Tal av European Friends of Falun Gong på internationella människorättsdagen

Talet gavs av en representant från European Friends of Falun Gong på internationella människorättsdagen den 10 december vid en demonstration utanför den kinesiska ambassaden i London. European Friends of Falun Gong är en frivilligorganisation bestående av människor som inte utövar Falun Gong men som stödjer utövarnas trosfrihet.

Det är idag en mycket betydelsefull dag i människorättshistorien. Det är en dag då världen uppmuntras att tänka på de många grupper av människor som utstår förföljelse i sitt hemland för sina politiska åsikter, sin religiösa tro eller andra övertygelser.

I synnerhet går våra tankar till de många miljoner Falun Gong-utövare som utsätts för en av de värsta förföljelserna i mänsklighetens historia i händerna på den kinesiska regeringen. Närmare 3000 utövare har än så länge dödats av regeringen sedan i juli 1999, efter godkännande och instruktioner från det kinesiska kommunistpartiet. Flera tusen andra tynar bort i fängelser och arbetsläger runt om i Kina, med ringa hopp om att få släppas fri.

2005 började många medlemmar i KKP ta avstånd från sitt medlemskap efter publiceringen av "Nio kommentarer om det kinesiska kommunistpartiet", där det detaljerat redogörs för den verkliga historien om partiets våldsamma förflutna sedan det bildades 1949. Den långa raden av grymheter, med bland annat psykisk och fysisk tortyr mot vem som helst som inte följer partiets policy, har nu utsett Falun Gong som sitt huvudsakliga mål.

Flera avhopp från välkända personer, däribland ambassadtjänstemän i Australien och Kanada, har gett kraft åt avståndstagandet. Vi har också nyligen sett diskussioner mellan George Bush och den kanadensiska premiärministern Martin och den kinesiske presidenten Hu Jintao, där de mänskliga rättigheterna i Kina togs upp. Detta är minst sagt uppmuntrande tecken.

Hu Jintaos diskussioner med Tony Blair under hans besök i Storbritannien förra månaden visade emellertid det faktum att många regeringar fortfarande tar för lätt på förföljelsen. Vi har hört idag hur många brittiska politiker och medlemmar i det europeiska parlamentet har uttryckt sin oro över frågan om mänskliga rättigheter i Kina, med mycket övertygande tal från John Grogan och Europaparlamentarikern Charles Tannock. Den brittiska regeringen misslyckas dock fortfarande med att sätta tillräckliga offentlig press på Kina att ändra sin inställning till mänskliga rättigheter, på grund av rädsla för att göra den snabbast växande ekonomin i världen upprörd, med påföljande förluster av framtida affärer för brittiska företag som handlar med Kina.

Vårt hopp för nästa år är att situationen kommer att förändras. Den måste förändras. Väst kan inte fortsätta ignorera den oavbrutna tortyren och mördandet av oskyldiga människor i Kina. Vi måste fortsätta sätta press på våra politiker att få Hu Jintao att inse att Falun Gong-utövare inte utgör något hot mot hans makt. Om de tilläts leva och utöva fritt skulle de tvärtom vara till gagn för samhället som helhet.

Vi uppmanar president Hu Jintao att omedelbart frige de Falun Gong-utövare som för närvarande sitter fängslade och att sätta stopp för förföljelsen.

European Friends of Falun Gong, 10 december 2005

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30337-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.