Belgien: Falun Gong-utövare överlämnar ett öppet brev till den thailändska ambassaden som protest mot den thailändska polisens arresteringar av utövare

I brevet redogjorde utövarna för den senaste tidens trakasserier mot Falun Gong-utövare från den thailändska polisens sida, som ägde rum mellan den 9 och 15 december i Bangkok och Pattaya. På order av den kinesiska ambassaden ingrep den thailändska polisen grundlöst mot fredligt protesterande Falun Gong-utövare utanför den kinesiska ambassaden. De tog utövarnas banderoller, sökte igenom deras väskor och tvingade bort dem med våld från den plats som de hade tillstånd att uppehålla sig på. De till och med arresterade Falun Gong-utövare som delade ut Falun Gong-broschyrer. Dessa handlingar utgör allvarliga brott mot Falun Gong-utövarnas grundläggande mänskliga rättigheter. Utövarna förklarade också fakta om kkp:s brutala förföljelse mot Falun Gong.

I det öppna brevet framgick det att Falun Gong-utövare systematiskt utsatts för misshandel, tortyr och sexövergrepp under kommunistregimens förföljelse de senaste sex åren. Det finns åtminstone 2 793 bekräftade fall där utövare har förföljts till döds. Vi tror inte att den thailändska polisen hade utfört den kinesiska kommunistregimens order och deltagit i deras förföljelse om de hade känt sanningen om kkp:s brutala förtryck.

Vi skriver detta brev som protest mot den thailändska polisens felaktiga och våldsamma handlande. Än viktigare är att den thailändska regeringen och landets invånare tydligt ska komma till insikt om kkp:s ondskefulla natur och sålunda förhindra att något liknande inträffar igen. Vi bad den thailändska ambassaden att vidarebefordra vår begäran till den thailändska regeringen.

Sekreteraren lovade att se till att brevet och det bifogade materialet kom till ambassadören och till den thailändska regeringen snarast möjligt.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30673-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.