Att klargöra sanningen med hjälp av lagen

[utdrag]

Av Dafa-utövare i Washington DC

(Från erfarenhetsutbytet på Bostonkonferensen 2002)

Vi är en grupp Falun Dafa-utövare som är målsägande och vi har nyligen påbörjat en civilrättslig process i Distriktsdomstolen i Washington, DC.
Processen, som har ådragit sig mycket uppmärksamhet i det amerikanska samhället, anklagas de svarande; Kinas Statssäkerhetsministerium, Allmänna säkerhetsministeriet, Kinas Centrala Television (CCTV) och några enskilda
personer från den kinesiska ambassaden. Följande är vår förståelse i frågan, baserat på Fa.

Att vara uppmärksam på förföljelsen - ett antal incidenter:

Efter att förföljelsen mot Falun Gong startade i Kina har vi lidit av följande former av tvång, förtryck och inskränkningar av friheten:

• På grund av att vi utövar Falun Gong har våra släktingar i Kina hotats och frågats ut av Säkerhetstjänsten och de lever i rädsla;

• På grund av att media i Kina sprider lögner och illasinnade attacker över hela landet är våra släktingar i Kina förvirrade och de kan inte förstå oss.
De tror att vi är emot Kina och de är rädda att vi ska begå självmord;

• Kinesiska kollegor på våra arbetsplatser har blivit vilseledda av ondskefull propaganda och de ser snett på oss;

• Vi har blivit av med kunder till följd av den ondskefulla propagandan och den stora pressen från de onda krafterna;

• På grund av pressen från den kinesiska ambassaden vågar kinesiska media utomlands inte publicera, eller de har slutat att publicera artiklar som visar en fördelaktig bild av Dafa;

• På grund av att vi utövar Falun Gong kan vi inte besöka våra släktingar i Kina och vi tillåts inte delta i vissa aktiviteter i de kinesiska grupperna i USA;

• På grund av att vi utövar Falun Gong nekas vi förlängningar av våra pass, utan att skäl anges och vissa pass dras till och med in. När vi ansöker om amerikanska pass, hindras processen sålunda;

• Vi har blivit förföljda och antastade av hemliga agenter. När vi genomfört parader eller fridfulla manifestationer har vi fotograferats, blivit utsatta för förolämpningar och till och med misshandlats av dem.

• Man har brutit sig in i våra hem. Bildäck har skurits sönder. Våra bilar har blivit förstörda och till och med uppeldade;

• På grund av att vi utövar Falun Gong finns våra namn med på en "svart lista" och vårt tillträde till Hong Kong avslås utan förklaring;

• Våra telefoner avlyssnas. Samtal har spelats in för att sedan spelas upp på våra hemtelefoner eller mobiltelefoner;

• Hotell där vi hyrt lokaler för Dafakonferenser, har blivit utsatta för hotelser om bränder eller bomber. Till följd av det kan vi inte i förväg utannonsera platsen där en konferens ska äga rum, eller vi tvingas att byta
möteslokaler;

• På grund av att vi har påbörjat en rättslig process mot de onda krafterna har vi blivit mordhotade;

• Dessutom har Jiang Zemins onda krafter trakasserat lokala
regeringstjänstemän, på grund av att de utfärdat proklamationer till Falun Gongs ära.

Några av incidenterna som nämnts ovan har inträffat nästan dagligen sedan förföljelsen startade och det verkar som om vi vant oss något vid dem.
Kanske tycker vi att det vi upplevt inte är någonting jämfört med vad våra med-utövare genomlidit i Kina. Oavsett hur liten eller stor en incident må vara och oavsett vilka ursäkter förföljarna må ha, så är det likaväl förföljelse det är frågan om. Ingen form av förföljelse mot Dafa borde
existera!

Mästaren sade, "Jag förkastar alla arrangemang de har gjort, jag erkänner dem inte." ("Fa-föreläsning vid konferensen i Florida, USA"). "Vet ni? Jag erkänner överhuvudtaget inte denna ondskefulla prövning som arrangerades av de onda krafterna”. ("Förslag")

I detta avseende har utövarna utanför Kina inte gjort tillräckligt för att avslöja ondskan.

[...]

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/5/13/21906.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2002/5/4/29517.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.