FN-tjänstemän fäster stor uppmärksamhet vid ”Falun Gong-rapporten”

För att kunna avslöja Jiangregimens illegala förföljelse av Falun Gong, har Dafa-utövare över hela världen regelbundet skickat relevant material till FN. Falun Dafa-utövare tog även fram en särskild människorättsrapport för åren 2000 - 2001 åt FN:s Människorättskommission (UNHCR), för att öka medvetenheten inom det internationella samfundet.

Efter att ha analyserat det internationella samfundets arbete om de mänskliga rättigheterna och kontaktat flera internationella organisationer för de mänskliga rättigheterna samt deras advokater, började Falun Dafa-utövare lägga fram fall där överträdelser skett av de mänskliga rättigheterna mot Falun Gong-utövare för Förenta Nationerna i ett standardiserat format och tillvägagångssätt. Bara under det senaste året har vi lämnat in flera tusen fall till elva olika organisationer för mänskliga rättigheter inom FN.

Från dessa överträdelser av de mänskliga rättigheterna hämtade vi de mest representativa exemplen och ställde samman en bok med titeln ”Falun Gong-rapporten”. Boken skrevs på en väldigt kort tid och togs med till FN:s Människorättskommissions (UNHCR) årliga möte 2002 i Genève.
Genom sin detaljerade information, chockerande bilder, professionella sammansättning och höga tryckkvalitet, fick boken omedelbart konferensdeltagarnas uppmärksamhet. På grund av den begränsade upplagan kunde vi bara distribuera böcker till representanterna i UNHCR:s medlemsländer, till tjänstemännen i inom FN:s organisationer för mänskliga rättigheter och till några icke-statliga organisationer som noga hade följt Falun Gong-ärenden. Trots det tog de första tvåhundra exemplaren i den första sändningen slut på två dagar.
Förutom att distribuera boken, höll Falun Gong-utövare tal för att avslöja Jiangregimens statsterrorism på människorättskonferensens olika möten. Med hjälp av bevisen i boken ”Falun Gong-rapporten” avslöjade dessa tal effektivt Jiang Zemins lögn beträffande att detta skulle vara ”den bästa tiden för mänskliga rättigheter” i Kinas historia.

En tjänsteman inom FN från ett land i Sydostasien läste vår bok och sade, ”(Boken är) jättebra! Jag har länge sökt efter Falun Gong”. Han bad även om ytterligare två böcker till sina kollegor.
Ett lands regering har ett gott förhållande till det regerande kinesiska partiet och har ofta orsakat problem för oss utövare. När vi talade med FN:s representant från det landet, frågade han oss ”Vill ni höra min personliga åsikt eller vill ni att jag svarar som en officiell representant?”. Vi sade, ”Vi vill höra dina uppriktiga, personliga åsikt”. Han svarade omedelbart, ”Falun Gong är bra. Falun Gong-utövare borde ha rätt till sin tro och till att utöva. De borde inte bli förföljda". […]

En representant från ett land i Afrika brukade alltid rösta till förmån för Jiangs regim. Den första dagen vi träffades gav vi honom ”Falun Gong-rapporten”. Dagen därefter när vi åter mötte honom sade han, ”Om ni inte har någonting emot det, skulle jag gärna vilja ha ytterligare en bok”.

Några representanter för flera länder i Asien och Afrika sade till oss, ”Ni vet att vi är vänner till Kinas regering”. Vi berättade för dem, ”Eftersom ni är vänner till Kina är era synpunkter kanske ännu mer effektiva. Vi önskar att ni kunde tala om för den kinesiska regeringen att den inte ska förfölja sitt eget folk. Om ni verkligen älskar Kina, borde ni hjälpa det kinesiska folket”. Representanterna bekräftade till oss, ”Vi ska läsa boken noggrant och tala om för den kinesiska regeringen huruvida den hanterar det kinesiska folket rättvist, beträffande Falun Gong”.

Böckerna och talen gav god respons i FN. Efter att ha läst boken, sökte många personer avsiktligen upp våra utövare för att berätta, ”Vi vill tala om att denna bok är välskriven och bra tryckt och att dela ut den var en mycket god idé. Ni har gjort ett bra arbete! Vi stödjer er. Fortsätt med era ansträngningar!”

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/5/11/21873.html
Kinesisk version: http://www.minghui.ca/mh/articles/2002/5/7/29647.htmlNi är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.