Thailand: Öppet brev från de fängslade Falun Gong-utövarna till den thailändska regeringen

20 december 2005

Till Thailands regering,

Thailand är en nation som värdesätter dygd. Man dyrkar Buddha och tror på att godhet belönas och ondska bestraffas.

Sedan den 20 juli 1999, då Jiang Zemin och Luo Gan använde den makt de tilldelats för att mobilisera hela nationen att inleda en fullskalig förföljelse av Falun Gong, har flera hundratusen människor fängslats eller skickats till arbetsläger utan rättegång och mer än 3 000 har dött. Otaliga människor har skadats till följd av tortyr. Ansikte mot ansikte med denna brutala förföljelse har Falun Gong-utövare inte låtit sig nedslås, istället har vi tagit oss igenom. Falun Dafa har spridits och mottagits väl i nästan 80 länder världen över. Jiang Zemins mål, att ”eliminera Falun Gong på tre månader” har blivit något som inte kan realiseras. De har också sett det slut som väntar dem.

Nyligen våldtog en polisman i Hebeiprovinsen två kvinnliga Falun Gong-utövare. Utövarna var gamla nog att vara hans egen mamma. Vi gick till den kinesiska ambassaden i Thailand för att protestera mot denna våldsgärning, kräva att våldtäktsmannen He Xuejian ställs inför rätta och uppmana till ett omedelbart slut på förföljelsen av Falun Gong. Detta är inte fel. Varje godhjärtad person skulle förstå och stödja det, men den thailändska polisen arresterade oss efter påtryckningar från den kinesiska ambassaden. Vi kom från Kina och vi står under FN:s flyktingstatus. Poliserna som arresterade oss visade oss sin sympati efter att vi berättat om den omänskliga förföljelsen i Kina. De sade upprepade gånger att de inte velat arrestera oss, men att de tvingats göra så. Genom denna incident har de thailändska myndigheter som beordrat arresteringen hjälpt den onda kinesiska kommunistregimen. Detta är helt emot Buddha Sakyamunis råd till människor att göra gott. Det är en himmelsk princip att godhet belönas och ondska bestraffas. Vi hoppas att den thailändska regeringen är försiktig!

Jiang Zemin och Luo Gan har förföljt Falun Gong under sex års tid och majoriteten av världens länder har klart sett förföljelsen för vad den är. Jiang och Luo med andra har stämts i många länder för sina brott mot mänskligheten och för folkmord. Deras slut kan ses klart och tydligt. Detta är den upprätta kraften i världen som verkar. Det upprätta kommer så småningom att segra över ondskan. Det är också en himmelsk princip. För Thailands välbefinnande och för det thailändska folkets lycka och säkerhet hoppas vi att den thailändska regeringen kommer att vandra sin väg upprätt. Vi skriver det här brevet till den thailändska regeringen med förhoppningen att thailand och det thailändska folket ska förstå Falun Gong och klart se den kinesiska kommunistregimens onda natur och inte hjälpa dem att förfölja människor utan att istället gå samman med andra länder världen över för att stoppa förföljelsen. Falun Dafa kommer definitivt att bringa lycka till det thailändska folket i framtiden.

Falun Gong-utövare fängslade vid den thailändska immigrationsmyndigheten

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.