Indonesien: Den första Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen har hållits på Java

Högtidlig och helig erfarenhetsutbyteskonferens

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.