The Epoch Times: Advokat skickas till tvångsarbetsläger för att ha stött Falun Gong

Advokaten Liu Ruping från Shuntians advokatbyrå i staden Jinan i Shandongprovinsen dömdes nyligen till 15 års tvångsarbete efter att ha publicerat en internetartikel som uppmanar det kinesiska kommunistpartiet (kkp) att sluta hjärntvätta Falun Gong-utövare. Han hålls just nu fången på Wangchuns tvångsarbetsläger i provinsen Shandong.

Den 25 november 2005 publicerade Liu artikeln "Sluta omedelbart att hjärntvätta Falun Gong-utövare" på en hemsida utanför Kina. Artikeln avslöjar att Falun Gong-utövare (i Kina) förs till hjärntvättscenter med våld där de tvingas betala så mycket som 100 yuan per dag i "tränings (hjärntvättnings) avgift". Han avslöjade att utövarna omedelbart släpps om de ger upp sin tro eller förolämpar Falun Gongs grundare. Om de vägrar riskerar de fängelse eller förlängd strafftid i tvångsarbetslägren.

Liu skrev: "Jag kräver att den kinesiska regimen ska sluta hjärntvätta Falun Gong-utövare. Jag talar inte enbart utifrån mitt eget samvete, samvetet hos en person som inte är rädd för att stå upp för sin övertygelse, utan även från min mest grundläggande plikt som kinesisk advokat."

Liu arresterades av regimen den 7 december 2005 och en vecka senare, den 14 december, dömdes han till 15 månaders tvångsarbete.

Vetenskapsmän från Shandong Express stödjer Liu

Den 24 december skickade professor Sun Wenguang och Li Changyu, två vetenskapsmän från staden Jinan i Shandongprovinsen ett brev för att ge Liu deras stöd.

De skrev "arrestering av människor på grund av deras tro är de allvarligaste överträdelserna mot mänskliga rättigheter i Kina sedan 1990. Miljontals utövare från olika trosläror har blivit kränkta. Lius brev avslöjar hur man sänder medborgare till hjärntvättscenter, utan någon laglig rättegång, bara för att de utövar sin andliga tro. Hans agerande skyddar lagen, moralen och människans värdighet, det var verkligen anmärkningsvärt." Författarna yrkade på att Liu omedelbart skulle släppas.

Lius far dör av chock

Den 17 oktober 2005 arresterades Liu Ruping av kkp efter att på allmänna platser satt upp ett meddelande från föreningen för Falun Dafa. Han sändes till distriktet Changqing's häkte och transporterades senare till "Provinsen Shandongs rättsliga träningscenter" för hjärntvätt. Den lokala regimen gjorde en razzia mot hans hem, konfiskerade hans dator och Falun Gong-material samt krävde hans familj på 2000 yuan i "träningsavgift". Lius far, som är 84 år, fick en chock av händelsen och avled hastigt den 15 november i hjärnblödning.


Liu's fru säger att domen är olaglig

Enligt en rapport från "Voice Of America (VOA)" hade Liu släppts från fängelset den 25 november för att sedan åter arresteras den 14 december. Dokumenten från Lius frisläppande förklarade att han inte begått något brott när han satte upp det Falun Gong-relaterade materialet.

Lius fru, Zhang, sade: "Den här gången påstod de att han arresterades för att han övade Falun Gong, inte för att ha publicerat artikeln. De kunde inte säga till allmänheten att han arresterades för artikeln. Jag tycker att det är ganska löjligt. Liu är en god person. Varför skicka honom till ett tvångsarbetsläger? Som en advokat ska han stiga fram för att stötta Falun Gong-utövare. Det är sant att han övar Falun Gong. Han hade också rätt att skriva brevet."

Zhang sade att kkp ändrade sig från att erkänna att Liu var oskyldig till att sända honom till ett tvångsarbetsläger. Anledningen till att Liu sändes till arbetsläger var den artikel han publicerade den 25 november som avslöjade vilka tekniker som användes för att "transformera" Falun Gong-utövare.


Källa: http://www.theepochtimes.com/news/5-12-31/36360.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.