Japan: Rättprocess mot Jiang överklagad i Osakas högre domstol

Den 12 april 2005 lämnade fem Falun Gong-utövare och Japans Falun Dafa-förening in en stämningsansökan i Osakas lokala domstol mot Jiang Zemin, före detta president i Kina, Li Lanqing, första vice premiärminister i Kinas statsråd, Luo Gan, ledare för 610-byrån och Xia Deren, ställföreträdande guvernör i Liaoningprovinsen och den kinesiska ambassaden i Japan. De framförde anklagelser mot Jiang Zemin, Li Lanqing, Luo Gan och Xia Deren för folkmord, tortyr och brott mot mänskligheten. Den kinesiska ambassaden anklagades för folkmord och förtal.

Den lokala domstolen i Osaka avslog målet i oktober förra året under förevändningen ”statsimmunitet”. Därefter lämnade utövarnas advokater in en överklagan i november till Osakas högre domstol. Den 11 januari 2006 lämnade advokaterna formellt in dokumenten med överklagan och höll samtidigt en presskonferens.

På presskonferensen förklarade advokaten orsakerna till att de överklagade: att de svarande, Jiang Zemin och de andra tjänstemännen i det kinesiska kommunistpartiet (kkp) har gjort sig skyldiga till folkmord och tortyr.

Bannlysning av folkmord och tortyr är en tvingande lag inom folkrätten, så kallad “jus cogens”. Denna tvingande lag gäller över alla andra lagar inom internationell rätt. Varje annan internationell lag betraktas som ogiltig om den står i strid mot jus cogens. I det här fallet i Japan har den kinesiska ambassaden ägnat sig åt olika former av förtal mot målsägarna, vilket är en metod som kkp tar till för att försöka eliminera Falun Gong utomlands. Avsikten med förtalet är att eliminera Falun Gong, vilket skiljer det från annat förtal som syftar till att förstöra en enskild persons rykte. På grund av att den kinesiska ambassadens förtal bryter mot internationell jus cogens, gäller inte lagen om statsimmunitet. Osakas lokala domstol tog inte hänsyn till de svarandes brott, det vill säga folkmord, utan fokuserade bara på statsimmuniteten och därför var beslutet felaktigt.

Advokaten påpekade dessutom att Osakas lokala domstol brutit mot ett rättsligt prejudikat från den högsta domstolen, genom att formellt avslå målsägarnas överklagan utan att sända den till de svarande och bekräfta att de svarande reagerade på åtalet och blev hörda.

Målsägarnas advokat begärde därför att Osakas högre domstol underkände den lokala domstolens beslut.

Advokaten påpekade även på presskonferensen att den brutala förföljelsen mot Falun Gong i Kina är värre än nazisternas folkmord mot judarna i andra världskriget. Advokater som försvarar frihet och mänskliga rättigheter kan inte låta bli att agera mot den exempellösa förföljelsen mot utövare som följer Sanning, Godhet och Tålamod. Han var övertygad om att rättsprocessen skulle bli framgångsrik.

Jiang Zemin, som är huvudansvarig, är föremål för rättsprocesser i 16 länder i världen. Kinesiska ambassader och dess tjänstemän har anklagats i 9 länder för personliga attacker, skada mot egendom, trakasserier och förtal. 610-byrån och dess ledare är inblandade i rättsprocesser i 23 länder. Tjänstemän inom kkp som har deltagit i förföljelsen mot Falun Gong har anklagats i 19 länder. Fyra internationella organisationer har anklagat Jiang Zemin, Luo Gan, Zeng Qinghong, Li Fengqing och 610-byrån och samtliga kkp-tjänstemän som deltagit i förföljelsen.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.