Turné med antitortyrutställning

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jag är utövare från Finland. I vårt land finns inte många utövare och vi hade tänkt efter Europas Fa-konferens i Sverige planera aktiviteter i Finland. Jag tog ansvaret i Finland att organisera turnén om antitortyrutställning till fyra olika städer.

Vid organisering av aktiviteterna hoppades jag på att få de andra utövarna i Finland att samarbeta med mig då jag inte ville ensam fatta alla till turnén tillhörande besluten, såsom att bestämma vilka städer turnén skulle besöka och hur många dagar resan skulle ta, etc. När jag frågade om detta fick jag inga svar; en svensk utövare anmälde bara att hon hade tagit semester under den tiden. När jag kände mig besviken visste jag att mina mänskliga fasthållanden och felaktiga tankar höll på att hindra vårt samarbete. Jag hade tankar om egen bekvämlighet och inte om organisering och ansvarstagande. Jag visste i mitt hjärta vad jag skulle göra och jag förstod hur viktigt detta var för vårt land samt hur stor sanningsförklarande effekt antitortyrutställningen skulle ha i olika städer. Jag behövde bara lita på att den lyckades om jag gjorde saker med rent hjärta.

Turnén blev 10 dagar lång. Många kontakter med städer, dit turnén skulle gå, med poliser och media gav otaliga möjligheter att avslöja förföljelsen och förklara sanningen. Dessutom fick vi från många håll begäran om att sända skriftligt material om Falun Gong och vår utställning. Organisering av utställningarna skedde i snabbt tempo och när man arbetade effektivt kunde inga mänskliga tankar och störningar komma med.

Till turnén hade bara två utövare anmält sig, en från Tyskland och en från Sverige. Den svenska utövaren var fundersam när vi var så få. Jag tänkte att vi klarar oss för mitt sinne var så lugnt.

Efter den svenska Dafa-konferensen hade vi aktiviteter i vår huvudstad, Helsingfors och nu hade vi möjlighet att fråga om någon utövare kunde delta i turnén. Då meddelade två ryska och två kinesiska utövare att de kunde följa med. Plötsligt tycktes vi ha blivit 7 utövare samt ett barn och senare under resans gång kom några till. Vår grupp bestod av många olika nationaliteter som gjorde turnén till en mångsidig och rik kultiveringserfarenhet.

Alldeles i början av turnén började många störningar visa sig och jag fick kultivera bort allehanda mänskliga fasthållanden. Känslor av besvikelse kom upp till ytan många gånger och fick mig att titta inåt ännu djupare. Gång på gång såg jag gamla vanor där jag försökte med mina förväntningar styra andra utövare och ibland hade jag felaktiga tankekoncept om andra utövare. När jag korrigerade mina egna uppfattningar och vanor, kände jag mig lättare och renare. Samtidigt hade det samlats hängande regnmoln som cirkulerade ovanför oss. När vi sände starka upprätta tankar fick vi dem att skingra sig.

Vi reste först till Tammerfors som är tredje största stad i Finland. Där fanns inga utövare vid den tiden. Vi hade där under tre dagar vår antitortyrutställning och utställning om Falun Gong vid en livlig huvudgata, där också lokalbussarna från förorterna stannade mittemot och många människor hade möjlighet att se oss och våra banderoller.

Människorna var mycket intresserade att veta varför Kina förföljer Falun Gong. Jag hade just läst Mästarens föreläsning om ” Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Atlanta 2003 ” där Mästaren säger:

”Men ni måste klargöra sanningen med förnuft och i linje med människors logik och sätt att tänka. Om ni pratar om det på ett konstigt, världsfrämmande sätt, inte alls baserat på människors logik och tänkesätt, och utan hänsyn till huruvida människor kan acceptera det eller inte, då gör ni skada och resultatet blir tvärtemot det avsedda. Se till att ni gör det förnuftigt och med klart sinne. När ni klargör sanningen för människor så måste ni ta hänsyn till deras acceptansnivå. Ni kommer att kunna se och iaktta detta, så ni måste göra bra ifrån er med att klargöra sanningen. Gå inte bara och prata som om det vore en formalitet. När ni pratar med någon måste ni få honom att förstå.”

