Tyskland: CDU stödjer Falun Gong

Berlin
8 november 2005

Käre ...,

Jag vill tacka er för att ni skrev om situationen för Falun Gong-utövarna i Kina. Angela Merkel har bett mig svara i hennes namn, då hon inte har möjlighet att svara på alla brev själv. Jag hoppas att ni har förståelse för hennes situation.

CDU är väl insatt i situationen för Falun Gong-utövarna i Kina. Parlamentets Kommitté för mänskliga rättigheter och humanitär hjälp står, där CDU:s Hermann Gröhe ingår, har en ständig dialog med Falun Gong-utövare.

Förutom Hermann Gröhe, har många andra politiker inom CDU tagit upp frågan om människorättsbrotten som begås mot Falun Gong-utövare i Kina i Kommittén för mänskliga rättigheter och humanitär hjälp. CDU kommer likaså fortsätta arbetet med att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter har också särskilt uppmärksammats av CDU/CSU i ett brev till Parlamentet. Jag bifogar det för er kännedom.

CDU:s kommitté för mänskliga rättigheter har också kritiserat förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina genom en resolution. Även resolutionen bifogas för er kännedom.

Jag vill också försäkra er om att CDU även i framtiden kommer att uppmärksamma sitautionen för de mänskliga rättigheterna i Kina och givetvis, även situationen för Falun Gong.

Vänliga hälsningar,

Undertecknad

Representanten för mänskliga rättigheter

Ursprungligen publicerad på:: http://de.clearharmony.net/articles/200601/28827.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a31034-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.