Storbritannien: Aktiviteter på St. Martins torg i centrala London stödjer de sju miljoner människor som deklarerat sitt utträde ur kkp

Epoch Times rapporterade den 9 januari att den Engelska alliansen för utträde ur kkp anordnat en fotoutställning och namninsamling på St. Martins torg i centrala London den 7 och 8 januari för att stödja de sju miljoner människor som deklarerat sitt utträde ur kkp.

Människor skriver under en petition till stöd för kampanjen

Rörelsens ordförande, Li Guihua, säger att det stora flertalet av de som väljer att träda ut ur kkp är kineser boende i Kina och inte så många utlandskineser, men att allt fler nu är villiga att diskutera den kinesiska kommunistregimens förföljelse av Falun Gong och dess brott mot de mänskliga rättigheterna.

Li, som ser utvecklingens som mycket positiv, tillägger, ”När vi samlade underskrifter på gatorna kom många fram till oss och ville skriva under vår petition. Några stannade till och med en stund för att tala med oss. Fastän det inte är många kan vi se en trend. Närhelst vi går till Chinatown för att sprida ”Nio kommentarer om det kinesiska kommunistpartiet” kommer många för att tala med oss. När vi började göra det var inte många villiga att närma sig oss, eftersom de var rädda för att tala öppet om kkp. Idag är människor inte lika rädda och allt fler tar kontakt med oss när vi håller olika aktiviteter.”

Det rapporterades också att när en grupp kineser deltog i en parad mot den kinesiska regeringens förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna fick det många av åskådarna att uttrycka sitt stöd för rörelsen. En kvinna sade att hon aldrig sett så många kineser vädja för mänskliga rättigheter och att hon var mycket glad för det, då hon bott i Kina och sett hur många kineser helt saknar mänskliga rättigheter.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30975-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.