Storbritannien: Falun Gong-utövare håller tal på ett seminarium om våld mot kvinnor i Amnesty Internationals regi

Den 30 november stod Amnesty International som värd för ett seminarium med titeln 'Stoppa kvinnovåldet' på skolan för oriental- och afrikastudier i London. Falun Gong-utövaren Mo Zhengfang var inbjuden att hålla tal om sina egna erfarenheter av det kinesiska kommunistregimens förföljelse.

Mo Zhengfang påpekade att många kvinnliga Falun Gong-utövare i Kina har blivit olagligt arresterade och brutalt förföljda av den kinesiska kommunistregimen; tortyrmetoderna mot dem inkluderar sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och tvångsaborter. Hon själv misshandlades och sparkades av polisen när hon var i åttonde månaden. Hon berättade för åhörarna att de som deltar i den kinesiska kommunistregimens förföljelse mot kvinnliga Falun Gong-utövare är hänsynslösa. Ett tydligt exempel på detta är förföljelsen mot de gravida kvinnorna.

Trots att det enligt kinesisk lag är förbjudet att hålla gravida kvinnor fängslade i tvångsarbetsläger, har många kvinnnor tvingats genomgå tvångsabort, varefter de har sänts vidare till ett tvångsarbetsläger. Det finns även de som fått missfall på arbetslägren som följd av arbetsbelastningen, till och med sju-åtta månaders gravida kvinnor har fått missfall.

Samtidigt som seminariet hölls, visade Friends of Falun Gong några verk från den internationella utställningen "Sanning, Godhet och Tålamod". Målningarna avbildar bland annat utövare som torteras genom upphängning och tortyren mot kvinnliga utövare, samt bilder på hur Falun Gong-utövarna avslöjar fakta om förföljelsen och vädjar om rättvisa. Utövarna förklarade bakgrunden till varje konstverk och flera förbipasserande studenter stannade upp för att se och lyssna. Många deltagare i seminariet undertecknade petitionen som ber om ett omedelbart slut på förföljelsen och bad om information om Falun Gong och konstutställningen.

En av deltagarna sade att som det sägs på Amnesty Internationals affischer, är våld mot kvinnor det skamfullaste brottet i världen idag. De fakta hon fått höra under dagen om det kinesiska kommunistpartiets förföljelse mot kvinnor och Falun Gong-utövare är outhärdligt. Hon hoppades att förföljelsen kan stoppas omedebart.

Seminariet organiserades av studentföreningen vid skolan, som en del i Amnesty internationals världsomfattande ansträngningar för att stoppa kvinnovåldet. Den världsomfattande aktiviteten avslutas på den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30266-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.