Kinesiska kommunistpartiets förföljelse värre än nazisterna, säger Fil. Dr. vid Princeton

Cheng Xiaonongs intryck av Gao Zhishengs öppna brev

Av Lu Qingshuang och Tong Xin
Epoch Times, 24:e december 2005

Dr. Cheng Xiaonong, före detta rådgivare till Kinas tidigare premiärminister Zhao Ziyang, och Fil Dr i sociologi vid Princeton-universitetet samt chefredaktör på Modern China Studies
Det tredje öppna brevet och utträdet ur Kkp skrivet av Fastlandskinas välkände människorättsadvokat Gao Zhisheng har skakat världen sedan de offentliggjordes. Chefredaktören på Modern China Studies, Dr Cheng Xiaonong sade att den sextortyr som avslöjades i brevet chockade och upprörde honom. Han anser att Kkp´s förföljelse går längre än nazisternas, och att målet med denna förföljelse, som saknar motstycke i historien, är att förgöra Falun Gong-utövarnas kroppar och själar. Han beundrar Falun Gong-utövarna för att de inte begår självmord för att undslippa förföljelsen. Han upplever det som att människors inre styrka växer genom deras tro på Falun Gong. Kkp har gjort polisen omänsklig, och världen behöver få en ny förståelse av den kinesiska kommunistregimens natur.

Hjärtvätt är olagligt

Cheng Xiaonong slog fast att enligt lagen har ingen regering under några omständigheter eller i något fall rätt att tortera en person till dennes medvetande har ändrats eller den har dött. Att med våld ändra en persons tankar är emot Kinas nuvarande lagar. Förövarna använder termen "att omvända" som en ursäkt utanför lagen. Det kan emellertid inte ändra på det faktum att det strider mot internationellt erkända människorättsbestämmelser och principer samt Kinas nuvarande lagar.

Advokat Gao bröt igenom Kinas största skräck

Dr. Cheng uttryckte en önskan att betyga sin respekt för advokat Gao. Han sade, "I Kina idag är det som är mest skrämmande för det kinsesiska folket att Kkp kan förfölja en person bara för att hon eller han delar Falun Gongs övertygelser. Detta är fullkomligt utanför normal praxis i såväl brottsmål- som civilrätt. Först arresterar man Falun Gong-utövare utan något som helst skäl, och sedan utför man en brutal och olaglig förföljelse. Under dessa omständigheter kan bara det att föra Falun Gongs talan eller försvara det leda till att man utsätts för svår förföljelse. Därför är det verkligen beundransvärt att Gao haft modet att göra det."

Målet är att förgöra Falun Gong-utövarnas kroppar och själar

Dr Cheng sade att det förekommit många storskaliga förföljelser av vanliga samhällsmedlemmar i människans historia. Den allvarligaste organiserade förföljelsen var den nazistiska Förintelsen. Kkps extremt skamliga förföljelse av Falun Gong, som inkluderar sexuell tortyr, är rentav ännu värre, och ett uppvisande av det mänskliga samhällets värsta beteende. Enligt Gaos öppna brev så har sådan tortyr mot människor inte ens förekommit i det moderna Kinas historia. Förföljelsemetoderna mot de "Fem svarta kategorierna" under kulturrevolutionen var inte ens så allvarlig som den mot Falun Gong, vilken inkluderar olika former av sexuella övergrepp.

Doktor Cheng sade, med eftertryck, "Det är särskilt förhatligt att dessa våldsmän inte bara torterar Falun Gong-utövare för att orsaka fysisk smärta, utan också förnedrar dem. Deras mål är inte personlig förödmjukelse, utan att försöka förgöra utövarnas kroppar och själar, att till och med skapa en mental kollaps. Detta eftersom vilken kvinna som helst med någon mänsklig värdighet knappast kan leva vidare efter så mycket tortyr, och detta är precis vad Kkp och deras onda hantlangare har som mål.

Offren stärks av sin tro, mitt i lidandet

Falun Gong-utövare lever vidare med outtröttligt mod i stället för att välja döden under den grymma tortyren. Dr Cheng säger att han "beundrar detta väldigt mycket" Han sade, "Om någon vill undslippa sådan här tortyr, så kan han lätt välja att dö. I kinesisk historia har det funnits så många politiska fångar som inte kunde stå ut med tortyren och begick självmord. Men dessa Falun Gong-utövare, förutom de som torterats till döds, har alla klarat att överleva och gör alla ansträngningar att låta resten av världen få veta sanningen om förföljelsen de utsatts för och förstå det onda [kinesiska kommunistiska] systemet. Det är sålunda tydligt att styrkan i deras tro är stor. Varför kunde inte en så rå och omänsklig förföljelse rubba deras tro? Denna tro gör det faktiskt möjligt för människor att öka sin inre styrka."

Det kinesiska kommunistsystemet gör normala människor omänskliga

Dr Cheng sade att de som nu förföljer Falun Gong är unga människor i trettioårsåldern som föddes efter kulturrevolutionen och inte påverkades av den. Ändå har dessa personer också blivt lika onda och brutala som de som förföljde människor på den tiden. Hur kan detta politiska system degenerera en person så till den grad att han rentav blir värre än kulturrevoultionens rödgardister som skoningslöst misshandlade människor som placerats i de "Fem svarta kategorierna"[1]? Om detta system fortsätter att producera sådana människor, till vilken grad kommer samhället att förgiftas?

Myndigheterna uppmuntrade till och skyddade brott mot Falun Gong

Enligt Kkps nuvarande lagar måste de människor dom förföljer Falun Gong-utövare, särskilt de kvinnliga utövarna, dömas, oavsett om de är poliser eller ej. Dr Cheng anser att det finns ett uppenbart skäl till varför dessa människor vågar begå sådana illdåd. Det är för att oavsett hur vidrigt de beter sig, behöver de inte oroa sig för att bryta mot någon lag. Vilken organisation gav laglig immunitet till deras onda handlingar? Från vilken organisation kom denna order, och varför utfärdades den? Eftersom dessa brott sker under laglig immunitet och åtnjuter myndigheternas uppmuntran och beskydd, visar det tydligt att ansvaret måste ligga hos landet och dess regering. När en politisk makt uppmuntrar till och beskyddar den här sortens kriminella beteende, har dess natur förändrats.

Världen behöver få en ny förståelse av Kkp

Dr Cheng sammanfattade, "Nazisterna förföljde judarna, de Röda Khmererna förföljde det kambodjanska folket, Stalins regim förföljde politiska avvikare. Dessa, och de fascistiska brotten mot mänskligheten i allmänhet, är historiens mest avskyvärda handlingar hos de som styr samhället. Om vi ser till Kkps förföljelse av Falun Gong-utövare, särskilt kvinnliga utövare, så har graden av förföljelse gått långt bortom de tidigare nämnda. Det finns inga lämpliga uttryck i mänskligt språk som kan beskriva denna regerings skurknatur, organiserade brottslighet och fascistiska beteende. Världen behöver få en ny förståelse av den kinesiska kommunistregimen."

Not: [1] "Fem svarta kategorierna" refererar till markägare, rika bönder, kontrarevolutionärer, brottslingar och högeranhängare.

Källa: http://www.theepochtimes.com/news/5-12-24/36147.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.