Holland: protester vid den thailändska ambassaden mot thailändska poliser som bryter mot Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter

På morgonen den 15 december 2005 gick holländska Falun Gong-utövare till den thailändska ambassaden i Holland för att överlämna ett öppet brev i protest mot thailändska polisens övergrepp på Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter. Ambassadens sekreterare tog emot brevet.

När utövarna överlämnade brevet uttryckte de ett önskemål om att träffa ambassadören personligen. Efter en kort stunds väntan svarade sekreteraren att ambassadören inte hade tid att träffa utövarna eftersom han var på väg att flytta till hemlandet för att börja på en ny post.

Utövarna introducerade Falun Gong för sekreteraren och diskuterade fakta om förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina liksom kkp:s försök att utöka förföljelsen till många andra länder. Thailand är ett land med buddhistisk tro, men den thailändska polisen behandlar Falun Gong-utövare mycket vildsint. Detta är ett övergrepp på de mänskliga rättigheterna.

Sekreteraren berättade att hon på eget initiativ skulle vidarebefordra utövarnas önskemål om ett möte med ambassadören och gav sitt namn och telefonnummer. Till sist lovade hon att lämna den engelska utgåvan av Nio kommentarer [om det kinesiska kommunistpartiet – en specialutgåva publicerad av tidningen Epoch Times] till ambassadören.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30442-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.