida Falun Dafa. Senare började utövare även regelbundet besöka häkten, rehabiliteringscenter och andra fängelser för att sprida Sanning-Godhet-Tålamod. De här utövarna välkomnades varmt av de intagna och eftersom utövarna uppnådde utmärkta resultat i att upplysa fångarna om godhet har ett stort tal fängelser bl.a. Tristar fängelset, Tainan fängelset och Jiayi fängelset för att nämna några få inkluderat Falun Gong i deras vårdprogram.

Den 22 december 2003 mottog Taiwans Falun Dafa förening ett ”certifikat av tacksamhet” från den lokala militärdomstolens häkte. Det proklamerade ”gränslös nytta” för att kommendera Falun Gong utövarna som en gång i veckan besökt olika häkten på deras fritid sedan 2001 för att lära ut Falun Gong. En fånge skrev: ”Hur ska jag beskriva det? Innan hörde om Falun Gong hade jag ingen aning om vad jag ville med mitt liv. Jag levde ett slösaktigt och ignorant liv. Efter att ha tränat Falun Gong i en månad har jag noterat en signifikant förändring i mitt dagliga liv, min kropp och mitt sinne.”

Häktesdirektör Hu Zhengbo menar att effekten är mycket bra trots att fångarna endast hålls där en kortare period. ”Några stannar ett par dagar, andra stannar lite längre. Efter att de förstått Sanning, Godhet och Tålamod är det lättare för dem att examinera sina handlingar, tolerera omgivningen och leva ett sunt liv.” Det här är det andra priset i dess slag för Falun Dafa. Den 20 december 2004 mottog utövare ytterligare ett pris från Taizhonghäktet.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.