Jag märkte att man hade gett mig tillfälle att förklara sanningen ännu bättre. Jag ville verkligen gå in för att förklara sanningen för människorna bättre än vad jag hade gjort tidigare. När jag fick bättre förståelse om hur jag själv gjorde såg jag skillnaden som skedde. Ju klarare och enklare jag svarade på människornas frågor desto starkare blev mina upprätta tankar och jag blev medveten om hur man skall prata med människorna. När människorna fick veta sanningen om förföljelsen av Falun Gong, blev de annorlunda och ville hjälpa till och många skrev under vår petition samtidigt som de var uppmuntrande och medkännande. Det hände också att på vår första utställningsdag fick vi veta att några dagar innan hade en kinesisk utövare flyttat till Tammerfors och hon följde med på vår turné. Efter många års ansträngningar hade denna stad fått en utövare, tack vare Mästaren.

Under hela turnén fick jag kultivera mänskliga fasthållanden som inte kommit fram i det dagliga livet utan endast när jag gjorde saker med utövare. Jag berättar om några: Att åka iväg vid en bestämd tidpunkt upplevde jag ganska bökigt p.g.a. att jag inte hade barmhärtiga tankar om utövarna och inte heller tålamod med dem. Jag tänkte att utövarna har svårt att hålla tider, de kommer allmänt för sent p.g.a. att de är likgiltiga. Jag kände det svårt att förklara för dem att jag inte vill komma för sent p.g.a. att vi skulle ge en dålig bild av oss själva. En gång när vår avresa blev försenad, blev jag under resan illamående. Jag kände mig konfunderad och när jag tänkte på vad det kunde vara, förstod jag snart att det var fråga om egna skapade tankekoncept. Jag märkte att jag hade förväntningar på andra utövare. Jag rensade bort de gamla tankekoncepten och släppte mina förväntningar. Det var inte svårt att göra. När vi kom fram, var jag så illamående att jag inte kunde göra något. Nu förväntade jag mig inte heller något från andra. Utövarna började raskt sätta upp vår utställning och den var klar snabbt. Jag mådde också bättre lika snabbt.

Varje stad har dess särskilda omgivningar och omständigheter. I Kuopio hade vi nu utställning på ett marknadstorg där lokalbefolkningen träffar varandra och handlar samtidigt. Lugn och gemytlighet avspeglade sig från folket när de tittade på och bekantade sig med vår utställning.
Det som var påfallande var att de äldre människorna kom direkt för att underteckna vår petition som om de hade väntat på vår ankomst och först efter detta gick de för att titta på vår utställning. Jag kände tacksamhet för att Mästaren hade väglett oss till denna stad.

Efter åtta dagar visade alla kultiveringsprövningarna sig liksom på nytt. Det kändes som alla fasthållanden, felaktiga tankekoncept och mänskliga tankar var framför mig alla på en gång. Några små saker svällde upp och blev överdrivet stora, som berg, vilket det var svårt att klättra över. Jag hade ingen lust att lyssna på andras förslag och det fick mig att förklara och försvara egna lösningar vilket gjorde mig oharmonisk. När jag klarade av att möta mitt egna själviska jag var det lätt att släppa taget. Andra utövarna var tillmötesgående och glada vilket hjälpte mig snabbt att komma tillbaka till utövarnas lugna och harmoniska sinnestillstånd.

De sista två dagarna i Lahti var talande. Utövarnas lugna aktivitet och gemensam harmoni gjorde vår utställning imponerande och attraktiv. En man satt framför utställningen lång tid och grät. Han kom tillbaka igen och igen. Till sist gav han en liten present till utövaren som satt i tortyrburen. Människorna berättade att de inte hade sett något som var så djupsinnigt och gripande. Många kom tillbaka på nytt och hade med sig vänner eller arbetskamrater. Vi fick mycket uppmuntran att fortsätta med vårt arbete och fullfölja det.

Vår turné var under den tid då folk förberedde sig för midsommarfesten. Vår utställning fick många jäktade förbipasserande att stanna och bli stillsamma.

Detta var också för mig mycket betydelsefull turné. Den fick mig att se Fa’s kraft och storhet. Att vara tillsammans med utövare under 10 dagar var en storartad upplevelse, de fick mig att förbättra mig själv och avlägsna ett stort berg av fasthållanden.

Tack till utövare
Tack till Mästaren

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.